ПОЛЬ ВЕРЛЕН «ПОЕТИЧНЕ МИСТЕЦТВО», «ОСІННЯ ПІСНЯ», ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Поль Верлен «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня», зарубіжна література

Хід заняття Поль Верлен «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня», зарубіжна література

«Найбільш оригінальний, грішний, містичний. Найбільш натхненний і справжній серед сучасних поетів», — так висловлювався Анатоль Франс про Поля Верлена. Пристрасний і неврівноважений, чутливий і надзвичайно емоційний, богемний митець і скандальний в’язень — таким був визнаний майстер імпресіонізму, зачинатель символізму у французькій поезії — Поль Верлен, якого 1891 року визнали «Королем поетів»… Про нього і йтиметься сьогодні на уроці.

Бесіда

 • Що зумовило духовний переворот в умонастроях людей наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття?
 • Чиї ідеї цього часу були найбільш поширеними? У чому їхня суть?
 • Назвіть характерні ознаки декадансу.
 • Що таке модернізм? Схарактеризуйте його загальні ознаки.
 • Які течії належали до модернізму?
 • Схарактеризуйте символізм.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ

1. Робота з підручником (у парах)

Опрацювання біографії письменника

2. Виступи учнів із повідомленням про літературну групу французьких поетів «Парнас»

3. Виразне читання поезії П. Верлена «Поетичне мистецтво»

4. Бесіда

 • Яку найпершу вимогу висуває автор до поетичного слова?
 • Як ставиться автор до чітких, ясних барв, що пропонує?
 • Що говорить поет про порушення проблем сьогодення, наскільки вони, на його думку, сумісні з поезією?
 • Як автор ставиться до прийомів риторики, рим, із чим їх порівнює? Знайдіть це у тексті.
 • Якого змісту, на вашу думку, надає поет слову література?
 • Випишіть із вірша поняття, що протиставляються, прокоментуйте їх.

5. Слово вчителя

Вірш П. Верлена «Поетичне мистецтво» став поетичним маніфестом символізму. Написаний 1874 року, а надрукований 1882-го. «Найперше — музика у слові», — такою є головна теза поета. Поняття музикальності він трактує досить широко. Це подолання в поезії всього, що заважає ліричному самовираженню: законів логіки, звичайних форм віршування, точності змісту. Поет, за Верленом,- медіум, яким керує інтуїція, а не логіка.
Того ж року (1874), крім «Поетичного мистецтва», вийшла збірка П. Верлена «Романси без слів», що структурно містить три розділи: «Забуті арієти», «Бельгійські пейзажі» та «Акварелі».
Серед дев’яти «забутих арієт» (арієта — невелика арія, проста за викладом і пісенним характером мелодія) найвідомішою є поезія «Так тихо серце плаче» (переклад М. Рильського).

6. Виразне читання поезії П. Верлена «Так тихо серце плаче»

7. Обмін враженнями, евристична бесіда

 • Який настрій навіює ця поезія?
 • Про що цей вірш — про природу чи стан людської душі?
 • Які принципи автора, проголошені в «поетичному мистецтві», відбилися у творі?

9. Слово вчителя

За удаваною простотою вірша простежується велика майстерність автора, його новаторство, відкриття «поезії душі». Верлен використовує все багатство фонетики французької мови, що викликає труднощі у перекладачів. Поет широко використовує алітерацію (повторення тих самим приголосних), асонанс (повторення однакових голосних), гру однокорінних слів, тавтологічні рими-повтори. Складна система римування поєднується з простим розмовним синтаксисом: речення короткі, часто неповні, це вигуки та скарги: «О хлюпотіння зливи / По крівлях, по землі!», «З відчаю хоч кричи! / Печалюсь без причин» (тут і далі переклад М. Лукаша). Гнучкості реченням додає і такий прийом, як перенесення рядка: «Любов й зненавиди / Нема, а дітись ніде!»
У вірші всього шістнадцять рядків, а розкривають поезію цілої душі.

10. Творча робота

 • Порівняйте переклади вірша «Так тихо серце плаче» різними авторами.

СПІВ БЕЗ СЛІВ
Гаряче серце плаче,
Мов дощ у місті йде.
У серці сум неначе,
Тому так гірко плаче.
Приємно так дощить
Над дахом, над землею.
І на душі в цю мить
У мене теж дощить!
Ці сльози без причини
У мене на душі.
Невже усе хвилинне?
Цей смуток без причини.
На серці дивно так —
Ні гніву, ні любові.
Чого ж мені, однак,
На серці тяжко так?
(Переклад М. Терещенка)

* * *
Із серця рветься плач,
Як дощ іллється з неба.
Від зради чи невдач,
Відкіль цей тужний плач?
О, хлюпотіння зливи
По крівлях, по землі!
На серце нещасливе
Спливають співи зливи
Лягає без причин
Туга на серці туга.
З відчаю хоч кричи!
Від муки дітись ніде,
Рве серце марний жаль.
Любові й зненавиди
Нема, а дітись ніде!
(Переклад М. Лукаша)

* * *
В серці і сльози, і біль —
Небо над городом плаче.
Що це за туга?
Відкіль цей невгамовний біль?
Мжиці занурені звуки
І на землі, й по дахах!
В серце, що в’яне зі скуки,
Ллються зажурені звуки.
Сльози і біль без причин
В серці, якому байдуже…
Тут ані зрад, ні провин:
Тут моя туга причин.
Чи не найбільше це горе —
Навіть не знати, чому
В серце несміле і хворе
Люто закралося горе?
(Переклад М. Драй-Хмари)

* * *
Так тихо серце плаче,
Як дощ шумить над містом.
Нема причин неначе,
А серце ревно плаче!
О, ніжно як шумить
Дощ по дахах, по листю!
У цю тужливу мить
Як солодко шумить!
Відкіль цей плач. Не знати,
В осиротілім серці?
Ні зради, ні утрати,-
Відкіль журба, не знати.
Найтяжчий, певне, сум,-
Без гніву, без любові,
Без ревнощів, без дум —
Такий нестерпний сум.
(Переклад М. Рильського)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Інтерактивна вправа «заповніть прогалини»

 • Вставте пропущені слова у висловлювання Максима Горького про П. Верлена та прокоментуйте його: «У його завше меланхолійних віршах, що … глибокою тугою, достотно … волання відчаю, біль чутливої та ніжної душі, яка несамовито бажає світла, бажає чистоти, шукає Бога — та не знаходить: хоче … людей — та не в змозі».

Слова для довідки: а) стають, бачиться, знати; б) тріпочуть, знаходилося, замовчувати; в) хвилюють, літало, покинути; г) бринять, чулося, любити.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Знати біографію письменника. Уміти характеризувати його творчість, аналізувати його вірші; записати основні ознаки поезії П. Верлена.

Поль Верлен «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня», зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *