ПИСЬМОВИЙ ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТІВ. НАУКОВОГО СТИЛЮ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ПИСЬМОВИЙ ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТІВ. НАУКОВОГО СТИЛЮ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ПИСЬМОВИЙ ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТІВ. НАУКОВОГО СТИЛЮ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Колективна робота з текстами наукового стилю (підготовка до написання вибіркового переказу (на основі кількох джерел)

Читання текстів

Прочитати тексти. Дослідити, чи одній темі вони присвячені. Визначити основну думку та стильову належність. Дібрати заголовки до кожного тексту. Порівняти їх із заголовками, дібраними однокласниками.

Текст № 1

В історичних і краєзнавчих музеях України зберігається багато прикрас, предметів розкоші та домашнього вжитку, які відображають побут і художні смаки стародавніх слов’ян — від початку заселення території України до утворення Київської Русі. Розвиток українського народного мистецтва поділяють на три основні етапи. У перший період (ХІV — перша половина ХVІ ст.) відчувається вплив давньоруських традицій, а другий (друга половина ХVІ — перша половина ХVІІ ст.) характеризується розквітом ремесел і заснуванням ремісницьких цехів. На цих етапах декоративно-ужиткове мистецтво було селянським та родинним. Речі виготовлялися для домашнього вжитку. Третій період (друга половина ХVІІ–ХХ ст.) — час найвищого розквіту художніх промислів. Саме тоді було створено найвидатніші пам’ятки декоративно-ужиткового мистецтва.

Серед багатьох видів народного мистецтва значне місце належить різьбярству. Різьблення по дереву було поширене в усій Україні, особливо в лісовій смузі. Ним прикрашалися найважливіші деталі житла: різні дерев’яні півні сиділи на дахах, квіти оплітали одвірки й вікна. Різьбленими були й полиці-мисники. Особливо вражала багатством різьблених прикрас народна архітектура карпатських сіл. Гуцульські майстри використовували геометричні орнаменти, на лемківських витворах оживали виноградне, дубове й калинове листя, квіти соняшника (За В. Скляренко).

Текст № 2

Кераміка — один із давніх видів декоративно-ужиткового мистецтва України. Археологічні розкопки показують, що гончарний посуд на території України виготовлявся ще в період неоліту. У давньому Києві в Х–ХІІ ст. працювали талановиті гончарі, що створювали поливну кераміку й керамічні вироби, прикрашені кольоровими емалями. Створенню й розвитку гончарних промислів сприяла велика кількість місцевих глин.

Перший фаянсовий завод в Україні було створено в 1799році у Міжгір’ї під Києвом. Пізніше фаянсові вироби стали виготовляти у Будах. У ХІХ столітті відкриваються приватні порцелянові заводи в Чернігівській губернії, де виготовляють з місцевого каоліну вироби, прикрашені ліпленням та живописом. Косовські виробничо-художні майстерні Художнього фонду України виробляють кухонний посуд. Для прикрас інтер’єру гуцульські майстри випускають панно й анімалістичну скульптуру. У місті Косове виготовляють кахель для печей, розписаний гуцульським орнаментом. Матеріалом для майолікових виробів є місцеві червоні глини. Для оздоблення використовують ангоби і глазурі (За Р. Бардіною).

Текст № 3

Початок скловиробництва на українських землях припадає на Х століття. У цей час основною продукцією скловарних майстерень були браслети, намиста та персні, які виготовляли способом ліплення, витягування, розкачування. Найбільш поширеним виробництво скла і виробів з нього стало на Чернігівщині (у ХVІІІ столітті тут працювало понад 120 скловарних майстерень), Київщини, Волині, де були для цього всі необхідні матеріали — кварцовий пісок, вапно, крейда, деревина і запаси води. Ремісники-склярі виготовляли різні сорти «простого», зеленого, синього, димчастого скла, а також кришталь, віконне й лампове скло, свічники, люстри, кухонний та горілчаний посуд (пляшки, баклажки, штофи, чарки, стакани). Стародавній український фігурний посуд, у якому насамперед має значення його ужиткова роль, не має аналогів у світі.

З ХVІІ ст. склодуви прикрашали свої вироби густим декором (скляними джгутами, стрічками, бризками), розмальовували емалями та золотом. У наш час раз на три роки Міжнародний симпозіум гутного скла, що проходить у Львові, називає кращих майстрів, серед яких чимало українців (З енц.).

Колективне опрацювання фотоілюстрацій

Розглянути фотоілюстрації «Смачного», «Кріпак», «Баклага», «По гриби» (див. додаток до посібника).

Якому виду мистецтва відповідають фотоілюстрації? Довести свою думку.

Актуалізація мовленнєвознавчих понять (робота в парах)

Пригадати у формі діалогу (12–14 реплік) вивчений у попередніх класах матеріал про переказ. Розпитати товариша по парті: що таке переказ? які бувають види переказів? чим вони відрізняються? що спільного? які мають особливості? Тексти якого стилю переказувати легше? чому?

Матеріал для вчителя. Переказ — це сприйняття й відтворення змісту висловлювання та складання тексту за готовим матеріалом. Основним критерієм, що визначає цінність переказу, є повнота відтворення висловлювання. Саме на цій основі розрізняють докладні, стислі, вибіркові, творчі перекази тощо. Переказ, який передбачає передачу якоїсь окремої теми тексту або окремої інформації відповідно до комунікативного завдання, називають вибірковим.

Мовностилістичний аналіз висловлювань.

Лексико-стилістична робота

Попрацювати над лексикою поданих текстів: назвати слова, що належать до наукової термінології та з’ясувати їхнє лексичне значення.

Виписати ключові слова і словосполучення, що стосуються декоративно-ужиткового мистецтва різних промислів. Усно виділити основну інформацію і стисло переказати кожний текст.

Скласти самостійно складний план вибіркового переказу наукового тексту (на основі декількох джерел) на тему «Розвиток декоративно-ужиткового мистецтва в Україні». Записати його.

Продумати композицію переказу. Яким типом мовлення ви скористаєтеся? Довести правильність свого вибору.

ІV. Складання вибіркового переказу текстів наукового стилю (на основі кількох джерел)

Опрацювання пам’ятки

Попрацювати з пам’яткою і написати вибірковий переказ текстів наукового стилю (на основі кількох джерел) на визначену тему (див. додаток до уроку).

VІ. Домашнє завдання

Написати стислий переказ текстів наукового стилю (на основі кількох джерел), опрацьованих на уроці.

Дібрати з художніх творів кілька текстів з описами природи. Написати вибірковий переказ текстів художнього стилю (на основі кількох джерел).

Додаток

ПАМ’ЯТКА
«Як готуватися до вибіркового переказу тексту
наукового стилю» (на основі кількох джерел)

1. Прочитати тексти, з яких потрібно вибрати матеріал для переказу.

2. Визначити основну думку опрацьованих текстів.

3. Вибрати з текстів лише той матеріал, який необхідний для повного розкриття пропонованої теми.

4. Визначити основну думку переказу (вона може збігатися і не збігатися з основною думкою текстів).

5. Продумати композицію переказу, визначити тип мовлення (розповідь, опис, роздум).

6. Виписати слова-терміни.

7. Скласти складний план вибіркового переказу.

8. Продумати слова та речення для зв’язку частин тексту.

9. Написати вибірковий переказ тексту наукового стилю (на основі кількох джерел).

ПИСЬМОВИЙ ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТІВ. НАУКОВОГО СТИЛЮ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *