СПІВВІДНОШЕННЯ ЗВУКІВ І БУКВ. ЗВУКОВЕ ЗНАЧЕННЯ БУКВ Я, Ю, Є, Ї, УКРАЇНСЬКА МОВА

Співвідношення звуків і букв. звукове значення букв я, ю, є, ї, українська мова

Хід заняття Співвідношення звуків і букв. звукове значення букв я, ю, є, ї, українська мова

II. Перевірка домашнього завдання.

1. Прослуховування зв’язної розповіді учня про знаки письма.

2. Рецензування розповіді.

3. Пошук-редагування.

1. Прочитати текст. Знайти в ньому пунктуаційні й орфографічні помилки. Відредаговане записати.

В. О. Сухомлинський нас учить, що любити батьківщину це і пізнати свій народ. Людина, що пізнала свій народ, свою вітчизну, говорив

Василь Олександрович, пізнає саму себе, осмислює свою особистість, як частину народу, осягає найніжніше й найсуворіше почуття — почуття обов’язку і відповідальності перед народом, перед батьківщиною (З журналу).

2. Знайти порушення у записі прізвищ видатних педагогів. Записати їх в алфавітному порядку.

Макаренко А. С., Амонашвілі Ш. О., Сухомлинський В. О., Сковорода Г. С., Розов В., Скопенко В. , Курило В. , Шевченко Г.

III. Установчо-мотиваційний етап

1. Ознайомлення учнів із структурою теми.

2. Внутрішня мотивація навчально-розвивальної діяльності учнів з теми «Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї»

IV. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Оголошення епіграфа

Летять, летять роки!
В історію вони
Неначе птах у вирій відлітають.
Для нас, людей, лиш пасма сивини
Та біль душі і пам’ять залишають.
Іван Меркотан

V. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Бліц-опитування

Дати якнайшвидше відповіді на питання:

1) Скільки звуків в українській мові? (38)

2) Яку кількість становлять приголосні, голосні? (32, 6)

3) Скільки букв в українському алфавіті? (33)

4) Яку кількість становлять приголосні, голосні? (23, 10)

VI. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Створення проблемної ситуації

П’ятикласникам пропонується з’ясувати, чому звуків більше, ніж букв. Матеріал для пошуку — опорні схеми «Звуки мовлення», «Український алфавіт» (див. урок з теми «Звуки мовлення. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт»).

Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань із базовими

Співвідношення між звуками і буквами: 38 звуків, 33 букви. Буквами позначають звуки на письмі.

m125VII. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Пошуково-вибіркова робота

1. Прочитати текст. Дібрати заголовок. Що він відображає — тему чи основну думку? Виписати у 3 стовпчики:

1) слова, в яких кількість букв та звуків однакова;

2) слова, в яких звуків більше, ніж букв;

3) слова, в яких звуків менше, ніж букв.

m126

ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН РАЙОНУ

Багато років віддав військовій службі наш земляк Микола Єгорович Горєліков. Зараз він — генерал-майор у відставці, мешкає в Москві й очолює тут земляцтво Херсонщини.

Микола Єгорович підтримує постійні зв’язки з нашими ветеранами, буває на урочистостях, котрі проводяться в районі, зустрічається з колишніми воїнами-фронтовиками.

Підтримує зв’язки з народним хором ветеранів війни та праці. Не забуває привітати земляків зі святами, ювілеями. Надає матеріальну допомогу школам-інтернатам області.

За активну життєву позицію Миколі Єгоровичу Горєлікову присвоєно звання «Почесний громадянин Великоолександрівського району». Нехай нашим славним земляком пишаються нинішні та наступні покоління (З газети).

2. Прочитати і розгадати метаграми, в яких указується на лексичне значення слів-відгадок і є літери, за допомогою яких можна знайти відгадки. Записати фонетичною транскрипцією виділені слова. Не цвірінькає — співає, Жовто-чорне пір’я має, З лісових густих кущів До родини горобців. Пташка в гості прилітає, Як харчів не вистачає. Після с як замість и Букву у напишем ми — Будем мати запашну, Гарну ягоду смачну.

(Синиця — суниця)

Тече собі, хвилюється, Навколишнім милується, А р на п змінити — Почне пекти й варити.

(Річка — пічка)

З димаря він вилітає, Як в печі вогонь палає, Варто нам д на р змінити — Стане містом він умить.

(Дим — Рим)

Я буду синонімом слова вважати, Якщо букву р на початку вживати, Коли її букву ж замінити, Я стану синонімом слова хотіти.

(Гадати — жадати)

У нім — три літери, та ба — Іде на ньому молотьба, А прочитай з кінця — і вмить Почне тобі мишей ловить.

(Тік — кіт)

Іде собі, літає, З квіток нектар збирає, А якщо дж зітерти, Вмить стане одяг жерти.

(Джміль — міль)

Творчі вправи (робота в парах)

1. Від поданих слів утворити нові, змінюючи першу літеру. Увести їх у речення, ускладнені однорідними членами, вставними словами, звертаннями з теми «Війна не має забуття».

Нора, замет, білка, пічка, гадати.

Довідка: кора, гора, намет, гілка, річка, жадати.

2. Закінчити подані прислів’я. Яку головну думку вони мають? Повністю затранскрибувати їх.

Кінець діло.

Мальованим конем далеко. Кожний край має. В умілого і долото ловить. У чуже просо. Добрий пастух не покине. До готового борошна мельник. Люби діло й.

Довідка: хвалить; не заїдеш; звичай; рибу; не суй носа; свого стада; знайдеться; воно тебе полюбить.

3. Завдання-жарт.
Допоможіть дістатись кішці до мишки, для цього змініть у кожному наступному слові один звук так, щоб утворилось нове слово. Слова записувати знизу вверх.

m127

4. Слова-перевертні.

Перегрупувавши голосні і приголосні, утворити нові слова. Рис, літо, пілот, рамка, ікра, ручка, городи. Наприклад: рис-сир; літо-тіло і т. д.

VIII. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Дати відповіді на запитання:

1) Яке ж співвідношення має звуковий і буквений склад нашої мови?

2) Яке значення мають букви я, ю, є, ї?

3) Чим відрізняється буква ї від я, ю, є?

X. Домашнє завдання

1. На основі вивченого теоретичного матеріалу скласти зв’язне висловлювання про співвідношення звукової і буквеної системи української мови.

2. Використовуючи географічні назви, власні назви захисників Батьківщини, скласти твір-роздум-мініатюру з теми «Про тяжкі ті роки забути — тяжкий гріх! Про це ви, люди, знайте!».

3. Виписати слова з я, ю, є, ї. Букви, що позначають голосний звук і м’якість приголосного підкреслити, прямою лінією, а ті, що передають голосний і приголосний,— хвилястою.

Співвідношення звуків і букв. звукове значення букв я, ю, є, ї, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *