ПРИГОЛОСНІ ТВЕРДІ ТА М’ЯКІ, ДЗВІНКІ ТА ГЛУХІ. ВИМОВА ЗВУКІВ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬСЯ БУКВАМИ Ґ І Г, УКРАЇНСЬКА МОВА

ПРИГОЛОСНІ ТВЕРДІ ТА М’ЯКІ, ДЗВІНКІ ТА ГЛУХІ. ВИМОВА ЗВУКІВ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬСЯ БУКВАМИ Ґ І Г, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ПРИГОЛОСНІ ТВЕРДІ ТА М’ЯКІ, ДЗВІНКІ ТА ГЛУХІ. ВИМОВА ЗВУКІВ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬСЯ БУКВАМИ Ґ І Г, УКРАЇНСЬКА МОВА

II. Перевірка домашнього завдання

1. Дати відгук на усне повідомлення однокласника з теми «Фонетика як розділ мовознавчої науки. Фонеми голосні та приголосні».

2. Вибіркова перевірка письмового завдання вчителем.

3. Пошук-редагування: знайти й виправити помилки у письмовому завданні товариша по парті (взаємоперевірка).

III. Мотивація навчальної діяльності

1. Психологічна настанова щодо вивчення теми уроку.

2. Повторення основних понять і термінів розділу.

IV. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Оголошення епіграфа

Усі ми — тільки учні й вчителі, Усі ми у добрі своїм і злі Несем чийсь холод чи любов гарячу.
І. Драч

V. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок

Лінгвістичний аукціон знань

Дати відповіді на питання:

1) Які звуки називаються лабіалізованими? (Лабіалізований (від лат. labialis — губний) — звуки, під час вимовлення яких губи витягуються і заокруглюються: [о], [у]).

2) Які приголосні називаються сонорними?

3) У яких приголосних голос переважає над шумом?

4) Яка кількість фонем в українській мові?

VI. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Дослідження-спостереження

Дослідити подані пари слів і з’ясувати, чи однакові приголосні звуки вони мають. Що їх різнить?

Лис — ліс; плюс — плюсь; пліт — плоти.

Робота з опорною таблицею «Звуки мовлення»
(див. урок з теми «Звуки мовлення. Голосні й приголосні»)

Питання за матеріалом таблиці:

1) На скільки пар поділяються тверді та м’які приголосні?

2) Який приголосний звук не має пари за твердістю ?

3) Які тверді приголосні не мають пари за м’якістю?

Коментар учителя. Тверді звуки можуть бути пом’якшеними (напівм’якими) [‘] перед і (бік, лижі), зрідка (в основному в запозичених словах) перед іншими голосними (кюре, пюпітр — [к’уре], [п’упітр]. М’якість попереднього приголосного на письмі передається буквами я, ю, є, і, м’яким знаком.

Творче спостереження

Прочитати текст мовчки. Визначити його основну думку. Дослідити, чим відрізняються звуки г і ґ.

ІСТОРІЯ ЛІТЕРИ «Ґ»

З давніх-давен, аж до тридцятих років XX століття, українська абетка мала дві літери для передачі «г» гортанного (гомоніти, гори, доганяти) й зімкненого «ґ», яке вживали в словах переважно іншомовного походження або в діалектних (ґанок, аґрус, інтеліґент, ґелґотати, ґирлиґа, ґвалт). Окремо графічне зображення «ґ» вживали видатні українські культурні діячі й філологи. Літера «ґ» в українському правописі історично виправдана. Без неї не тільки важко пояснити походження того чи іншого слова, а часом неможливо навіть розкрити його зміст. Словник української мови, що його впорядкував Борис Грінченко, фіксує мало не двісті п’ятдесят слів, що починаються цією літерою (За Я. Дзирою).

За допомогою тлумачного словника з’ясувати значення незрозумілих слів і запам’ятати їх.

Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань із базовими

ПРО ЛІТЕРУ Ґ

Літеру Ґґ, яку було вилучено з українського правопису 1933 року, повернуто третім виданням «Українського правопису». Нинішній правопис (четверте видання — К.,1993) подає такі слова з літерою Ґ ґ:

Аґу, аґукати, аґрус, ґаблище, ґаблі, ґава, ґазда, Ґаздиня, Ґандж, Ґанок, Ґатунок, Ґвалт, Ґвалтувати, Ґеґати, Ґеґекати, Ґедзь, Ґелґотати, Ґерґелі, Ґердан, Ґерґотіти, Ґерлига, (і ґирлиґа), Ґешефт, Ґиґнути, Ґлей (вишневий клей), Ґляґ, Ґніт, Ґоґель-моґель, (і ґоґоль-моґоль), ґоґошитися, ґонт, ґонта, ґорґоля, ґорґотати, ґражда, ґрасувати, ґрати (іменник), ґречний, ґринджоли, ґрунт, ґрунь, ґудзик, ґуля, ґуральня, джерґотати, джерґотіти, джиґнути, джиґун, дзиґа, дзиґарі, дзиґлик, дриґати, зиґзаґ, леґінь, мамалиґа, ремиґати, фіґа, фіґлі-міґлі, хуґа, цуґ (цуґом), шваґер, шварґотіти та похідні від них.

VII. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Творча робота

1. Розтлумачити подані слова та ввести деякі з них у речення з теми «Видатні педагоги твого життя».

Ґорґоші (плечі), ґаґара (сварлива жінка), ґаланці (вузькі штани), ґринджоли, джиґун, ґлей, ґедзь.

2. Прочитати текст. Дати йому заголовок. Переказати стисло і занотувати в зошит. Записати фонетичною транскрипцією виділені в тексті слова.

Василь Олександрович Сухомлинський — талановитий учитель, керівник, Педагог з великої літери. Від учителя — до директора школи, якій віддав 22 роки свого життя. Неоціненну спадщину залишив нам видатний педагог.

Хто, як не Сухомлинський, мав повне право говорити, що покликання — це справді щастя для людини, якщо вона працює за ним. Адже він справді працював за покликом душі (З газети).

Вправи-кросворди

Вписати букви, які утворюють слова, що відрізняються тільки одним звуком — співвідносним глухим або дзвінким приголосним.

m123

VIII. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді:

1) Від чого залежить м’якість і напівм’якість приголосних?

2) Якою повинна бути вимова звуків, які позначаються буквами ґ і г?

X. Домашнє завдання

1. Підготувати розповідь у науковому стилі з теми «Приголосні звуки української мови».

2. Знайти лексичне значення слів з літерою ґ, записаних у зошит. Увести їх у словосполучення, визначити головне і залежне слово.

3. Виписати з казки В. О. Сухомлинського «Два метелики» 10 слів. Дати характеристику приголосних звуків за твердістю і м’якістю, дзвінкістю і глухістю.

ПРИГОЛОСНІ ТВЕРДІ ТА М’ЯКІ, ДЗВІНКІ ТА ГЛУХІ. ВИМОВА ЗВУКІВ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬСЯ БУКВАМИ Ґ І Г, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *