ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ. БУКВА -А(-Я), -У(-Ю) В ЗАКІНЧЕННЯХ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Буква -а(-я), -у(-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду, українська мова

Хід заняття Відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Буква -а(-я), -у(-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду, українська мова

III. Актуалізація мотиваційних резервів з теми

Колективна робота з текстом

Прочитати текст. Визначити його тему. До якого стилю мовлення він належить? Відповідь аргументувати.

Під яскравим ранковим сонцем, під зовсім чистим, без жодної хмаринки небом від берега і до молочно-синьої смужки небосхилу гойдалося море. Гналися одна за однією високі хвилі. Вода була в одному місці темного кольору, в другому — сіро-зелена, а в третьому — чорно-синя. Від дужого і пружного вітру вода моря швидко міняла свої кольори, немовби вона освітлювалась знизу різнобарвними вогнями (З часопису).

Знайти в тексті іменники ІІ відміни у формі однини родового відмінка.

Які закінчення мають ці іменники? Пояснити, які іменники мають закінчення -у (-ю), а які — -а (-я)?

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Робота з таблицею

Розглянути таблицю й скласти монологічне висловлювання про особливості вживання закінчень -а (-я), -у (-ю) в іменниках ІІ відміни чоловічого роду у формі родового відмінка.

Уживання закінчень іменників чоловічого роду ІІ відміни
в родовому відмінку однини

-а (-я)Приклади -у (-ю)Приклади
1. Назви істотКерівника, учня, коня, молотка, станка1. Назви речовин, мас, матеріалівЦукру, меду, соку, воску
2. Назви конкретних, чітко окреслених предметівВоза, стола2. Абстрактні поняття, наукові течіїРозвитку, прогресу, матеріалізму, ритму
3. Назви мір довжини, ваги, часу, грошейКілометра, гектара, кілограма, п’ятака3. Відчуття Болю, жалю, гніву, смутку
4. Більшість слів-термінівВідмінка, параграфа, атома, радіуса (але: роду, виду, стану)4. Явища природиВітру, морозу, снігу, дощу, граду
5. Назви населених пунктівПарижа, Лондона, Києва, Львова5. Географічні назвиДунаю, Дону, Уралу, Бугу (але під наголосом — -а: Дніпра, Дінця, Дністра)
6. Установи Університету, вокзалу, порту

Дібрати власні приклади і записати їх.

Коментар. Деякі іменники чоловічого роду в родовому відмінку мають паралельні закінчення -а (-я), -у (-ю): стола — столу, двора — двору, моста — мосту.

V. Виконання системи творчих завдань

Розподільний диктант

Записати іменники у дві колонки: у першу ті, що мають закінчення -а (-я) в родовому відмінку однини, в другу — -у (-ю).

Голос, колос, урок, настрій, сум, оптимізм, розвиток, обрій, вечір, очерет, зміст, ґрунт, гурт, гурток, біль, степ, лист, кожух, погляд, відчай, січень, рух, сад, садочок, острів, луг, Кавказ, Урал, вітер, телефон.

Скласти 3—4 речення, використовуючи подані іменники в родовому відмінку однини. Один іменник розібрати як частину мови.

Пригадати, які слова називаються омонімами. Виділити іменники, до яких можна дібрати омоніми.

Пояснювальне письмо з використанням методу «Прес»

Подані іменники поставити в родовому відмінку однини і пояснити їх правопис за допомогою методу «Прес» (таблиця на дошці).

«Я вважаю, що…», «Тому що…», «Висновок (оскільки, згідно з правилом…)»

Автобус, цукор, хлібороб, фініш, успіх, технікум, суфікс, розклад, табель, птах, технік, супутник, прогрес, план, пилосос, пил, пасажир, вітер, вокзал, грам, документ, бульдозер, бетон, актив, асфальт.

Поміркувати, який тип мовлення ви використали, висловлюючи думки щодо правопису утворених іменників.

З’ясувати лексичне значення виділених іменників. У разі потреби звернутися до тлумачного словника.

Відновлення деформованого тексту

Прочитати текст, розкриваючи дужки. З’ясувати, що відбиває заголовок: тему чи основну думку тексту. Визначити тип і стиль мовлення.

ДЛЯ НАШИХ ДРУЗІВ

У кінці вересня й на початку жовтня птаство готується до (відліт) в теплі краї. Збираються у далеку мандрівку ластівки, ще раніше покинули нас стрижі. Потягнулися з півдня лелеки, великим правильним трикутником прямують до Африканського (континент) журавлі. А ті птахи, що залишаються в нас, з наближенням (листопад) й (грудень) горнуться до (оселя) людей, чекають нашої (допомога) в пору (холод) і (голод).

Восени слід передбачити, як допомогти перезимувати всім мешканцям (ліс). Для цього треба їм приготувати (корм): пташкам — (зерно), косулям — зелених віників з гілочок (дерево). Узимку пташкам до вподоби насіння (кавун), (салат), (льон), (соняшник), (лопух), кінського (щавель). Жменька (корм) врятує багатьох пташок від голодної (смерть) (За А. Волковою).

Визначити відмінки іменників, ужитих у тексті.

Робота в групах. Підготувати зв’язну розповідь про те, як ви готуєтеся до зимівлі наших менших друзів.

VІ. Узагальнення й систематизація знань з теми

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Які закінчення мають іменники ІІ відміни?

2. Коли пишеться -а (-я) в іменниках ІІ відміни чоловічого роду однини в родовому відмінку? Навести приклади.

3. Коли пишеться -у (-ю) в іменниках ІІ відміни чоловічого роду однини в родовому відмінку? Навести приклади.

4. Для чого потрібні знання з поданої теми? Відповідь обґрунтувати.

VІІІ. Домашнє завдання

Уявити ситуацію: ви готуєте домашнє завдання до уроку з природознавства. Вам необхідно розповісти про явища природи восени. Скласти монологічне висловлювання про осінні явища природи, використовуючи прислів’я і приказки про осінь, а також іменники ІІ відміни однини чоловічого роду в родовому відмінку.

Відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Буква -а(-я), -у(-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *