ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕРНІСТСЬКИХ ЯВИЩ У ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. М. ПРУСТ, ДЖ. ДЖОЙС, Ф. КАФКА ЯК ЗАСНОВНИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕРНІСТСЬКОЇ ПРОЗИ, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Загальна характеристика модерністських явищ у художній прозі першої половини ХХ ст. М. Пруст, Дж. Джойс, Ф. Кафка як засновники європейської модерністської прози, зарубіжна література

Перебіг заняття Загальна характеристика модерністських явищ у художній прозі першої половини ХХ ст. М. Пруст, Дж. Джойс, Ф. Кафка як засновники європейської модерністської прози,  зарубіжна література

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

Учні зачитують свої творчі роботи (за бажанням).

2. Бліцопитування «запитання — відповідь»

 • У чому полягали історичні особливості порубіжжя XIX-XX ст.?
 • Назвіть причини виникнення нових літературно-мистецьких течій на зламі століть.
 • Схарактеризуйте відомі вам модерністські течії.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Про мистецтво перших десятиліть ХХ ст. О. Вайльд сказав, що воно не наслідує життя — воно звільняється від соціальних зобов’язань, а митці прагнуть нових форм. Власне, про прагнення митців та про те, якими були згадані форми, ми говоритимемо впродовж цього і наступних уроків

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ

1. Вступне слово

— Розчарування митців у дійсності та художньому реалістичному способі її відтворення спричинило зацікавлення новітніми філософськими теоріями та появу нових художніх напрямів, названих декадентськими, авангардистськими та модерністськими. Французькою декаданс означає занепад, авангард — передовий загін, а модерн — сучасний, найновіший. Цими термінами почали позначати якісно нові явища в літературному процесі — ті, що перебували на передових, авангардних позиціях та були пов’язані із занепадом і кризою суспільної думки й культури, з пошуками позитивних ідеалів, звертанням у цих пошуках до Бога й віри, до містичного й ірраціонального.

Поява модернізму не була випадковою Варто зазначити, що у філософії початку XX ст. переважали песимізм, ірраціоналізм та індивідуалізм. Традиції художньої культури, побудовані на класичних зразках реалізму, коли дія відбувається у певний час, у конкретному місці, а сюжет твору є стрижнем, довкола якого обертаються всі герої та події, було зруйновано Новий погляд на світ, як завжди, установили філософи та психологи. Діячі літератури, як завжди, не могли залишитись осторонь, щоправда, письменники-модерністи так і не виробили єдиної естетичної платформи, не створили колективних творчих програм. Вважається, що витоки модернізму виплекано творчістю трьох найвидатніших прозаїків ХХ ст.: француза Марселя Пруста, ірландця Джеймса Джойса та австрійця Франца Кафки. Цікаво, що вони не вважали себе модерністами, працювали незалежно один від одного, повноцінно не спілкувалися.

2. Теорія літератури* (запис до зошитів)

Модернізм означає сучасний, найновіший.

Риси модернізму

 • Особлива увага — до внутрішнього світу особистості.
 • Орієнтування на вічні закони буття та мистецтва.
 • Розуміння літератури як найвищого знання, що проникає в найінтимніші глибини душі особистості.
 • Схильність до містицизму (підсвідомого).
 • Пошук нових засобів мистецтва (символіка, міфотворчість).
 • Прагнення перетворити світ за законами краси й мистецтва.
 • Створення нової художньої реальності, експерименти (літературна гра).

3. Ф. Кафка, Дж. Джойс і М. Пруст як засновники («батьки») європейської модерністської прози: огляд творчих здобутків (робота в групах)

 • У групах опрацюйте матеріал карток, оберіть найсуттєвіше, результати озвучте однокласникам, дайте відповіді на запитання
ГрупаТематика карткиЗапитання
1-шаТворчі здобутки Франца Кафки• У чому полягало специфічне світовідчуття Ф. Кафки?

• Як воно відбилося у творчості письменника?

• Що ви знаєте про жанрове розмаїття творів Кафки?

2-гаТворчі здобутки Джеймса Джойса• Як ви розумієте термін «потік свідомості»?

• Які новації запровадив Джойс у романі «Улісс»?

• У чому полягає художня своєрідність мініатюри «Джакомо Джойс»?

3-тяТворчі здобутки Марселя Пруста• Назвіть композиційні та художні особливості роману «У пошуках утраченого часу».

• Яким є ставлення до особистості у творчості Пруста?

• Як Пруст трактує кохання у своїх творах?

• Якою є нова реальність у романі письменника?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Колективне формулювання відповіді на запитання

 • Назвіть особливості світосприйняття митців модерністської доби.

2. Інтерактивний прийом «Одне слово»

 • Одним словом завершіть речення: «Для модернізму є характерним…». Коментар. Стратегію «Одне слово» доречно застосовувати для узагальнення опрацьованого матеріалу Учитель розпочинає речення, а учні по черзі додають до нього по одному слову, що, на їхню думку, якнайточніше відповідає змісту речення (слова не мають повторюватися)

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника, прочитати «Перевтілення» Ф. Кафки.

2. Індивідуальне (2-3 учні): підготувати повідомлення про життя Ф. Кафки, виявити причини його психологічного напруження.

* Тут і далі: із використанням словників літературознавчих термінів, мультимедійної презентації (за можливості) або навчальних таблиць.

Загальна характеристика модерністських явищ у художній прозі першої половини ХХ ст. М. Пруст, Дж. Джойс, Ф. Кафка як засновники європейської модерністської прози, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *