СИСТЕМА ОБРАЗІВ, СЮЖЕТНА ЛІНІЯ ТА ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОГО ВИБОРУ, СВОБОДИ Й ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДРАМІ М. ФРІША «САНТА-КРУС». СИМВОЛІКА ДРАМИ, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Система образів, сюжетна лінія та проблеми морального вибору, свободи й відповідальності у драмі М. Фріша «Санта-Крус». Символіка драми, зарубіжна література

Я часто думаю: що якби розпочати життя заново, до того ж свідомо? Тоді кожен із нас… намагався б перш за все не повторювати самого себе…
М. Фріш

Перебіг заняття Система образів, сюжетна лінія та проблеми морального вибору, свободи й відповідальності у драмі М. Фріша «Санта-Крус». Символіка драми, зарубіжна література

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

 • Назвіть характерні особливості західної драматургії другої половини ХХ ст.
 • Розкажіть про «театр абсурду».
 • Назвіть характерні ознаки драми-притчі.
 • Що було основним об’єктом зображення у п’єсах драматургів-абсурдистів?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

«Людська душа — ось постійний ігровий майданчик!» — стверджував М. Фріш. Можливо, тому часто місце дії у його п’єсах чітко визначити неможливо (так само, як неможливо чітко визначити, де саме у нас знаходиться душа). У примітках до п’єси, що стала своєрідним прологом до «театру рефлексії» М. Фріша, автор наголошував: «“Санта-Крус” — це назва чужого, вочевидь, іспанського порту, проте не варто шукати його на карті, швидше,— якщо взагалі можливо його десь знайти,— у власному досвіді, у царині тієї приголомшливої істини, яку пізнає кожний, коли потрапляє у певну життєву ситуацію та усвідомлює: все це я вже колись пережив, я не знаю, коли і де, але по суті точно так, і там, куди я іду, я буду знову й знову це переживати. Це і є Санта-Крус». Саме про цю п’єсу ми сьогодні поговоримо.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ

1. Вступне слово

— У центрі драми «Санта-Крус» — ситуація «переживання колись пережитого» Ця ситуація подрібнюється на кілька свідомостей, розтягується на ціле людське життя, обмежене думками Тоді й Тепер, оздоблюється м’якими лірико-іронічними фарбами, у які мимоволі пірнає пензель, що змальовує картину колишніх щасливих сподівань.

Тема п’єси «Санта-Крус» (наскрізна у творчості Фріша) — невідповідність всього укладу і норм сучасного життя внутрішнім можливостям людини.

2. Бесіда за змістом літературного твору

 • Коли і де відбувається дія п’єси? (Дія відбувається протягом семи днів і протягом сімнадцяти років; спочатку у шинку (пролог), потім — у замку.)
 • Який природний катаклізм стався? Коли він почався? (Сім днів безупинно йде сніг; снігопад почався, коли до замку прибув незнайомець.)
 • Ким виявився мандрівний Співак? Як відбулася зустріч із ним?
 • Про що ми дізнаємось із розповіді поета Педро?
 • Що згадав Ротмістр завдяки Пелегрінові?
 • Чому Пелегрін залишив Ельвіру?
 • Чому Ротмістр не відплив разом із Пелегріном?
 • Про що розповідав Пелегрін у замку?
 • Хто така Віола?
 • Якого висновку дійшли Ельвіра та Ротмістр наприкінці п’єси?
 • Що сталося з Пелегріном?
 • Якими є «заключні акорди» п’єси?
 • Ким була остання постать біля тіла Пелегріна?

3. Проблемно-змістовий аналіз твору (дослідницько-аналітична робота в групах)

 • Виконайте завдання в групах:
  1-ша група — підготуйте стислу характеристику головних героїв твору;
  2-га група — розкажіть про жанрову своєрідність, проблематику та композицію твору;
  3-тя група — визначте роль кохання у п’єсі та його вплив на долі та характери персонажів;
  4-та група — розкажіть про символіку п’єси

Очікуваний результат (вибірковий)

2-га група. Макс Фріш назвав свою п’єсу «романсом» — ніби лише історією про кохання, але, якщо вдуматися, то «Санта-Крус» — це комедія про двох диваків і водночас сумна оповідь про самотність людини, про її внутрішній розлад, про недосяжність щастя. Тема осмислення героєм власної біографії стала центральною в п’єсі. Драматург детально змалював картину внутрішньої душевної втоми героїв, які давно відмовилися від повноцінного життя й поховалися по своїх закутках — у «замку» й у «піратстві». П’єса містить 5 актів. У центрі — любовний трикутник, сюжет якого розгортається водночас у теперішньому і минулому 4-та група. Символічним є образ замку, що своєю недоступністю нагадує замок із роману Ф Кафки, а також свідчить про відірваність його мешканців від справжнього життя Символічними є протиставлення холодної погоди довкола похмурого замку (сім днів поспіль іде сніг) і спеки у краях, де жив Пелегрін, де взагалі немає зими Символічною є й остання умовна сцена смерті Пелегріна. Його оточує десять постатей, що символізують як його минуле (матір, яка померла, давши йому життя; жінки, яких він зустрічав і кохав), так і майбутнє (остання постать говорить: «Я твоя плоть, твоя дитина, Віола, якій судилося все узнати знову і все знову розпочати»).

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Бесіда-узагальнення

 • Чому літературні критики називають Ротмістра та Пелегріна двійниками?
 • Що означало кохання для кожного із любовного трикутника?
 • Яка переоцінка цінностей відбулася наприкінці п’єси?
 • Чи були герої п’єси щасливими?

2. Робота з епіграфом

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Індивідуальне: підготувати повідомлення про У. Еко (як послідовника Дж. Джойса) та П. Зюскінда (як послідовника Ф. Кафки).

Система образів, сюжетна лінія та проблеми морального вибору, свободи й відповідальності у драмі М. Фріша «Санта-Крус». Символіка драми, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *