ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ДРУГОЇ ВІДМІНИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Відмінювання іменників другої відміни, українська мова

Хід заняття Відмінювання іменників другої відміни, українська мова

III. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Спостереження над мовним матеріалом

Прочитати текст. Дібрати заголовок. Порівняти свій заголовок із тими, що дібрали однокласники. Скласти простий план й усно переказати текст.

Минув ще один місяць відтоді, як ми зі своїми машинами покинули рідний край. Айсберги розламують крижані поля, відкидають геть їх уламки і пливуть тихо й невблаганно назустріч своїй загибелі десь у теплих водах на півночі.

У нас, в районі обсерваторії Мирного, уже чотири дні гостював вітер, що котився вниз з материкових гір, вимітав з материка твердий, мов пісок, сніг.

Вітри часто засипали будівлі снігом по самісінький дах, рили борозни на сніговій поверхні, псували аеродром.

Після кожної вітрової сваволі тракторист і бульдозерист мусили знову й знову воювати із заметами (П. Автомонов).

Виписати іменники ІІ відміни. Визначити групу кожного. Провідміняти їх усно й назвати закінчення.

Зробити синтаксичний розбір останнього речення.

V. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Коментар. Іменники ІІ відміни поділяються на тверду, м’яку і мішану групи. До твердої групи належать іменники чоловічого роду з основою на твердий приголосний, окрім шиплячих, та середнього роду на -о: стіл, газ, Петро, вікно. До м’якої групи належать іменники чоловічого роду з основою на м’який приголосний та середнього роду на -е (крім шиплячих), -я: гай, день, Бенедьо, озерце, обличчя. До мішаної групи належать іменники чоловічого та середнього роду з основою на шиплячий: плющ, меч, видовище.

Робота з таблицею

Розглянути таблицю поділу на групи іменників чоловічого роду з основою на -р.

Іменники чоловічого роду з основою на -р

Тверда групаМ’яка групаМішана група
Односкладові іменники та з основою на -ір, -ор, -ур, -ер та на -ар, -яр, -ир з постійним наголосом: директор, звір, абажур, інженер, базар, бригадирДво- або багатоскладові іменники з суфіксами -ар, -ир і з наголосом, що переходить на закінчення: воротар, богатирНазви людей за професією або діяльністю з наголошеним суфіксом -яр: газетяр, школяр

Дібрати власні приклади до кожної групи іменників.

Скласти 3—4 речення з дібраними іменниками.

Два будь-які іменники розібрати як частину мови.

Колективне складання таблиці «Відмінювання іменників ІІ відміни»

Коментоване письмо

Провідміняти іменники в однині і множині. Виділити закінчення. Батько — батьки, вікно — вікна, учень — учні, обрій — обрії, поле — поля, слухач — слухачі, плече — плечі.

Сформулювати правила і зробити висновок про відмінювання іменників ІІ відміни твердої, м’якої та мішаної груп в однині й множині.

VI. Виконання системи творчих завдань

Розподільний диктант

Розподілити іменники ІІ відміни за групами.

Терен, м’яч, сніг, рахівник, тесляр, зілля, гвинт, Донець, інвентар, явище, мебляр, обрій, запис, малятко, перець, ледащо, горобець, різьбяр, плащ, сніг, насіння.

Провідміняти виділені іменники в однині та множині.

Дібрати синоніми до іменників рахівник, інвентар.

Творче завдання

До іменників ІІ відміни дібрати антоніми — іменники І відміни.

Мороз, насип, гамір, мир, літо, центр, море, бруд, осінь, ледар, відпочинок, горе, відчай, лід.

Матеріал для вчителя: спека, канава, тиша, війна, зима, окраїна, земля, чистота, весна, трудяга, праця, щастя, надія, вода.

Визначити групу й закінчення кожного іменника.

Навчальне читання мовчки

Прочитати мовчки текст. Визначити його основну думку. З’ясувати стилістичну належність тексту. Аргументувати свою відповідь. Які почуття викликає у вас це висловлювання?

Життя людське схоже на криницю. Чим довше живе людина, тим глибша її криниця. Трапляються мілководі, забагнені криниці, але є й такі, глибина в яких незмірна, а вода чиста, джерельна, без ніякої каламуті та жабуриння. У глибокі чисті криниці люблять дивитись до всього допитливі діти: годинами можуть висіти вони на цямрині і дивитися в недосяжну глибину. Вони бачать там невідомий і прекрасний світ, бо небо бездонне і високе віддзеркалюється в криниці. Навіть зорі вглибині сяють.

Чи не так само люблять молодші, юні і ще не відстояні людські натури якнайпильніше заглянути в душу людей старших, збагачених життєвим досвідом і здобутою мудрістю? Чи не впізнають в діях і думах людей, чистих серцем і мудрих у своїх помислах, невтомних у праці і багатих своїми діяннями, власного майбутнього, чи не є воно тією найпрекраснішою школою, вищою і впливовішою за всі спеціалізовані школи світу, що зветься одним прекрасним словом — життя. Чи не тому люди, особливо молоді, так пильно заглиблюються в бездонні криниці книг, у спогади й розповіді людей, які прожили довге і прекрасне життя (За Ю. Збанацьким).

(Жабуриння — водорості, що ростуть у стоячих водах. Цямрина — деревина з колодязного зрубу).

Перечитати виділене речення ще раз і з’ясувати його зміст. Пояснити значення слова душа.

Дібрати синоніми до слів людина, життя.

Виписати іменники ІІ відміни. Визначити їх групу. Чотири іменники на вибір провідміняти і виділити закінчення.

VII. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Які особливості відмінювання мають іменники ІІ відміни?

2. Як визначити, до якої групи належать іменники чоловічого роду з основою на -р? Навести приклади.

3. Навести приклади іменників ІІ відміни м’якої, твердої та мішаної груп.

IX. Домашнє завдання

Скласти твір-мініатюру на тему «Життя моєї родини» (яким цінностям у вашій родині найбільше приділяється увага, які якості людяності ви вважаєте найважливішими, як часто в родині ви говорите про стосунки людей і якими вони мають бути тощо), використовувати іменники ІІ відміни. Визначити морфологічні ознаки кожного іменника. Виділити закінчення.

Відмінювання іменників другої відміни, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *