КОНТРОЛЬНА РОБОТА «ЗАРУБІЖНА ПРОЗА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.», ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Контрольна робота «Зарубіжна проза другої половини ХХ ст.», зарубіжна література

Перебіг заняття Контрольна робота «Зарубіжна проза другої половини ХХ ст.», зарубіжна література

І варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Сантьяґо більше не снилися ані шторми, ані бійки; коли він засинав, то часто бачив уві сні:
а) свою дружину;
б) левів;
в) велику рибину;
г) свою молодість.

2. «Мандруючи» у морі впродовж трьох днів, Сантьяґо:
а) зовсім не помічав природи довкола себе;
б) нервував через самотність;
в) постійно «спілкувався» з природою;
г) читав молитви

3. Свою літературну творчість Ґ. Ґ. Маркес розпочав з:
а) публіцистичних нарисів;
б) малої прози;
в) віршування;
г) драматичного жанру.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Саламандри у романі К. Чапека намагаються:
а) співіснувати з людьми;
б) перейняти у людей знання;
в) зруйнувати суходіл;
г) поділитися з людьми знаннями.

5. Зазначте одну з основних проблем твору Е. Хемінґуея «Старий і море»:
а) взаємини батьків і дітей;
б) взаємини людини і природи;
в) крах романтичних ілюзій;
г) втрата сенсу життя

6. Якого символічного значення набуває фінал оповідання Ґ. Ґ. Маркес «Старигань із крилами»?
а) Приреченість людей, які не спроможні піднятися над «багном» свого існування;
б) сподівання на відродження духовності людей;
в) воскресла віра людей у надприродні сили;
г) утвердження добра в людському житті

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

7. Художній світ Е. Хемінґуея вирізняють:
а) тема «втраченого покоління»;
б) апокаліптичні настрої, які втілено в картинах криз і катастроф;
в) «герой кодексу», який виявляє мужність і стоїцизм перед силами зла;
г) аскетичність художнього зображення в поєднанні з «сухим, телеграфним» стилем;
д) дивовижні, схожі на сновидіння сюжети.

Високий рівень (максимальна оцінка — 3 бали)

8. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Як ви розумієте термін «магічний реалізм»? Наведіть приклади.

ІІ варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Сантьяґо, якому довелося протягом трьох днів чимало пережити, відчував до риби:
а) жаль і повагу;
б) злість і ненависть;
в) роздратованість;
г) повну байдужість

2. Коли велика рибина потягла Сантьяґо у відкрите море, старий сподівався, що:
а) його врятують моряки;
б) риба швидко втомиться;
в) наловить багато риби;
г) риба притягне його до берега

3. Який життєвий досвід Ґ. Ґ. Маркеса обумовив поєднання в його творчості реального та фантастичного, міфологічного та історичного?
а) Знайомство із зібранням творів фольклору в бібліотеці батьків;
б) враження від казок і легенд, почутих від бабусі, та розповідей дідуся про війну;
в) прилучення до скарбів народної традиції в Національному коледжі;
г) захоплення фольклором під час навчання в університеті

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Символом чого є образ саламандри у романі К. Чапека?
а) Таланту, уміння вчитися;
б) спільності всього живого на планеті;
в) дегуманізації людства;
г) гуманізму.

5. Сантьяґо почувався:
а) нікому не потрібним;
б) бідним;
в) самотнім;
г) нещасним

6. Якого символічного значення набуває образ янгола в оповіданні Ґ. Ґ . Маркеса «Старигань із крилами»?
а) Утрати віри людей в існування надприродного;
б) кари небесної за гріховне життя;
в) дива, на яке духовно спустошені люди не реагують;
г) трагізму людського буття

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

7. Для художнього світу Ґ. Ґ. Маркеса характерні:
а) тема розладу людських взаємин у світі, що перебуває у стані насильства;
б) зовнішній схематизм та одноманітність у змалюванні образів;
в) прагнення відтворити «моделі» національного буття, національної історії;
г) тема морального суду над людством;
д) тяжіння до умовного, гротескного, фантастичного, різноманітних форм поетичної символізації

Високий рівень (максимальна оцінка — 3 бали)

8. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Як основні духовні та естетичні ідеї знайшли своє втілення в зарубіжній прозі другої половини ХХ ст.? Наведіть приклади.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити вивчене за темою.

2. Індивідуальне: підготувати повідомлення про «театр абсурду» та драму-притчу

Контрольна робота «Зарубіжна проза другої половини ХХ ст.», зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *