ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ІІІ І ІV ВІДМІН, УКРАЇНСЬКА МОВА

Відмінювання іменників ІІІ і ІV відмін, українська мова

Хід заняття Відмінювання іменників ІІІ і ІV відмін, українська мова

ІV. Актуалізація опорних знань

Робота з текстом

Прочитати текст. Визначити його тему й основну думку. Дібрати заголовок. Якого типу і стилю мовлення цей текст?

Дедалі більше віддаляється від нас в шаленому темпі атомної епохи хата-білянка у вишневому садку з колискою та мудрим усміхом батька. У цій хатині — наш корінь роду, щось одвічне, як життя, і святе, як мамина пісня…

Українська хата-праматір має цілий ряд оберегів. Одним із них є сволок. На сволок вибирали товстий стовбур дуба або липи, який обтесували, надаючи квадратної або прямокутної форми. Сволок на Україні завжди символізував міцність оселі. На ньому вирізьблювали дату спорудження, прізвище господаря.. Іноді записували важливу подію в житті родини чи суспільства. Зі сволоком було пов’язано багато вірувань, звичаїв, обрядів у житті українського народу.

Збираючи дитину до церкви на хрестини, куми по черзі піднімали її до сволока і вихваляли, зичили добра, шани людської. Травневе зілля клали на сволок і тримали до Зелених свят. Вірили, що воно оберігало хату від грому і блискавки.

Особливо цікаві символи, які передають космічні уявлення наших предків. Є тут дерево життя, що єднає небо і землю.

Сволок с цілим літописом давніх уявлень людини про світобудову, духовне життя, є витвором народного мистецтва (За В. Скуратівським).

Дати відповіді на питання за змістом тексту:

1. Чому хатину називають святою?

2. Що символізує хата?

3. Які обереги є в української хати-праматері?

4. Яке значення мав для української родини сволок?

5. Із чим можна пов’язати сволок?

6. Який звичай існував напередодні хрестин дитини?

7. Для чого травневе зілля клали на сволок?

8. Чи доводилося вам бачити справжню українську оселю? Розпитайте батьків, можливо вони виросли в ній, які символи їм запам’яталися?

Скласти план (самостійно). Записати його. Переказати текст (усно).

Увести до тексту іменники ІІІ і ІV відмін. Визначити відмінок та синтаксичну роль ужитих іменників.

V. Усвідомлення учнями теоретичного матеріалу

Творче моделювання

Провідміняти іменники в однині та множині. Виділити закінчення. Курча — курчата, теля — телята, хлоп’я — хлоп’ята, подорож, юність.

Зробити висновок про особливості відмінювання іменників ІІІ і ІV відмін. Дібрати власні приклади.

Коментар. Іменники ІІІ і ІV відмін на групи не поділяються. Іменник мати при відмінюванні має суфікс -ер (-ір): матері, матір, матерями.

В орудному відмінку перед закінченням -ю приголосні д, т, з, с, ц, л, н, ж, ч, ш у вимові подовжуються, а на письмі — подвоюються. Але якщо в кінці слова збігаються два різні звуки, то подовження не відбувається: сіль — сіллю, річ — річчю, вість — вістю, радість — радістю.

Іменники ІV відміни у знахідному відмінку множини мають дві форми:

1) назви неістот — форму називного відмінка множини: імена, горнята;

2) назви істот — форму родового відмінка множини: малят, хлоп’ят. Іменник з суфіксом -ен- в родовому та орудному відмінках однини та іменники — назви тварин у знахідному відмінку множини мають паралельні форми: того ім’я (імені), доглядали телята (телят).

Вибірковий диктант

Записати із сприйнятих на слух іменників тільки ті, що належать до ІІІ і ІV відмін.

Зима, Петро, мати, дівча, дівчина, плем’я, полум’я, сім’я, Микола, вітер, тиша, ніч, тінь, ведмежа, яблуко, сіль, життя, мета, ягня, подорож, вогнище, сирота, радість.

З’ясувати орфограми у виписаних іменниках.

Скласти 3—4 речення з поданими іменниками. Два іменники розібрати як частину мови.

Ігровий момент

Відгадати загадки.

1) Хто тебе так щиро любить
і вбирає, і голубить,
і кладе у постіль спати?
Хто тебе узяв за руку
і до школи на науку
вів, щоб розуму навчати? (Мати)

2) Вам його дано, а люди користуються. (Ім’я)

Відгадки — слова-іменники записати і провідміняти. Виділити закінчення.

Самостійна робота з використанням прийому взаємоперевірки

Поставити іменники ІІІ відміни у формі орудного відмінка однини. Пояснити правопис іменників.

Височінь, галузь, загибель, вись, мідь, міць, сіль, міль, ніч, кров, любов, матір, вість, якість, жовч.

З’ясувати лексичне значення виділених слів. Скласти з ними речення.

Ситуативне завдання

Уявити ситуацію: перебуваючи в українській родині в гостях, ви стали свідком того, що господар, виголошуючи святкову промову, використав «Сказав би, та піч в хаті». Скласти монологічне висловлювання у формі розповіді, з’ясувавши традицію українців щодо використаного господарем висловлювання. У розповіді вжити іменники ІІІ і ІV відмін.

VI. Узагальнення й систематизація вивченого

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Які іменники належать до ІІІ відміни? Навести приклади.

2. Які іменники належать до ІV відміни? Навести приклади.

3. Які іменники мають паралельні закінчення при відмінюванні? Навести приклади.

4. З’ясувати особливості відмінювання іменника мати.

VIII. Домашнє завдання

Написати твір-мініатюру на тему «Традиції мого народу», використовуючи іменники різних відмін. Визначити у вжитих іменниках закінчення.

Відмінювання іменників ІІІ і ІV відмін, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *