ЧАСТИНИ МОВИ. ВИВЧЕНІ ГРУПИ ОРФОГРАМ В ІМЕННИКАХ І ПРИКМЕТНИКАХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ЧАСТИНИ МОВИ. ВИВЧЕНІ ГРУПИ ОРФОГРАМ В ІМЕННИКАХ І ПРИКМЕТНИКАХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ЧАСТИНИ МОВИ. ВИВЧЕНІ ГРУПИ ОРФОГРАМ В ІМЕННИКАХ І ПРИКМЕТНИКАХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Виконання системи завдань на основі повторення вивченого

Словниковий диктант (взаємоперевірка)

 Записати слова і сполучення слів під диктовку. Пояснити їх написання за допомогою правил.

Генерал-майор, рок-опера, неокласик, напівсонний, індоєвропейський, військовополонений, темно-синій, червоногарячий, біоритм, фітоклімат, хіт-парад, пап’є-маше, світловодолікування, віце-консул, південно-західний, Оленчин портфель, крайнебо, Західна Україна, креп-жоржет, Нова Земля, Асамблея громадян світу, Червона книга, військова автомобільна інспекція, Співдружність Незалежних Держав, храм Казанської Божої Матері, картина «Квіти за тином».

Дослідницько-вибіркова робота (робота в групах змінного складу)

Прочитати слова. Знайти серед них іменники II відміни. Розподілити їх за правилами правопису: до першої колонки таблиці записати ті, які у родовому відмінку однини мають закінчення -а(-я), до другої — закінчення -у(-ю).

Земля, яхтсмен, йогурт, мати, ніч, янтар, теля, язик, шум, шезлонг, ювілей, книга, ім’я, Шанхай, Кривий Ріг, Дністр, парта, ярд, око, рукопис, спосіб, травень, вісь, град, жаль, лице, телеграма, гопак, хлів, суфікс, образ, коридор, гривня, хліб, кодекс, Лондон, Ірак, хокей, Ніл

-а(-я)

-у(-ю)

яхтсмен, язик, шезлонг, Шанхай, Дністр, ярд, травень, гопак, хлів, суфікс, хліб, Лондонйогурт, янтар, шум, ювілей, Кривий Ріг, рукопис, спосіб, град, жаль, образ, коридор, кодекс, Ірак, хокей, Ніл

Дослідження-відновлення

Відновити деформований текст, уставивши в нього прикметники та іменники з довідки у відповідному відмінку. Підкреслити орфограми, пояснити їх.

«…краса»…, як писав Пушкін, і справді заслуговує на… Однак людина народжена не тільки для того, щоб споглядати, а й творити, перетворювати світ, розуміти його… й оволодіти ними.

Розкриваючи … світ природи, людина вчиться використовувати їх для своєї … , і це видно по тому, як вона бореться зі … , ураховуючи … взаємозв’язок в … і … світі.

Довідка: мета, природа, закон, захоплення, рослинний, таємнича, шкідник, складний, тваринний, вічний.

Диктант із поясненням

 Записати вислови усної народної творчості, уставляючи замість крапок пропущені літери. Назвати орфограми.

1) У сильного завжди бе..сильний ви..ий.
2) Су..я в суді — що риба в воді.
3) Згода будує, а ..згода руйнує.
4) Не лише силою треба боротись, а й умі..ям.
5) Нуте, бра..я, або перемогу добути, або дома не бути.

Назвати частини мови, до яких належать виділені слова. Розібрати їх за будовою.


Ти — редактор

Прочитати висловлювання. Визначити його тему й основну думку. Знайти помилки, пояснити їх суть. Записати зредагований текст.

Любити шанувати й оберігати рідну природу вчить й класична література. Виликий філософ і поет Григорій Сковорода наголошував, що природа є зразком доцілісності. Як приклад він наводив бджолу, називаючи її «гербом працовитості». А згадаємо нашого геніального Т. Г. Шевченко. Перебуваючи далеко від рідної землі, великий кобзар змальював безсмертні образи, що перейшли у символіку, — тополю, — калину, хрещатий барвінок. Гімн природі створила в Лісовій пісні Леся Українка (За В. Скуратівським).

Орфографічна п’ятихвилинка

Поставити подані іменники у формі орудного відмінка однини. Пояснити правопис відмінкових закінчень.

Столяр-(ом), панцир-(ом), пустир-(ем), школяр-(ем), єгер-(ем), гості-(ми), крила-(льми), кості-(кістьми).

Два-три іменники ввести у словосполучення. Виділити головне і залежне слова.

Пояснювальний диктант з елементами трансформації

Списати речення, розкриваючи дужки. Пояснити свій вибір за допомогою правил.

(Не)широка річка, а глибока. (Не)дорога книжка, а дешева. (Не)вибаглива дівчина. (Не)правдива історія. (Не)чесна людина.

Перебудувати речення так, щоб частка не з прикметником писалася окремо. Свій вибір аргументувати.

Неглибока криниця.

Гра «Мовознай»

Скласти словосполучення за схемою-моделлю «прикметник + іменник», використовуючи подані слова. Визначити рід іменників. За потреби скористатися словником.

Какаду, аташе, рефері, сулугуні, фугу, адажіо, есе, ралі, барбекю, зебу.

V. Домашнє завдання

1. Від поданих іменників утворити прикметники. Пояснити вживання прикметникових суфіксів. Два-три прикметники ввести в речення, ускладнені однорідними членами.

Тінь, чай, почуття, життя, алича, ясен, магнолія.

Пояснити вживання саме таких суфіксів.

2. Письмово доповнити двома-трьома прикладами кожен рядок слів на певну орфограму.

Біловезька Пуща…, Полтавська битва…, Синьо-жовтий…, Східноукраїнський…, Науково-дослідний…, Півпорції…

ЧАСТИНИ МОВИ. ВИВЧЕНІ ГРУПИ ОРФОГРАМ В ІМЕННИКАХ І ПРИКМЕТНИКАХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *