ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІ. Настановчо-мотиваційний етап

Психологічна настанова щодо вивчення теми «Дієприслівник». Ознайомлення учнів зі структурою теми.

Особлива форма дієслова:

додаткова дія, властивості дієслова і прислівника, обставина

ІV. Генералізація знань (актуалізація мотиваційних резервів)

Творче спостереження над мовним матеріалом

Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Аргументувати свою думку. Поміркувати, чим для вас є рід і яке він має значення. Кого ви відносите до членів свого роду?

Рід — це велика родина (відома в Україні під назвами «пеперище», «служба», «сім’я», «дворище», «хутір»), що, відокремившись, проживала у своєму дворищі, оселі. Рід, маючи своє спільне майно — ріллі, ловецькі терени, стада худоби, вів спільне господарство під проводом свого старшини. Це була суспільна група — невелика, але суцільна, злучена крупними зв’язками та спільними інтересами. За своїх членів рід солідарно заступався, обороняючи їх від кривд. Згодом, під впливом економічного прогресу, рід, утративши суцільність, розпався на малі самостійні родини. Кожна родина вела своє окреме господарство, маючи свій дім з господарськими будовами, своє поле, худобу тощо, але ліси, пасовиська, озера лишалися спільною власністю цілої оселі-громади. Проте пам’ять належності до роду не губилася. Давні родові традиції жили в родах боярських, шляхетських, міщанських, селянських, священницьких (За М. Стельмаховичем).

Назвати дієслова-присудки. Знайти слова, які пояснюють у реченнях дієслова, указуючи на додаткову дію. Яку синтаксичну роль вони виконують? Чи змінюються за особами й числами? На які запитання відповідають?

Записати якомога більше синонімів до слова рід. Скласти з ними 3–4 речення, увівши до їх складу дієприслівники.

V. Створення навчальної ситуації на основі роботи з таблицею (вивчення лінгвістичного матеріалу)

Робота з таблицею

Розглянути таблицю. Назвати спільні ознаки дієслова і дієприслівника, прислівника і дієприслівника.

Розказати про дієприслівник як особливу форму дієслова.

Коментар учителя. Дієприслівником називається незмінна форма дієслова, яка, поєднуючи ознаки дієслова і прислівника, указує на додаткову дію: Відмінно закінчивши навчальний рік, хлопець міг спокійно відпочивати.

Подібно до дієслів, дієприслівник має близьке лексичне значення, спільну основу, вид. Для них властиві перехідність і неперехідність, здатність керувати іменниками: створюючи оповідання, спіймавши окуня.

Як і прислівник, дієприслівник не змінюється, пояснює дієслово-присудок, виступаючи в ролі обставин: Гомонять, працюючи, школярі; Зібравшись на спортмайданчику, почалося тренування.

Дієприслівник, як і дієслово, буває доконаного і недоконаного виду: написавши, хитнувшись (що зробивши?), пишучи, хитаючись (що роблячи?).

Дієприслівник — особлива форма дієслова

Значення

Відповідає на запитання

Морфологічні
ознаки

прислівника

дієслова

Означає додаткову діюЩо роблячи? Що зробивши?Не змінюється, в реченні виступає обставиноюБуває доконаного і недокона­ного виду, теперішнього і минулого часу. Властиві перехідність і неперехідність, може мати залежні слова (іменник, займенник, прислівник)

VІ. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи

Розподільний диктант

Дієслівні форми записати у дві колонки: у першу — дієслова, у другу — дієприслівники. Аргументувати свій вибір.

Писати, говорити, надихаючи, читають, розказавши, зачарований, стоячи, налетівши, проводячи, оголосити, заквітчаний, шануючи, потерпівши, вилито, зриваючи, зберегти, несучи, потерпівши, прикріпивши.

Зробити словотвірний розбір виділених слів.

Дібрати антоніми до слів говорити, прикріпивши, зберегти.

Скласти 3–4 речення, використовуючи дієприслівники.

Колективна робота з текстом

Прочитати текст. Які почуття він викликав у вас? Поміркувати, що відбиває заголовок тексту — тему чи основну думку. Аргументувати відповідь. Дібрати власний заголовок.

МАТИ

Мати вірила: земля все знає, що говорить чи думає чоловік, що вона, гніваючись, може бути доброю, і на самоті тихенько розмовляла з нею, довіряючи свої радощі, болі й просячи, щоб вона родила на долю всякого: і роботящого, і ледачого.

Коли на городі з’являвся перший пуп’янок огірка чи зацвітав, повернувши до сонця, соняшник, мати, беручи мене, малого, за руку, вела подивитися на це диво, і тоді в блакитних очах її назбирувалося стільки радості, наче вона була скарбничим усієї землі. Вона перша у світі навчила мене любити роси, легенький ранковий туман, п’янкий любисток, м’яту, маковий цвіт, осінній гороб і калину, вона першою показала, як плаче, радіючи, дерево, коли надходить весна, і як у розквітлому соняшнику ночує оп’янілий джміль. Від неї першої я почув про калиновий міст, до якого й досі тягнуться думкою і серцем… (За М. Стельмахом).

Виписати дієприслівники. Визначити їх ознаки, спільні з дієсловом і прислівником. Яку синтаксичну роль вони виконують?

Розказати про свою матір (яка її зовнішність, яке значення має у вашому житті, які риси характеру їх властиві), використовуючи дієприслівники.

Дослідження-характеристика

Прочитати прислів’я і приказки. Визначити, які з виділених слів означають основну дію, а які — додаткову. Довести правильність своєї думки.

1) Хто слухає, а хто окунів ловить слухаючи.
2) Шкода перемішувати тісто, виймаючи з печі.
3) Зайшовши за Дунай, та й додому не думай.
4) Скінчивши діло, гуляй сміло.
5) Ледачий ївши гріється, а робивши мерзне.
6) Упоравшись з роботою, можна відпочивати.
7) Лінивий сидячи спить, лежачи робить (Нар. творчість).

Пояснити значення кожного прислів’я або приказки.

Продовжити ряд прислів’їв і приказок двома-трьома власними.

VІІ. Систематизація й узагальнення вивченого

Подумати і дати відповіді:

1. Що називається дієприслівником? Що він означає?

2. На які запитання відповідає дієприслівник?

3. Що спільного має дієприслівник з дієсловом?

4. Що спільного має дієприслівник з прислівником?

5. Яку синтаксичну роль виконує дієприслівник у реченні?

ІХ. Домашнє завдання

Скласти і записати 5–6 речень із фразеологізмами

ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *