СТЕНДАЛЬ «ЧЕРВОНЕ І ЧОРНЕ». КОНФЛІКТ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ ЖУЛЬЄНА СОРЕЛЯ ІЗ СУСПІЛЬСТВОМ ЯК СЮЖЕТНИЙ СТРИЖЕНЬ РОМАНУ. ВНУТРІШНЯ ДРАМА ГЕРОЯ ЯК НАСЛІДОК ЦЬОГО КОНФЛІКТУ, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Стендаль «Червоне і чорне». Конфлікт головного героя Жульєна Сореля із суспільством як сюжетний стрижень роману. Внутрішня драма героя як наслідок цього конфлікту, зарубіжна література

Хід заняття Стендаль «Червоне і чорне». Конфлікт головного героя Жульєна Сореля із суспільством як сюжетний стрижень роману. Внутрішня драма героя як наслідок цього конфлікту, зарубіжна література

II. Мотивація навчальної діяльності

«Силою свого таланту,— писав про Стендаля Горький,— він підняв зовсім буденний кримінальний злочин на ступінь філософського дослідження суспільного ладу буржуазії на початку ХІХ століття». Стендаль не тільки досліджує індивідуальні явища, але й уміло викриває їх мотиви, що випливають із характеру тогочасного суспільства. Його аналізування психології героїв — це аналізування соціальної психології. Саме тому конфлікт головного героя роману Жульєна Сореля із суспільством становить сюжетний стрижень твору, з яким ми продовжуємо ознайомлюватися на уроці.

IV. Актуалізація опорних знань

Літературний диктант

1. Де народився Жульєн Сорель і в якій родині? (У Вер’єрі, родина тесляра)

2. Як родичі ставилися до Жульєна? (Зневажали)

3. Хто був таємним кумиром Сореля? (Наполеон)

4. Про що просила пані де Реналь вихователя своїх дітей? (Щоб він їх не бив.)

5. Чим були для пані де Реналь її почуття до Жульєна? (Справжнім першим коханням)

6. Як Жульєн спочатку ставився до пані де Реналь? (Сприймав її кохання до себе як перемогу над нею та над суспільством, яке ненавидів.)

7. Що пані де Реналь вважала покаранням собі за гріх зради чоловікові? (Хворобу сина)

8. З якою метою Жульєн їде до Безансона? (Учитися на священика)

9. За що семінаристи ненавиділи Жульєна Сореля? (Мав вигляд мислячої людини.)

10. Хто рекомендував маркізові де Ла-Молю взяти Жульєна Сореля за особистого секретаря? (Абат Пірар)

11. Що приваблювало знатну Матильду де Ла-Моль у простолюдинові Жульєнові Сорелі? (Гордість, тонкий розум)

12. «Батько її не може жити без неї, а вона без мене». Чиї це слова й про що вони? (Це слова Сореля про згоду маркіза віддати за нього дочку Матильду де Ла-Моль.)

V. Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

Згадаймо, що конфлікт — це суперечність, зіткнення, що є основою боротьби між персонажами й зумовлює розвиток подій у художньому творі. Саме в процесі розгортання й розв’язання конфліктів виявляються риси характеру персонажів.

У романі Стендаля ми спостерігаємо постійний конфлікт головного героя із суспільством. Дослідимо це поетапно, відповідно до розгортання сюжету твору.

2. Виконання завдань пошуково-дослідницького характеру

Заповніть таблицю, зробіть висновки.

Елементи сюжету Сюжетні перипетіїЗміст і характер конфлікту
ЕкспозиціяРозповідь про життя Жульєна Сореля в домі батька. Нездатність хлопця до фізичної праці, захоплення книгами викликають вороже ставлення до нього з боку батька-теслі та братівМіж освіченістю та неуцтвом, невіглаством; тонкою організацією душі та грубою фізичною силою
Зав’язкаМер міста пан де Реналь запрошує Жульєна гувернером до своїх дітейМіж бажаннями, можливостями Сореля і його низьким походженням; між захопленням високими ідеями, жагою наслідування кумирові Наполеону й становищем гувернера
Розвиток діїКохання пані де Реналь;навчання в Безансонській семінарії; знайомство з маркізом де Ла-Моль, кохання Матильди. Просування Жульєна по службі. Питання про одруження з Матильдою. Лист пані де Реналь у відповідь на запит маркіза де Ла-Моля про особу Жульєна СореляМіж справжніми почуттями та бажанням самоствердитися у відповідному суспільстві; між духовними, інтелектуальними запитами Сореля та пануванням культу задоволення фізичних потреб у семінарії; між презирливим ставленням представників вищого класу до «плебеїв» і прагненням Сореля стати з ними на один щабель завдяки своєму розуму, здібностям і таланту
КульмінаціяПостріл у церкві в пані де Реналь. Бажання Сореля з гідністю піти з життяМіж честолюбними уявленнями та реальними діями, між мріями та дійсністю
Розв’язкаРоздуми Жульєна Сореля у в’язниці. Поведінка пані де Реналь та Матильди де Ла-Моль. Страта головного героя. Смерть пані де Реналь і глибоке горе та захоплення МатильдиМіж бажаннями підвищити свій статус та звести рахунки з огидним йому світом; між справжнім коханням і коханням заради досягнення корисливої мети; між провиною та покаранням

Очікувані висновки

• У самій назві твору «Червоне і чорне» уже закладено символічне протиріччя, конфлікт «червоне» — це революція, «чорне» — реакція, що запанувала у Франції в період Реставрації, оскільки твір Стендаля «Червоне і чорне» визначається як соціально-психологічний роман, своєрідне історико-філософське дослідження буржуазного ладу ХІХ століття; конфлікт між мрією та дійсністю, честолюбством і справжнім коханням.

Пейзаж
День страти Жульєна СореляЯскраве сонце оживило природу
Портрет
Батько Сореля Високий, мабуть футів шести на зріст, селянин, що з досвітку міряв колоди. Брати Сореля «.Побачив тільки своїх старших синів, справжніх велетнів, що, озброївшись важкими сокирами, обтесували ялинкові стовбури…»Жульєн Делікатна постава, непридатна для фізичної праці; пристрасть до читання, осоружна батькові, який не вмів читати

Очікувані висновки

  • Сюжетний стрижень роману «Червоне і чорне» складається із конфлікту головного героя із суспільством, із неможливістю представникові нижчого стану, простолюдинові досягти успіху завдяки своєму розуму та здібностям. Внутрішній конфлікт переважає над зовнішнім.

VI. Закріплення набутих знань, умінь та навичок

Прийом «Третє зайве»

zar_lit_10____paraschic-19VII. Домашнє завдання

Знати сюжет твору, характеризувати конфлікт та риси вдачі героя, які він виявляє.

Стендаль «Червоне і чорне». Конфлікт головного героя Жульєна Сореля із суспільством як сюжетний стрижень роману. Внутрішня драма героя як наслідок цього конфлікту, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *