СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ), УКРАЇНСЬКА МОВА

СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ), УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ), УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Генералізація знань з теми

Дослідження-характеристика

Виразно прочитати вірш Миколи Карпенка. Дослідити синтаксичну організацію поетичного твору. Накреслити рівневі схеми складних синтаксичних конструкцій.

* * *

Років тягар ляга мені на плечі,
Мій полудень зі мною вже на «ти»,
І все частіш повторюю, до речі:
Життя прожить — не поле перейти.
А молодість, хоча вона й далеко,
На крилах раптом думу принесе:
Бува, і поле перейти нелегко,
Якщо воно прострілюється все…

Який зв’язок частин характерний ужитим у вірші складним реченням?

Визначити тип підрядних частин у другій синтаксичній конструкції.

ІV. Виконання системи проблемно-пошукових завдань

Кодовий диктант (взаємоперевірка)

Проаналізувати структуру складних речень з різними видами зв’язку. Цифрами позначити вид їх: 1 — складні синтаксичні конструкції з безсполучниковим і сурядним зв’язком; 2 — складні синтаксичні конструкції з безсполучниковим і підрядним зв’язком; 3 — складні синтаксичні конструкції з сурядним і підрядним зв’язком.

1. По вечері гості примощуються, де кому вигідніше, а господар виймає книжку, і починається лектура…

2. Хо збирає всю свою потугу: проймаючим холодом віє борода його, чудодійна сила, мов хмари ті, насуває найстрашніші картини перед очі лектора, а лектор наче не помічає сього.

3. Ураз Хо помічає, що від погляду того діються з ним незвичайні речі: з бороди вже не віє проймаючий холод, вона тратить свою чудодійну силу, тіло його меншає, легшає, немов частина його парою взялася або порохом розсипалася.

4. Хо підійшов до села, і перша хата, яка кинулася йому у вічі, була шпиталь, місце страждання і заразом боротьби з тим стражданням.

5. Тихо було, мертво, але Хо не помічав сього: він сидів, замислившись.

6. То не віл був у ярмі, звичайний господарський віл, якого паша й спочинок могли зробити щасливим: ярмо було накоалене на шию дикому турові, загнаному, знесиленому, але овіяному ще степовим вітром

7. Скрізь тепер весело, ясно, світ божий скидається на рай, а білява панночка із смутними очима сумує (З тв. М. Коцюбинського).

Ключ. 1 — 2, 7. 2 — 3, 5, 6. 3 — 1, 4.

Схарактеризувати засоби зв’язку в складних синтаксичних конструкціях: визначити вид сполучників (сурядний чи підрядний), синтаксичну роль сполучних слів і спосіб морфологічного вираження їх (частину мови).

З’ясувати, зі скількох частин складаються складні синтаксичні конструкції. Назвати спочатку речення з трьома частинами, потім — з чотирма й шістьома.

Ключ. З трьох частин складаються 4–7 складні речення. З чотирьох частин складаються 1–2 складні речення. З шістьох частин складається 3 складне речення.

Дослідження-моделювання

Змоделювати й записати афоризми, поєднавши частини їх з правого й лівого стовпчиків. Довести, що вислови сформульовано у формі складних синтаксичних конструкцій. Визначити вид їх.

1. Я зробив усе, що зміг;

2. Хто шукає — знаходить,

3. Утрачаючи все, не забудь зберегти добре ім’я;

4. Ти не вважай, що з-під хвилі спокійної дно проглядає;

5. Поки щасливо живеш, то й рахунку не матимеш друзям,

6. Коли будеш у Римі, живи римським звичаєм;

…а хто стукає — відчинять йому.

…якщо його втратиш, потім будеш ніщо.

…хто може, хай зробить краще.

…коли будеш в іншому місці, живи, як там живуть.

…а спохмурніє твій день — бути самотнім тобі.

…там, де спокійна вода,— може, найбільша глибінь (Зі словника афоризмів).

Указати на засоби зв’язку у відновлених синтаксичних конструкціях. Накреслити лінійні схеми.

Дослідження-відновлення

Відновити складні синтаксичні конструкції, розташувавши частини їх у відповідній послідовності. Розставити потрібні розділові знаки. Пояснити вживання їх.

1. Коли народилася ця по-дитячому наївна істота. Ви тільки уявіть собі. Художниці було майже сімдесят років (М. Шинкарук).

2. Щоб сад навколо палацу перетворився на парк. Григорій Тарнавський був закоханий у Качанівку. Він подбав (В. Панченко).

3. Дисципліна вимагає засвоєння й виконання правил культури поведінки. Існує така взаємозалежність. А в культурі поведінки знаходять свій вияв конкретні вимоги дисципліни (А. Коваль).

4. Розгорніть будь-яку художню книжку. Як неохоче фразеологічні синоніми спілкуються з позитивними героями, але звиваються коло негативних. І ви побачите (В. Ужченко).

5. На Івана Купала дівчата ворожать на воді, пускаючи вінки іноді зі свічкою. Вогонь дуже часто виступає в поєднанні з водою. Щоб дізнатися про свою подальшу долю (В. Завадська).

Визначити вид складних речень з різними видами зв’язку. Накреслити рівневі схеми їх.

Творче конструювання (робота в парах)

За поданими схемами скласти складні синтаксичні конструкції. Виділити засоби зв’язку.

Omelchuk_usi_uroky_9-klas.indd

Визначити стильову належність побудованих складних синтаксичних конструкцій.

Зробити письмовий синтаксичний розбір одного з побудованих речень.

VІ. Домашнє завдання

Виписати з художньої літератури 4–5 складних синтаксичних конструкцій. Схарактеризувати засоби зв’язку в них. Накреслити лінійні й рівневі схеми.

СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ), УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *