СЕЗОННІ ЯВИЩА В ЖИТТІ ССАВЦІВ. ПОВОДЖЕННЯ ССАВЦІВ, БІОЛОГІЯ

Сезонні явища в житті ссавців. Поводження ссавців, біологія

Хід заняття Сезонні явища в житті ссавців. Поводження ссавців, біологія

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

  1. Дайте стислу характеристику ряду Парнокопитні.
  2. Дайте стислу характеристику ряду Непарнокопитні.
  3. Який спосіб життя ведуть Примати?
  4. Чому ластоногі утворюють величезні скупчення на деяких ділянках берега?

II. Вивчення нового матеріалу

Ієрархія — система поведінкових зв’язків між особинами в групі, що регулює їхні взаємини, доступ до їжі, прихистку, особин протилежної статі. Ієрархія може бути стійкою в часі (абсолютне домінування) або нестійкою, змінюючись залежно від обставин (відносне домінування).

За абсолютного домінування особина А завжди домінує над особиною Б, а особина Б — над особиною В тощо. Тобто кожна особина має свій постійний ранг. У випадку відносного домінування окремі ланки ієрархії можуть бути оборотними. Наприклад, у присутності особини А особина Б домінує над особиною В, а за її відсутності особина В домінує над особиною Б (залежні ранги особин).

Сезонні явища в житті ссавців

У ссавців, що живуть в умовах сезонного клімату, виокремлюють кілька основних періодів річного циклу. Це період підготовки до розмноження, розмноження, турбота про немовлят, період підготовки до зимівлі, зимівля.

У період підготовки до зимівлі багато ссавців інтенсивно харчуються, накопичуючи жирові запаси. Деякі види запасають корми, а інші мігрують. Деякі види проводять зимівлю у стані сплячки. При цьому їх рівень обміну речовин істотно знижується, температура тіла також знижується.

Поводження, пов’язане з розмноженням

У період розмноження багато ссавців суперничають за шлюбних партнерів. Формування пар для розмноження при цьому може бути результатом суперництва самців або вибору самок. Суперництво самців у різних видів виглядає як ритуальні бої, залякування, оцінювання бойових можливостей суперника та, іноді, справжні бійки.

Після розмноження домінуючою формою поводження в ссавців стає турбота про потомство, що є однією з основних причин еволюційного успіху цього класу.

Турбота про потомство — це дії тварин, що забезпечують кращі умови виживання й розвитку потомства. У ссавців турбота про потомство проявляється у вигляді пасивного або активного догляду за дитинчатами. За пасивного догляду за потомством (у єхидни й сумчастих) дорослі особини ссавців носять із собою яйця або молодих тварин у спеціальних заглибленнях на шкірі, у складках, сумках. При цьому дитинчата харчуються молоком матері. За активного догляду за потомством дорослі особини ссавців улаштовують прихисток для дитинчат, годують, обігрівають і захищають їх. Крім того, у багатьох ссавців батьки навчають дитинчат знаходити їжу й розпізнавати ворогів.

Складне поводження

Складне поводження — це поводження, що визначається як уродженими реакціями (інстинктами), так і результатами засвоєння власного життєвого досвіду. Чим складніше й гнучкіше поводження, тим більшу роль у ньому відіграє досвід. Тварини можуть приймати рішення на основі простих емпіричних правил, які допомагають їм пристосовуватися до конкретних особливостей навколишнього середовища.

III. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь

  • Які сезонні зміни в житті ссавців вам відомі?
  • Чим відрізняється зграя риб від групи дельфінів?
  • Навіщо копитним потрібні роги?
  • Чим визначається складне поводження?

Приклади питань і завдань для самостійної роботи

  • Запропонуйте способи дресування тварин, що використовують особливості їхнього поводження в природному середовищі.

Сезонні явища в житті ссавців. Поводження ссавців, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *