АРТЮР РЕМБО «ГОЛОСІВКИ», «МОЯ ЦИГАНЕРІЯ», ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Артюр Рембо «Голосівки», «Моя циганерія», зарубіжна література

Хід заняття Артюр Рембо «Голосівки», «Моя циганерія», зарубіжна література

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

 • Що таке символізм?
 • Чим відрізняються символізм Бодлера і Верлена?
 • Що таке імпресіонізм?
 • Назвіть відомі вам збірки творів Верлена.
 • Якими є головні мотиви його поезії?
 • Розкрийте особливості верленівської поетики.
 • Назвіть конкретні приклади використання символів у поезіях Верлена.

ІV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ

Скільки молодих геніїв вирвала з літератури смерть! Лише по 37 років відвела доля таким неперевершеним майстрам літературного слова, як Джордж Байрон, Олександр Пушкін. Та, порівняно з Байроном і Пушкіним, можна говорити про творчий феномен, за влучним визначенням Верлена, цього «ангела і демона» одночасно, бо лише три роки свого життя (з 17 до 20 років) Рембо віддав мистецтву. Він був надзвичайно обдарованим поетом, свавільним і агресивним, людиною здібною, але неврівноваженою; все його життя — це шалена авантюра яку творчості, так і в особистому житті (демонстрування портретів А. Рембо).

2. Робота з підручником

 • За статтею підручника складіть конспект «Етапи творчості А. Рембо», розкрийте еволюцію поезій поета.

Опорний конспект «Етапи творчості А. Рембо»

I період (до 1871 р.) — вплив авторитетів, захоплення ідеями Комуни. Поезія, на думку поета, має стати пророчицею і ясновидицею, а поет — Прометеєм.

II період (поч. 1871-го — поч. 1872 р.) — поезія набуває трагічного звучання. У цей період з’являється вірш «П’яний корабель» та сонет «Голосівки».

III період (1872-1873) — народження незвичайної форми віршів. Розрив з П. Верленом, самотність.

3. Слово вчителя

Артюр Рембо за своє коротке життя здійснив революцію в поезії. Бунтівник за натурою, він рішуче відмовляється від усіх форм цивілізації — релігії, моралі, держави, оголосивши їх утіленням буржуазності. Він прагне радикального оновлення не тільки поетичної, а й звичайної людської свідомості. Як і Верлен, Рембо намагається створити принципово нову універсальну мову, за допомогою якої сподівається вивільнити людський дух. Однак наріжним каменем цього світовідчуття є яснобачення — рішуча і послідовна перебудова свідомості, звільнення її від традиційної логіки, від тягаря повсякденності. Рембо приніс у поезію нову, несподівану образність, надзвичайно сміливі метафори і словосполучення, одним із перших у сучасній французькій поезії почав писати верлібром.

4. Аналіз поезій А. Рембо (робота в малих групах)

Картка № 1

 1. Прочитайте вірш «Моя циганерія».
 2. Чому поезія має таку назву?
 3. На які особливості краєвиду звертає увагу ліричний герой? Який настрій вони створюють?
 4. З ким ліричний герой порівнює Природу? Яку роль вона відіграє у духовних пошуках?
 5. Які асоціації виникли у вас під час аналізу цього твору?

Картка № 2

 1. Прочитайте сонет «Голосівки».
 2. Чому, на вашу думку, саме з кольорами асоціюються у поета голосні звуки?
 3. Які асоціації навели б ви?
 4. Чому «Голосівки» називають панорамою Всесвіту?
 5. Створіть каталог літер, які є символічними для класу, особисто для кожного учня.
 6. Перевірка роботи груп

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

1. Бесіда

 • Назвіть особливості ранніх поезій Рембо.
 • Якими є основні мотиви зрілих поезій Рембо?
 • Схарактеризуйте ліричного героя цих поезій.
 • У чому полягає новаторство Рембо-символіста?

2. Слово вчителя

Загадка поезії Рембо й досі не розгадана. Таємничим є не тільки його відхід від мистецтва, а й те, що за короткий період творчості він став цілою епохою в літературі. Деякі сучасні дослідники вважають, що поет дійшов у своїх експериментах зі словом до крайньої межі, зазирнувши за яку, побачив лише порожнечу. Він намагався писати, але вже не міг віднайти сенс поетичної творчості. Можливо, саме ви в майбутньому і розгадаєте загадку творчості, життя Артюра Рембо.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати розповідь про творчі шукання А. Рембо. Проаналізувати один з віршів А. Рембо.

Додатково. Створити асоціативний ланцюжок «Я», використовуючи літери. За бажанням: намалювати вірш А. Рембо «Голосівки».

Артюр Рембо «Голосівки», «Моя циганерія», зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *