СИНОНІМІЯ І АНТОНІМІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

СИНОНІМІЯ І АНТОНІМІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

1. Фразеологізми. Значення. Походження

2. Фразеологізми української мови

3. Фразеологізми в ролі членів речення. використання фразеологізмів у монологічному та діалогічному мовленні

4. Поняття про фразеологізми. джерела української фразеології. ознайомлення з фразеологічним словником

5. Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів

6. Багатозначність фразеологізмів. стилістична роль багатозначності, синонімії та антонімії фразеологізмів

7. Основні групи фразеологізмів

8. Міні-твір з фразеологізмами

ХІД ЗАНЯТТЯ СИНОНІМІЯ І АНТОНІМІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Прочитайте речення і поясніть розділові знаки в них. Визначте в першій частині синоніми, а в другій антоніми. Визначте їх стилістичну роль. Випишіть два речення з синонімами і одне речення з антонімами.

1. Пишно займаються багряні зорі колись навесні (Леся Українка).
2. Хай цвітуть прапори пурпурові, як сади, як весна молода (В. Сосюра).
3. Пишається над водою червона калина (Т. Шевченко).
4. Клепальник в багровому горні прозоре залізо пече (М. Бажан).

1. Темна хмара, а веселка ясна (Леся Українка).
2. Ластівка день починає, а соловей кінчає (Прислів’я).
3. Маленька праця краща за велике безділля (Прислів’я).
4. З новими друзями не забувай старих (Прислів’я).

ІV. Поглиблення знань про фразеологізми

Фразеологічним сполученням властива широка синонімія й антонімія, що зумовлює їх значні стилістичні можливості. Наприклад, віч-на-віч — сам на сам — один на один; кинути оком — кинути поглядом (синоніми). Більше діла — менше слів (антоніми).

Прочитайте фразеологізми-синоніми. З одним із кожної групи складіть речення і запишіть. Підкресліть члени речення. Яким членом речення виступають фразеологізми?

Вибухнув гнівом, скипіти гнівом, запалати гнівом; ні риба ні м’ясо, ні те ні се; чортзна-що, бозна-що, казна-що, хтозна-що.

Прочитайте речення. Скажіть, де найчастіше вживаються фразеологізми — антоніми. Запишіть 1–2 речення і підкреслітьу вибраних вами прислів’ях як одному із різновидів фразеологізмів антоніми.

1. Праця людину годує, а лінь — марнує.
2. Робота учить, а лінь мучить.
3. Хто забуває про малу послугу, не вартий великої.

V. Формування практичних умінь і навичок

Згрупуйте фразеологізми за синонімічними значеннями у три групи. Випишіть спочатку перший ряд, потім — другий і третій.

Як зайцю шпори. Суха верба довго скрипить. Шкіра та кості. Скрипуче дерево довго стоїть. Як торішній сніг. Як сушений гриб. Як рибі зонтик. Лиш ніс та очі. Як корові сідло. Скрипуче колесо довше ходить. Мов з хреста знятий.

Серед поданих слів і фразеологічних виразів є синонімічні. Об’єднайте їх у п’ять смислових груп і запишіть. Поясніть стилістичну роль фразеологізмів.

Ні взад ні вперед; на швидку руку; сам на сам; для годиться; з діда-прадіда; абияк; один на один; ні сюди ні туди; похапцем; зроду-віку; нашвидкуруч; про людське око; з давніх-давен; ні так ні сяк; віч-на-віч; з давнього давна.

Фразеологічні звороти замініть синонімічними словами, поданими у довідці. Складіть кілька речень із фразеологізмами і запишіть. Якими членами речення виступають фразеологічні сполучення? Підкресліть їх.

Висадити в повітря. Не тямлячи себе. Скипіти гнівом. Дим коромислом. Втратити свідомість. Мусолити очі. Від землі не видно. Як риба у воді. Вивести на чисту воду. Водити за ніс.

Зразок. Втратити свідомість — знепритомніти.

Довідка. Розлютуватися. Добре. Дурити. Підірвати. У нестямі. Буча (сум’яття, гармидер). Надокучати. Маленький. Викрити.

Перекладіть українською мовою, використавши матеріал, поданий у довідці. Складіть із окремими фразеологізмами кілька (2-3) речень. Запишіть їх. Поясніть стилістичну роль стійких словосполучень.

Ни в коем случае. Что ни на есть лучший. Ни в жизнь. Не в добрый час. Не будь этого. Не к месту. Не по вкусу. Не по правде. Ни на миг. Какой ни есть.

Довідка. Ні на мить. Не до смаку. Коли б не це. Щоякнайкращий. Ні за що в світі. Лихої години. Ні в якім разі (або в жодному разі). Не до речі. Не до вподоби. Хоч би там який.

Введіть у речення фразеологізм зі словом рука. Запишіть, поясніть значення і роль кожного фразеологізму.

Носити на руках. Не здригнеться рука. Обома руками (підписатися, ухопитися). Опускаються руки. Написано від руки. Подати руку допомоги. Під рукою (працювати). Прикласти руку. Права рука.

Перепишіть речення — крилаті вирази. Доповніть своїми прикладами. Яку роль вони відіграють у нашому мовленні?

1. Все йде, все минає і краю немає (Т. Шевченко).
2. Людина в футлярі (А. Чехов).
3. Воно, звичайно, Олександр Македонський — герой, але для кого ж стільці ламати (М. Гоголь).
4. Стою, мов скеля, непорушний (П. Тичина).
5. Сидіння між двома стільцями (М. Салтиков-Щедрін).
6. Чуття єдиної родини (П. Тичина).

VІ. Систематизація та узагальнення засвоєного матеріалу

Які особливості лексики властиві фразеологізмам?

Наведіть приклади фразеологізмів — синонімів і антонімів.

VІІ. Домашнє завдання

Напишіть лінгвістичний твір на тему «Фразеологізми та їх стилістична роль».

СИНОНІМІЯ І АНТОНІМІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

речення з фразеологізмами

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *