КОНТРОЛЬНА РОБОТА ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСЬКІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ — ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ., ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Контрольна робота Традиції і новаторські зрушення в поезії середини — другої половини ХІХ ст., зарубіжна література

Хід заняття Контрольна робота Традиції і новаторські зрушення в поезії середини — другої половини ХІХ ст., зарубіжна література

I рівень (за кожну правильну відповідь — 0,5 бала)

  • Знайдіть правильну відповідь.

1. Зачинателем якої модерністської течії був Шарль Бодлер?
а) Футуризму;
б) символізму;
в) імпресіонізму.

2. Який мотив є провідним у збірці «Квіти зла»?
а) Невідворотності людської долі;
б) несумісності реальності та ідеалу;
в) безрезультатності пошуку краси.

3. До якого віршового циклу належить «Альбатрос»?
а) «Сплін та ідеал»;
б) «Паризькі картини»;
в) «Квіти зла».

4. Хто є автором збірки «Квіти зла»?
а) Бодлер;
б) Вітмен;
в) Тютчев.

5. Хто є автором твору «Пісня про себе»?
а) Бодлер;
б) Вітмен;
в) Тютчев.

6. Кому належить рядок: «Шепіт… Ніжний звук зітхання…»?
а) Бодлеру;
б) Вітмену;
в) Фету.

7. Хто з поетів до 14 років мав прізвище Шеншин?
а) Тютчев;
б) Фет:
в) Бодлер.

8. Кого символісти вважали своїм предтечею?
а) Тютчева;
б) Вітмена;
в) Бодлера.

9. Естетизація дійсності, використання «високої» лексики, схильність до античності, міфології характерні для:
а) поезії «чистого мистецтва»;
б) соціально спрямованої поезії;
в) інтимної лірики.

10. Імпресіонізм та символізм — течії:
а) романтизму;
б) модернізму;
в) реалізму.

II рівень (за кожну правильну відповідь — 1 бал)

1. Розкрийте символіку вірша Ш. Бодлера «Альбатрос».

2. Схарактеризуйте творчість А. Фета. Чому його називають представником «чистого мистецтва»?

3. Розкрийте значення поняття декаданс.

ІІІ рівень (максимально — 4 бали) — спільний для обох варіантів

  • Напишіть твір-есе за однією з поданих тем.

1. Проаналізуйте одну з поезій А. Рембо.

2. Поясніть, чому Бодлер був водночас і пізнім романтиком, і одним із засновників символізму.

3. Розкрийте особливості поезії школи «чистого мистецтва».

2-й варіант

I рівень (за кожну правильну відповідь — 0,5 бала)

  • Знайдіть правильну відповідь.

1. Ознаки якого мистецтва присутні в творах Бодлера?
а) Модернізму та реалізму;
б) модернізму та романтизму;
в) романтизму та реалізму.

2. Який вірш відкриває збірку Бодлера «Квіти зла»?
а) «Альбатрос»;
б) «До читача»;
в) «Благословення».

3. Яка тема є провідною в сонеті «Альбатрос»?
а) Людина і природа;
б) поет і натовп;
в) поет і мистецтво.

4. Хто є автором збірки «Листя трави»?
а) Бодлер;
б) Вітмен;
в) Тютчев.

5. Хто є автором поезії «Silentium»?
а) Бодлер;
б) Вітмен;
в) Тютчев.

6. Кого з поетів часто називають «батьком верлібру»?
а) Тютчева;
б) Фета;
в) Вітмена.

7. Настрої песимізму, занепаду, розчарування характерні для літератури:
а) декадансу;
б) естетизму;
в) романтизму.

8. Ліричний герой — особистість, здатна перетворити мрію на дійсність, подолати розрив між ідеалом і дійсністю, характерний для:
а) імпресіонізму;
б) символізму;
в) неоромантизму.

9. Сукупність літературних напрямів і течій кінця ХІХ — початку ХХ ст. нереалістичного спрямування дістала назву:
а) неоромантизм;
б) декаданс;
в) модернізм.

10. Прагнення інтуїтивного пізнання дійсності через символ, відмова від сприйняття світу через конкретні образи характерні для:
а) символістів;
б) імпресіоністів;
в) декадентів.

II рівень (за кожну правильну відповідь — 1 бал)

1. Розкрийте значення поняття символізм.

2. Розкрийте символіку вірша В. Вітмена «Голосівки».

3. Схарактеризуйте творчість Ф. Тютчева. Як розкривається у його ліриці тема «Людина і Всесвіт»?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Читати твір Моріса Метерлінка «Синій птах».

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення «Бельгійський Шекспір — Моріс Метерлінк».

Контрольна робота Традиції і новаторські зрушення в поезії середини — другої половини ХІХ ст., зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *