ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ Т. ШЕВЧЕНКА, К. МАЛИЦЬКОЇ ТА О. ПЧІЛКИ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ Т. ШЕВЧЕНКА, К. МАЛИЦЬКОЇ ТА О. ПЧІЛКИ, українська література

Тарас Шевченко «Садок вишневий коло хати», «За сонцем хмаронька встає»

1. Т. Шевченко народився:
а) у с. Моринцях;
б) у с. Кирилівці;
в) у Лисянці.

2. У сім’ї поета було дітей:
а) шестеро;
б) п’ятеро;
в) восьмеро.

3. Як звали Тарасового діда?
а) Григорієм;
б) Іваном;
в) Павлом.

4. Ким мріяв стати малий Шевченко?
а) Маляром;
б) поетом;
в) учителем.

5. Як в Україні називали людей, які їздили у Крим по сіль?
а) Козаками;
б) чумаками;
в) купцями.

6. У якому році вийшла збірка «Кобзар»?
а) 1840;
б) 1841;
в) 1847.

7. Який мотив вірша «Садок вишневий коло хати»?
а) Краса природи та довколишнього світу;
б) почуття патріотизму;
в) любов до рідної землі.

8. Про які дерева сказано у вірші «Садок вишневий коло хати»?
а) Вишні;
б) яблуні;
в) груші.
9. Хто з композиторів написав музику до вірша «Садок вишневий коло хати»?
а) М. Лисенко;
б) Я. Степовий;
в) П. Майборода.

10. Хто намалював картину до поезії Т. Г. Шевченка «Селянська родина»?
а) Т. Г. Шевченко;
б) І. Рєпін;
в) І. Якутович.

11. Які художні засоби використані у вірші «За сонцем хмаронька пливе»?
а) Епітет;
б) метафора;
в) гіпербола;
г) порівняння.

12. Опис місцевості, де відбуваються події — це:
а) пейзаж;
б) інтер’єр;
в) портрет.

Костянтина Малицька «Чом, чом, чом, земле моя», «Соловей»

1. Костянтина Малицька народилася:
а) 1870 року;
б) 1872 року;
в) 1874 року.

2. Костянтина Малицька мала такі псевдоніми:
а) Віра Лебедєва;
б) Олена Пчілка;
в) Чайка Дністрова.

3. Заслання Костянтини Малицької в Сибіру тривало:
а) десять років;
б) сім років;
в) п’ять років.

4. Костянтина Малицька є:
а) письменницею;
б) громадською діячкою;
в) педагогом.

5. Автором пісні «Чом, чом, чом, земле моя» є:
а) народ;
б) Тарас Шевченко;
в) Костянтина Малицька.

6. Музику до вірша «Чом, чом, чом, земле моя» написав у 1904 році:
а) Денис Січинський;
б) Микола Лисенко;
в) Левко Лепкий.

7. Мотив поезії «Чом, чом, чом, земле моя»:
а) любов до рідної землі;
б) єдність краси природи і мистецтва;
в) туга за минулою красою.

8. Які художні засоби використані в поезії «Чом, чом, чом, земле моя»?
а) Епітети, метафори, гіперболи;
б) порівняння, епітети;
в) гіперболи, порівняння.

9. На території України живуть:
а) солов’ї, жайворонки;
б) колібрі, папуги;
в) страуси, пелікани.

10. Художній опис солов’я подано у творі.
а) «Соловей» Г. X. Андерсена;
б) «Соловей» Костянтини Малицької;
в) «Що за птиця?» Леоніда Глібова.

11. Образ солов’я — це:
а) втілення творчої особистості;
б) символ рідної природи;
в) символ рідного дому.

12. Коли прилітають солов’ї?
а) На початку квітня;
б) наприкінці травня;
в) на початку травня.

13. Зимує соловей:
а) у Африці;
б) у Австралії;
в) у Південній Америці.

14. Коли можна почути спів солов’я?
а) Вночі;
б) увечері;
в) вранці.

15. Чому солов’ів треба охороняти?
а) Соловей нищить шкідників;
б) допомагає завбачувати довготривалу постійну погоду;
в) своїм співом приносить естетичну насолоду.

16. Солов’їй, потрапивши в неволю:
а) швидко звикає до людей і радісно співає;
б) швидко звикає до людей і сумно співає;
в) не звикає до людей і не співає.

17. Соловей летить у теплі краї:
а) в останні дні серпня;
б) на початку вересня;
в) в останні дні вересня.

Олена Пчілка «Сосонка»

1. Із якого славного українського роду походить Олена Пчілка?
а) Драгоманових;
б) Лисенків;
в) Тобілевичів.

2. Олена Пчілка народилася:
а) 1850 року;
б) 1859 року;
в) 1849 року.

3. Олена Пчілка вийшла заміж:
а) за Клименты Квітку;
б) за Петра Косача;
в) за Миколу Лисенка.

4. Олена Пчілка мала:
а) чотирьох дітей;
б) шестеро дітей;
в) восьмеро дітей.

5. Донькою Олени Пчілки була:
а) Леся Українка;
б) Віра Лебедева;
в) Чайка Дністрова.

6. Олена Пчілка — це:
а) громадський діяч, письменниця, науковець, перекладач, фольклорист;
б) громадський діяч, скульптор, видавець;
в) науковець, поетеса, музикант, художник.

7. Івасеві було:
а) дев’ять років;
б) десять років;
в) одинадцять років.

8. Сосонка є символом:
а) рідної природи;
б) України;
в) рідного дому.

9. У дивовижній пригоді Івасеві допомогла:
а) верба;
б) калина;
в) сосонка.

10. Невеликий розповідний художній твір про якісь події в житті однієї людини або кількох — це:
а) оповідання;
б) легенда;
в) казка.

11. Експозиція — це:
а) момент найвищої емоційної напруги дії, вершина конфлікту;
б) заключний момент у розвитку дії художнього твору;
в) попереднє знайомство з персонажами, з обставинами й умовами їх життя тощо.

12. На території України поширені такі дерева:
а) модрини, сосни, кедри;
б) верби, тополі, липи, ялини;
в) пальми, кипариси, евкаліпти.

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ Т. ШЕВЧЕНКА, К. МАЛИЦЬКОЇ ТА О. ПЧІЛКИ, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *