ГАРМОНІЯ ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ, ДУШЕВНА ЧИСТОТА ТЕТЯНИ. ПУШКІНСЬКЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ТИПУ РОМАНТИКА В ОБРАЗІ ЛЕНСЬКОГО, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Гармонія внутрішнього світу, душевна чистота Тетяни. Пушкінське переосмислення типу романтика в образі Ленського, зарубіжна література

Я не в Онєгіна закохалася, а в Онєгіна й у Тетяну (і, мабуть, у Тетяну трохи більше), у них обох разом, у любов.
М. Цвєтаєва

Хід заняття Гармонія внутрішнього світу, душевна чистота Тетяни. Пушкінське переосмислення типу романтика в образі Ленського, зарубіжна література

І. Актуалізація опорних знань

1. Експрес-опитування

 • Які дві різні жанрові форми поєднав О. Пушкін у творі «Євгеній Онєгін»? (Епос + лірика = роман у віршах)
 • Доведіть, що роман є реалістичним. (Конкретний час; причини подій пов’язані з дійсністю; доля героя залежить від його вчинків та його вибору)
 • Хто є головним героєм роману? (У романі двоє головних героїв: Онєгін та його друг-поет.)
 • Хто із персонажів роману є ідеологічним опозиціонером Онєгіна і живе за іншими життєвими принципами? (Автор, Ленський, Тетяна)
 • Яку роль відіграє художній образ у реалізації авторського задуму? (Автор мислить образами. Художній образ для нього — основна можливість висловити свої думки.)

2. Виразне читання напам’ять листа Тетяни до Онєгіна

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

У художній літературі є такі твори, які одразу ж після першого прочитання назавжди западають у душу, а їхні герої здатні сповнити її радістю і тривогою. Саме такою є Тетяна Ларіна. Вона, подібно до шекспірівської Джульєтти, стала символом жіночності, глибокої, безмежної любові та порядності. Тетяна — людина з гармонійним внутрішнім світом і чистою душею. Якщо ми зрозуміємо сутність образу Тетяни, ми зрозуміємо одну з основних ідей роману. (Учні записують тему та епіграф уроку в зошити.)

ІІІ. Робота над темою

1. Характеристика образу Тетяни із прочитанням уривків з тексту

Робота ведеться спочатку в парах, потім — колективно.

Орієнтовний план характеристики образу Тетяни Ларіної

1. Біографія героїні.

2. Портрет Тетяни.

3. Взаємини Тетяни з батьками, сестрою, дітьми, сусідами, Онєгіним, Ленським, московським і петербурзьким товариством.

4. Характеристика Тетяни автором, Онєгіним, московським і петербурзьким товариством.

5. Учинки, які найбільш повно розкривають характер героїні.

6. Ставлення автора до Тетяни.

Проблемні запитання

 • Автор неодноразово підкреслює оригінальність Тетяни, її несхожість на оточуючих. Чому, на вашу думку, петербурзькі кола вважали її «своєю», коли Онєгін завжди був «чужим, диваком»?
 • Як ви думаєте, Тетяна лише грає роль заміжньої світської дами з бездоганною репутацією, чи вона насправді змінилась?
 • Чому, на вашу думку, Тетяна, яка кохає Онєгіна, відмовляє йому в коханні? Чи підтримуєте ви її?
 • Чи можна вважати бездоганним учинок Тетяни — заміжжя без кохання?
 • Чи можна назвати роман О. Пушкіна «Євгеній Онєгін» гімном коханню?

2. Характеристика образу Ленського

Пушкінське переосмислення типу романтика в образі Ленського

Незважаючи на різне виховання, Тетяна та Євгеній — духовно близькі люди. Обоє розумні, багато читають, освічені, добре розуміються на людях. Саме Онєгіна Тетяна виділила з-поміж молодих людей, яких знала. Онєгін також віддав перевагу Тетяні. Їм обом властива невдоволеність життям. Можливо тому, що була якась «нитка єднання» між Тетяною та Євгенієм, вони начебто поділились своїми душевними надбаннями: Тетяна розбудила в Онєгіні почуття і здатність кохати, сама ж за його порадою навчилася опановувати себе.

Чому Пушкін попри свою любов до героїні не подарував їй щасливого кохання? Як ви пам’ятаєте, Ленський, Ольга та Тетяна мають спільні риси: у них відкриті, чисті душі, герої люблять природу та прості радощі життя, не зазнали розчарувань у житті, їхні особистості цілісні і внутрішньо гармонійні. Їхній спосіб життя і близькість до природи є неприйнятними Онєгіну. Чому юному, щирому і талановитому юнакові Ленському автор подарував таке коротке життя?

Бесіда

 • Яка доля могла судитися Ленському: звичайна чи неперевершена?
 • Як сталось, що такі протилежні особистості, як Онєгін і Ленський, подружились?
 • Як і через що виникли чвари між Онєгіним і Ленським? Як відрізняються поведінка й роздуми кожного перед дуеллю?
 • Поясніть мотиви поведінки Ленського, з яких він викликав на дуель Онєгіна. Як цей учинок ілюструє характер юного поета?
 • Чи міг Онєгін відмовитися від дуелі? Що йому завадило це зробити?
 • Які думки викликала в автора смерть Ленського?

ІV. Рефлексія

1. Колективне узагальнення

· Образом Тетяни Пушкін стверджує етичні принципи нової життєвої філософії, а образом Онєгіна відкидає поширену філософію гедонізму. Важливість образу Тетяни не в тому, що вона, як і її мати, вийшла заміж і прожила усе життя з нелюбом, а звичка замінила їй кохання. Важливим є те, що Тетяна не відгукнулась на пропозицію Онєгіна, як це робили інші жінки; вона відмовила Онєгіну заради кохання, щоб не убити в ньому віру в кохання і себе. Її «так» спричинило б духовну смерть Онєгіна, вона убила б у ньому паростки нової життєвої філософії, які зростили в його душі муки кохання до неї.

· Що стосується Ленського, то він — справжній романтик подібно до байронічного героя. Він схильний ідеалізувати дійсність, керується лише почуттями, ідеями й емоціями. Викликавши на дуель Онєгіна, він не може вчинити по-іншому, хоча й усвідомлює марність власного вчинку й те, що цим власноруч наближає свою смерть. Автор наголошує на тому, що дуель безцільна і смерть Ленського марна. Смерть романтика Ленського доводить, що романтизму більше не місце в російському суспільстві початку ХІХ ст.

2. Складання сенканів на теми «Кохання», «Вибір», «Доля»

V. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про образ автора та картини природи в романі «Євгеній Онєгін»; підготувати виразне читання напам’ять запропонованого учителем уривку (див. додаток).

Гармонія внутрішнього світу, душевна чистота Тетяни. Пушкінське переосмислення типу романтика в образі Ленського, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *