ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ МОВЛЕННЯ НА ПИСЬМІ. АЛФАВІТ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Позначення звуків мовлення на письмі. алфавіт, українська мова

Хід заняття Позначення звуків мовлення на письмі. алфавіт, українська мова

II. Перевірка домашнього завдання гра «хто швидше»?

Записати слова з літерою ґ, що відповідали б поданим значенням.

1. У Стародавньому Римі раб або бранець, що мусив битися на смерть із собі подібним або з дикими звірами на потіху глядачам (ґладіатор).

2. Мідна литавра, звуковий інструмент, ударом по якому секундометрист сповіщає про початок і кінець раунда в боксі (ґонґ).

3. Напівдорогоцінний камінь червоного або бурого кольору, самоцвіт (ґранат).

4. Підземний дух західноєвропейських переказів, вірувань, міфів: карлик, ліліпут, мацюпуля (ґном).

Коментоване письмо

Схарактеризувати приголосні звуки у виділених словах.

З іменем Сергія Павловича Корольова пов’язані всі наші досягнення у завоюванні космосу: перший штучний супутник, ракета, що понесла вимпел на Місяць, автоматична станція, пілотовані космічні кораблі. Корольов проводжав у політ кожного космонавта і давав поради під час польоту (З журналу).

IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Творча робота з продовженням

Прослухати початок лінгвістичної казки. З’ясувати основну думку висловленого. Закінчити народний твір.

Було це дуже давно. Жили собі в незвичайному царстві звуки. Усе було б добре, коли б у їхньому царстві панував закон-порядок. Незадоволені ставали звуки від того, що вимовляли їх, як кому заманеться, а букв тоді ще не було. Під час виборів царя голосні і приголосні посварилися. Вирішили тоді голосні покинути царство.

А в той час у поселенні приголосних стався страшний переполох: замість слів виходили якісь дивні звукосполучення. Зрозуміли приголосні, що без голосних їм не обійтись, почали розшук. Порозвішували по всіх містах намальовані на папері слова: «Ш…н…вн… Г..л…сн…! Пр…с…м… в…б…ч..нн… . П…в…рт…йт…с… . Ч…к……м… .» (З журналу).

Робота з опорними схемами «Український алфавіт», «Знаки письма»

Український алфавіт

m124

Питання за матеріалом таблиці:

1) Яка різниця між звуком і буквою?

2) Що ми називаємо алфавітом?

3) Зі скількох літер складається азбука?

4) Яка мовознавча наука вивчає систему умовних знаків для передачі звуків на письмі?

5) Що нового ви дізналися про знаки письма?

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Дослідницько-пошукова робота

За допомогою словників (тлумачного, синонімів, етимологічного) з’ясувати походження і значення слів графіка, орфоепія, орфографія. Записати визначення в зошити.

Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань із базовими

Графіка (від грецького — пишу, малюю) — галузь мовознавства, яка досліджує співвідношення між літерами й звуками. Розділ учення про різні системи письмових або друкованих знаків, літер. Орфоепія ( від грецького — правильність мови) — розділ мовознавства, що вивчає правильність вимови слів. Система загальноприйнятих правил літературної вимови якої-небудь мови.

Орфографія (від грецького — правильність написання) — система загальноприйнятих правил написання слів якої-небудь мови.

VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Пошуково-вибіркова робота

Прочитати текст. Дібрати заголовок. Виписати з нього власні назви, розставляючи їх в алфавітному порядку.

Часи змінюють державні кордони і назви країн, але традиції літописів людської слави продовжуються.

Сьогодні літопис лицарів, кавалерів, офіцерів орденів Святого Георгія пише Міжнародна академія рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна».

Представництва міжнародної структури діють у трьох країнах Європи. До Президії Рейтингу ввійшли науковці з 17-ти країн світу, а очолює її вже третій рік президент Національної академії наук України — Борис Патон. Декілька співвітчизників Бориса Євгеновича очолюють керівні структури Рейтингу. Серед них — перший президент незалежної України Леонід Кравчук, відомий український політик Степан Гавриш, академік, хірург зі світовим ім’ям Олександр Шалімов, доктор філософії в галузі соціології Дмитро Акімов.

Особливо приємно те, що володарями Срібної статуї є і наші співвітчизники — академіки Б. Є. Патон, М. М. Амосов, О. О. Шалімов й інші (З журналу-енциклопедії «Золота Фортуна»).

Вправи творчого характеру

Пригадати й записати в алфавітному порядку вулиці вашого міста, названі на честь видатних людей.

Продовжити відповідь Петрика, записуючи однорідні члени в алфавітному порядку. У виділених словах назвати букви і звуки.

1) Найбільше з прочитаних творів мені подобаються.

2) На уроці з історії вчитель розповідала про таких героїв Великої Вітчизняної війни: …

3) ……………………………………сприяли розвиткові науки та техніки.

VII. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді:

1. З якими новими поняттями ви познайомилися на уроці?

2. Для чого слід знати порядок розташування літер в алфавіті?

IX. Домашнє завдання

1. Вивчити напам’ять алфавіт.

2. Скласти зв’язну розповідь про знаки письма, використовуючи буквені, небуквені знаки письма й розділові знаки письма.

3. Заповнити таблицю:

Знаки письма

БуквеніНебуквеніРозділові знаки

Позначення звуків мовлення на письмі. алфавіт, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *