ПОНЯТТЯ РОДУ, ЧИСЛА. НЕ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Поняття роду, числа. не з різними частинами мови, українська мова

Хід заняття Поняття роду, числа. не з різними частинами мови, українська мова

III. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Пояснювальний диктант

► Напишіть диктант. Поясніть постановку розділових знаків. Випишіть виділені слова і визначте їх рід і число.

ДУМА

Дума — жанр українського фольклору. Становить окремий вид народних епічних пісень, у яких розповідь ведеться в ліричному плані. Генетично пов’язана з історичними піснями та баладами.

За змістом і проблематикою думи поділяють на дві основні групи: історичні (XV — XVIII ст.) й побутові.

Велику роль у збиранні, виданні й дослідженні українських дум відіграли М. Максимович, І. Срезнєвський, М. Костомаров, П. Куліш, І. Франко, М. Сумцов та інші.

Сюжети, ідеї, образи й поетичні особливості українських дум використано в художній літературі (Т. Шевченко, Є. Гребінка, М. Гоголь, П. Куліш, М. Старицький, І. Нечуй-Левицький, Ю. Федькович, М. Рильський, А. Малишко та інші), образотворчому мистецтві (І. їжакевич, М. Дерегус), а також у музиці (М. Лисенко, Б. Яновський, В. Золотарьов) і в кіно (За М. Грицай, Г. Нудьгою).

► Бесіда за питаннями.

1. Що таке дума?

2. Хто з видатних діячів збирав, досліджував і видавав українські думи?

3. У яких видах культури використано сюжети, ідеї, образи й поетичні особливості українських дум?

IV. Узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок

Дослідження-зіставлення

► Прочитайте речення. Назвіть частини мови, з якими вжито не (разом чи окремо). Поясніть правопис не з різними частинами мови.

1. Прожити вік — не поле перейти, не дощову годину переждати (Л. Глібов).

2. Від лісу віяло чимось мирним з його пташиним світом, з тишею та незайманістю (А. Шиян).

3. Дощі йшли невпинні, обложні, вітряні (Я. Ваш).

4. Він ішов не великим битим шляхом, а через малі села понад Россю, невеликими дорогами, щоб не стрінутися зі своїм катом (І. Нечуй-Левицький).

5. Вітер затих, і ніщо не ворушило багрянцю казкових густих лісів (Б. Собко).

6. Марко чогось недоказував. Це добре відчував Антін (Н. Рибак).

► Перепишіть, розкриваючи дужки. Поясніть правопис не з різними частинами.

1. Наперед (не)вода риби (не)лови (Народна творчість).

2. (Не) менше і (не) гірше враження справляли різні господарські заходи та пристрої (Ю. Смолич).

4. Під березою, проточуючи сніг, ожив і подав свій голос (не) видимий струмок (М. Стельмах).

5. (Не) здужає Катерина, ледве-ледве дише… (Т. Шевченко).

6. Викосив хтось траву в лузі, де сині фіалки (не) сміло витиналися з землі (В. Козаченко).

7. (Не)легко йти вгору, але як багато видно з вершини, які просторі перспективи відкриваються звідти (В. Добровольський).

8. Вражений досі (не)баченою картиною Дніпра, Юрій Макарович довго сидів на березі (Т. Коцюба).

9. Поруч із столом, під стіною, стояло (не) заслане дерев’яне ліжко.

Переклад

► Перекладіть словосполучення українською мовою. Порівняйте категорію роду у двох близькоспоріднених мовах.

Международная ярмарка, весёлая девчонка, маленький котёнок, лёгкая боль, высокий тополь, железнодорожная насыпь, старинная рукопись.

Робота в парах

► Складіть кілька речень, у яких би різні частини мови писалися з не разом або окремо. Здійсніть взаємоперевірку.

V. Підсумок

► Перепишіть речення. Виділені слова розберіть як частини мови. Поясніть правопис не.

1. Чурек і сапля — все твоє, воно не прошене, не дане, ніхто не візьме за своє (Т. Шевченко).

2. Земля, посивіла од війни, лежала велика, неміряна, без кінця і краю (О. Копиленко).

3. Під нерухомими деревами, довкола пізно розквітлих зимових яблунь, метушились бджоли, шурхали барвисті метелики (Є. Поповкін).

► Що вам відомо про категорію роду і числа? Наведіть приклади.

VI. Домашнє завдання (варіативне)

► Виконати вправу за підручником.

► Підібрати приклади на всі правила правопису не з різними частинами мови. В одному-двох реченнях визначити рід і число слів, яким притаманні ці категорії.

► Підготувати невеликий текст на правопис не з різними частинами мови для взаємодиктанту з граматичним завданням.

Поняття роду, числа. не з різними частинами мови, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *