РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ ЗІ ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ ЗІ ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ ЗІ ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів з теми

Лінгвістична розминка

1. Продовжити ряд вставних слів, що виражають упевненість: безумовно, справді, природно.

2. Назвати вставні слова, що виражають емоційне ставлення мовця до змісту повідомлюваного.

3. Дібрати синонім до вставного слова мабуть. Що виражають ці вставні слова? Продовжити ряд поданих вставних слів.

4. Дібрати антонім до вставного слова як на біду. Що виражають ці вставні слова? Продовжити ряд поданих вставних слів.

5. Назвати вставні слова, що виражають послідовність викладу думок, висновок, результат думки, зв’язок з попередньою думкою.

ІV. Опрацювання навчального матеріалу

Мовний аналіз синтаксичних одиниць у зв’язному висловлюванні

Прочитати мовчки текст. Визначити його основну думку. Поміркувати, чому автор так назвав висловлювання. Як ви вважаєте: телефон сьогодні — розкіш чи необхідність?

НОВИЙ СИМБІОЗ

Телефон замінив багатьом людям живе спілкування. Власне, можна сказати, що ми з телефонним апаратом складаємо двоєдину істоту. У міфічну старовину були кентаври — істоти з головою й тулубом людини і кінським крупом на струнких і безвідмовних кінських ногах. У наш час (час електроніки, кібернетики, генетики, польотів у космос) природно утворився інший симбіоз. Наприклад, поєднання людини й телевізора або ж людини й телефону. Не знаю, як би можна таку істоту назвати одним словом: телефономаном чи телефонозавром? Телефонозавр, мабуть, личить більше, бо ставить це поняття в один ряд із такими поняттями, як динозавр, плезіозавр, надаючи аромату вічності, тривалості в часі. Отже, я належу до числа таких телефонозаврів, які вже навряд чи стануть коли-небудь викопними (За Є. Гуцалом).

Записати текст. Підкреслити в реченнях вставні слова. Пояснити, з якою метою автор використав їх. З’ясувати вживання розділових знаків.

Лексична робота (симбіоз — форма співжиття організмів різних видів, яка забезпечує їм взаємну вигоду).

V. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення передмовленнєвих і пунктуаційних умінь з теми

Мовленнєва ситуація

Уявити, що ви на тривалий час опинилися у складних для сучасної людини умовах без будь-якого зв’язку. Скласти міні-висловлювання, описавши свої почуття, мрії та сподівання, використовуючи вставні слова.

Пояснити розділові знаки в реченнях зі вставними словами.

Пояснювальний диктант

Записати під диктовку речення. Пояснити розділові знаки в реченнях зі вставними словами.

1. Вернусь, каже, хоч погляну на дочку та сина (Т. Шевченко).

2. Синиця славу розпустила, що море буцімто згорить, така, бач, є у неї сила (Л. Глібов).

3. Який він, справді, Київ цей!

4. Я, звісно, мрійник був (З тв. М. Рильського).

5. Іван Оскарович після цього сидів понурений. Здається, розгадав нарешті причину своєї невдачі з виступом.

6. Навпаки, почувається певність у ньому та ще якась натхненна хлоп’яча веселіть, якою він, здається, найбільше й приваблює; знаю, мовляв, що бував я смішним та незграбним, але що з того?

7. Мав він, виявляється, вдачу веселу, бешкетну (З тв. О. Гончара).

Комунікативне завдання

Висловити власну думку, розгорнувши зміст останнього речення. Використати вставні слова.

Лінгвістичне дослідження

Переписати речення, поставити потрібні розділові знаки. Виділити вставні слова, визначити, на яке значення вони вказують.

1. Може то птахи приносять на своїх крилах весну? (Є. Гуцало).

2. На жаль ми не мали можливості знайти для її тітки квартиру десь ближче (О .Донченко).

3. На моє щастя на материні прохання ніхто не зважає (О. Довженко).

4. Здавалося він не чув нічого (Ю. Мушкетик).

5. Можливо блискавиць крило ці горді коси заплело? (А. Малишко).

6. Напевно там водилися й гадюки (О. Довженко).

7. Безперечно вам усе тут незнайоме дивне я знаю.

8. Кажуть нібито ці дроти тягнуться від самих Карпат аж до Чорного моря (З тв. О. Гончара).

9. З Олександрівська з Хортиці поет як гадають поїхав до села Покровського (П. Жур).

Дослідження-відновлення

Відновити речення, уставляючи пропущені слова з довідки. Які з них є вставними, а які — членами речення? Пояснити.

1. …вершина наша (О. Гончар).

2. І …ще одна порада: ніколи не читай на сонці (Л. Письменна).

3. …математична пам’ять у нього була розвинута надзвичайно (О. Гончар).

4. …можна говорити про те, що тим більше щирість і безпосередність звучить у поетичному рядку, тим більше довіру і пошану викликає він у людей (А. Малишко).

5. А мені …просто хочеться щастя, тугого, солодкого, як шоколад (Л. Костенко).

6. Цього року Україні …бути з великим хлібом (З газети).

Довідка: може; і ось нарешті; взагалі; нарешті; може; взагалі.

Записати, розставляючи потрібні розділові знаки. Аргументувати свій вибір.

Розвиток діалогічного мовлення

Розпитати свого товариша по парті про те, які речі він уважає необхідними в його житті, без яких сьогодні некомфортно та дуже важко розвиватись і творити. Скласти діалог. У репліках використати вставні слова. Пояснити розділові знаки в реченнях зі вставними словами.

Прослухати діалоги своїх однокласників і визначити найкращий, а також указати на недоліки і шляхи їх подолання.

VІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Постановка проблемного запитання

Які особливості мають речення зі вставними словами в усному й писемному мовленні? Скласти зв’язну розповідь про розділові знаки в реченнях зі вставними словами. Навести приклади із вправ, виконаних на уроці.

VІІІ. Домашнє завдання

Виписати з наукових текстів 7–8 речень зі вставними словами, що виражають різні смислові відтінки. Пояснити розділові знаки. Зробити синтаксичний розбір двох речень на вибір.

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ ЗІ ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *