АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОГО ДИКТАНТУ «КУДЛАЙ», УКРАЇНСЬКА МОВА

Урок № 51 Аналіз контрольного диктанту «Кудлай», українська мова, 5 клас

Хід заняття Аналіз контрольного диктанту «Кудлай», українська мова

IV. Бесіда про характер помилок і недоліків. Колективна робота над типовими помилками

Колективний пошук

1. Визначити, які речення за метою висловлювання використано в тексті диктанту. Виписати питальні речення, назвати вид пунктограми (знак питання у кінці питальних речень).

1) Бо якби був, то хіба собака від нього пішов би?

2) Може, просив їсти?

3) І в кого це ти, Кудлаю, такий боягуз удався?

2. Знайти речення, в яких однорідні члени з’єднані за допомогою сполучника і (й). Визначити вид членів речення (головні чи другорядні). Пояснити відсутність коми між однорідними членами в поданих реченнях.

1) Стояв і повискував нетерпляче.

2) Собака стояв під воротами і незмигно дивився на хліб у мене в руках.

3) Поклав хліб на сніг коло порога й одійшов до повітки.

4) Собака кинувся до нього й умить проковтнув.

3. Виписати речення, в яких між однорідними членами ставиться кома. Пояснити наявність коми в цих реченнях.

1) Великий, кудлатий, з сумними очима.

2) Я заскочив до хати, одрізав окраєць хліба, старанно намазав його маслом.

4. Прочитати речення зі вставними словами, додержуючись правильної інтонації. Довести, як виділяються вставні слова на письмі.

1) Я заговорив до нього, але він, звичайно, мовчав.

2) Може, просив їсти?

Дібрати синоніми до вставних слів, записати їх.

5. Знайти у тексті диктанту речення, що відповідають поданим схемам:

1) [ ], а [ ].

2) [ ], [що ].

3) [ ], [які ].

4) [ ], але [ ].

З’ясувати, що з’єднують сполучники у цих реченнях. Сформулювати пунктуаційне правило.

6. Записати речення з прямою мовою. Пояснити розділові знаки в ньому. З’ясувати, чим ускладнена пряма мова.

«І в кого це ти, Кудлаю, такий боягуз удався?» — запитав я ображено.

Перебудувати речення так, щоб воно відповідало схемі: А: «П?» Потім записати речення з прямою мовою у формі репліки діалогу. Пояснити розділові знаки.

Словниковий диктант

Записати слова під диктовку вчителя й пояснити орфограми в них. Прибитися, Кудлай, вийти, великий, не віриться, господар, відданий, повискувати, нетерпляче, окраєць, старанно, незмигно, повітка.

Назвати слова, що відповідають на питання як? Пояснити значення слова незмигно.

V. Індивідуальна робота над власними помилками, допущеними в тексті диктанту

Виписати слова, в яких допущено орфографічні помилки. Запам’ятати їх правопис.

Записати речення, в яких допущено пунктуаційні помилки. Пояснити вживання розділових знаків або їх відсутність у синтаксичних конструкціях.

VII. Домашнє завдання

Записати під диктовку уривок з твору Василя Короліва-Старого «Хуха-Моховинка» від слів «Одного дня в хліві трапилось нещастя» до слів «… не могла їй нічим допомогти». Перевірити написане й винести на поля умовні позначення орфографічних і пунктуаційних помилок. Підрахувати загальну кількість помилок, пояснити їх суть.

Аналіз контрольного диктанту «Кудлай», українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.