ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ТВОРУ І ЙОГО СИСТЕМАТИЗАЦІЯ. СКЛАДНИЙ ПЛАН ГОТОВОГО ТЕКСТУ І ПРОСТИЙ ПЛАН ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Основні джерела матеріалу для твору і його систематизація. Складний план готового тексту і простий план власного висловлювання, українська мова

Хід заняття Основні джерела матеріалу для твору і його систематизація. Складний план готового тексту і простий план власного висловлювання, українська мова

III. Розвиток пошукової пізнавальної активності у процесі виконання практичних завдань

Творче спостереження з елементами аналізу

Прочитати учнівський твір. Визначити, що відображає заголовок — тему чи основну думку. Які, на ваш погляд, джерела використовував учень для написання твору?

УЛЮБЛЕНИЙ КУТОЧОК УКРАЇНИ

Найулюбленішим місцем відпочинку став дендропарк «Софіївка», який розташовуваний в місті Умань Черкаської області. Це один із шедеврів садово-паркового мистецтва. Його називають перлиною України.

На жаль, не збереглися імена тих, хто своїми руками створив «Софіївку». Лише нещодавно вдалося виявити прізвища трьох будівничих. Це кріпосні селяни — Іван Вдовиченко, Ілля Вдовиченко і Корній Кузьменко.

Парк названий іменем Софії Вітт, якій зробив весільний подарунок магнат Станіслав Потоцький.

Створення парку розпочалося восени 1796 року. Були виконані ставки, із величезних кам’яних брил споруджені гроти, видові майданчики над Нижнім ставком, Великий водоспад. Не залишає байдужою увагу кожного відвідувача парку канал, прокладений під землею від Солодкого моря. Він символізує міфічну річку Стікс, якою Хорон перевозить душі померлих у підземне царство Аїда. На березі Нижнього ставка неподалік від Великого фонтана височить так звана Левкарська скеля.

Якщо зібрати до купи всі міфи, з якими пов’язані основні споруди та скульптури парку, вони стануть своєрідними ілюстраціями до творів Гомера «Іліада» і «Одіссея» в образах паркового мистецтва.

Уманський парк чудовий в усі пори року. Він є своєрідною зоною відпочинку (З твору учениці).

До кожного абзацу дібрати і записати кілька питань. Чи можна їх уважати пунктами плану?

Коментар. Складання плану готового тексту — це один із найнеобхідніших компонентів роботи над текстом. Складний план допомагає передати зміст тексту повніше.

Складний план має три частини.

Вступ — передісторія розповіді, що розвивається в основній частині. Вступ має підготувати до сприймання викладу. Тут доцільно розповісти про історичні події зображуваних в основній частині подій; життєву основу конфлікту, що буде розв’язаний; факти з біографії письменника, які глибоко розкривають перипетії твору тощо.

Основна частина — сформульована у вигляді заголовка теза, яку треба довести. Вона розчленовується на кілька пунктів, які, у свою чергу, можуть поділятися на підпункти, що деталізують думку.

Висновок — підсумок написаного, що випливає з основної частини. Тут доречно наголосити на значенні художнього твору чи образу, висловити своє ставлення до зображуваних подій.

Основними джерелами матеріалу для твору є художня, наукова, науково-популярна література, періодичні видання, випадки з життя.

Опрацювання пам’ятки добору й систематизації матеріалу до твору

ЯК ДОБИРАТИ Й СИСТЕМАТИЗУВАТИ МАТЕРІАЛ ДО ТВОРУ

1. Вдумайтесь у зміст теми, зрозумійте її сутність і мету.

2. Доберіть тексти тематично співзвучних художніх творів, публіцистичних або наукових статей.

3. Виділіть і перечитайте окремі місця дібраних джерел. Оформіть тезаурус: афористичні вислови, цікаві думки, описи тощо.

4. Виберіть із тезаурусу ті думки, які справді таки підтверджуватимуть (розвиватимуть, уточнюватимуть чи пояснюватимуть) висловлену думку.

Дослідження-відновлення зв’язного висловлювання

Прочитати висловлювання. Чи можна його назвати текстом? Чому?

Розставити абзаци так, щоб зміст тексту відповідав поданому плану.

Вижницю називають воротами Карпат. Широко відчинені вони для тих, хто прагне прилучитися до первозданної гірської краси. Цілюще гірське повітря, настояне на хвойних пахощах, мальовничі пейзажі, що милують зір і створюють добрий настрій, привітність місцевих жителів — усе це приваблює сюди на відпочинок сотні жителів нашої країни.

А ще в цьому селі є тесаний храм, споруджений буковинськими майстрами без жодного цвяха. Увагу туристів привертає також невеличка каплиця, що стоїть край дороги. Пригляньтеся уважніше до старослов’янського мережива, вирізьбленого на стінах каплички, і ви прочитаєте сумний літопис про тяжкі роки кріпацтва, гірку минулу долю цього невеличкого карпатського села.

Сьогоднішня Вижниця — буковинський центр деревообробної промисловості, місто життєрадісних трудівників, народних митців й умільців, художні твори яких неодноразово були окрасою міжнародних виставок.

У письмових документах Вижниця вперше згадується в 1501 р. На початку XVIII століття тут повстав проти гнобителів народу легендарний Олекса Довбуш зі своїми опришками.

У широкій долині, де непокірний Черемош виривається із полону стрімких вершин і несе свої води назустріч Пруту, розкинулося місто Вижниця. Усе в ньому невіддільно пов’язане з горами. Вони наділили його неповторною красою і привабливістю (За В. Демченко, Е. Друкмані).

План

1. Місце розташування Вижниці.

2. Перша згадка та історичне минуле Верховини.

3. Сучасне життя Вижниці.

4. Вижниця — ворота Карпат.

5. Визначні пам’ятки невеличкого карпатського села.

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Чи потрібен простий план при складанні зв’язного висловлювання?

2. Чому саме треба складати плани?

Коментар. План мусить спрямувати не лише зміст письмової роботи, а й її композицію. Він надає творові чіткості, стрункості, повноти і довершеності, є контурним твором.

Лексична робота: пояснення значення слова опришки, Верховина.

Зіставити відновлений текст із планом.

Творча робота

Скласти простий план для розповіді про найкрасивіший куточок України.

V. Домашнє завдання

Скласти простий план до твору-розповіді з теми «Асканія-Нова — чарівний куточок півдня України». За планом підготувати усний твір-розповідь.

Основні джерела матеріалу для твору і його систематизація. Складний план готового тексту і простий план власного висловлювання, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *