АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОГО ДИКТАНТУ «КУДЛАЙ», УКРАЇНСЬКА МОВА

Урок № 51 Аналіз контрольного диктанту «Кудлай», українська мова, 5 клас

Хід заняття Аналіз контрольного диктанту «Кудлай», українська мова

IV. Бесіда про характер помилок і недоліків. Колективна робота над типовими помилками

Колективний пошук

1. Визначити, які речення за метою висловлювання використано в тексті диктанту. Виписати питальні речення, назвати вид пунктограми (знак питання у кінці питальних речень).

1) Бо якби був, то хіба собака від нього пішов би?

2) Може, просив їсти?

3) І в кого це ти, Кудлаю, такий боягуз удався?

2. Знайти речення, в яких однорідні члени з’єднані за допомогою сполучника і (й). Визначити вид членів речення (головні чи другорядні). Пояснити відсутність коми між однорідними членами в поданих реченнях.

1) Стояв і повискував нетерпляче.

2) Собака стояв під воротами і незмигно дивився на хліб у мене в руках.

3) Поклав хліб на сніг коло порога й одійшов до повітки.

4) Собака кинувся до нього й умить проковтнув.

3. Виписати речення, в яких між однорідними членами ставиться кома. Пояснити наявність коми в цих реченнях.

1) Великий, кудлатий, з сумними очима.

2) Я заскочив до хати, одрізав окраєць хліба, старанно намазав його маслом.

4. Прочитати речення зі вставними словами, додержуючись правильної інтонації. Довести, як виділяються вставні слова на письмі.

1) Я заговорив до нього, але він, звичайно, мовчав.

2) Може, просив їсти?

Дібрати синоніми до вставних слів, записати їх.

5. Знайти у тексті диктанту речення, що відповідають поданим схемам:

1) [ ], а [ ].

2) [ ], [що ].

3) [ ], [які ].

4) [ ], але [ ].

З’ясувати, що з’єднують сполучники у цих реченнях. Сформулювати пунктуаційне правило.

6. Записати речення з прямою мовою. Пояснити розділові знаки в ньому. З’ясувати, чим ускладнена пряма мова.

«І в кого це ти, Кудлаю, такий боягуз удався?» — запитав я ображено.

Перебудувати речення так, щоб воно відповідало схемі: А: «П?» Потім записати речення з прямою мовою у формі репліки діалогу. Пояснити розділові знаки.

Словниковий диктант

Записати слова під диктовку вчителя й пояснити орфограми в них. Прибитися, Кудлай, вийти, великий, не віриться, господар, відданий, повискувати, нетерпляче, окраєць, старанно, незмигно, повітка.

Назвати слова, що відповідають на питання як? Пояснити значення слова незмигно.

V. Індивідуальна робота над власними помилками, допущеними в тексті диктанту

Виписати слова, в яких допущено орфографічні помилки. Запам’ятати їх правопис.

Записати речення, в яких допущено пунктуаційні помилки. Пояснити вживання розділових знаків або їх відсутність у синтаксичних конструкціях.

VII. Домашнє завдання

Записати під диктовку уривок з твору Василя Короліва-Старого «Хуха-Моховинка» від слів «Одного дня в хліві трапилось нещастя» до слів «… не могла їй нічим допомогти». Перевірити написане й винести на поля умовні позначення орфографічних і пунктуаційних помилок. Підрахувати загальну кількість помилок, пояснити їх суть.

Аналіз контрольного диктанту «Кудлай», українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *