КОНТРОЛЬНА РОБОТА (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ), УКРАЇНСЬКА МОВА

КОНТРОЛЬНА РОБОТА (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ), УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ), УКРАЇНСЬКА МОВА

ІV. Виконання тестових завдань закритої й відкритої форми

Варіант 1

Завдання 1–9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. У якому рядку всі словосполучення є фразеологізмами?
А П’ятами накивати, швидко втекти, хапати дрижаки;
Б ні пари з уст, комарика придушити, як кіт наплакав;
В стояти як пень, весела людина, зуб на зуб не попадає;
Г сидіти склавши руки, дбайливо доглядати, бігти стрімголов.

2. Позначте рядок, у якому є контекстуальні синоніми.
А Шлях лежав на вододілі Дніпра й Бугу, лежав високо і рівно. Турчанська могила присядькувато чапіла над чорним шляхом прибіленою копицею (С. Колесник).
Б Тут було створено Кирило-Мефодіївське товариство, революційне крило якого очолив Т. Г. Шевченко (З журналу).
В Минуло кілька днів, як Озиваймо не чув і не бачив вовка. З його володінь принаймні сіроманець зник. Лісовичок навіть хвилюватися почав — все-таки живе створіння пропало (А. Давидов).
Г Було, як почують хуторяни, що йде татарва, то ховаються по байраках і котловинах (О. Стороженко).

3. З’ясуйте, якими лексичними одиницями є виділені слова в реченні Взимку віє хутровина, влітку прийде тепла днина (П. Воронько).
А Омонімами;
Б паронімами;
В антонімами;
Г синонімами.

4. У якому рядку всі словосполучення містять омоніми?
А Розгорнути книгу — закрити книгу, мітити крейдою — мітити в серце;
Б піщана коса — дівоча коса, веселі люди — сумні люди;
В материнська ласка — хижа ласка, маскарадний бал — високий бал;
Г плакати від щастя — сміятись від щастя, написати листа — одержати листа.

5. У якому рядку всі фразеологізми становлять синонімічний ряд?
А Зуби з’їсти, мов муха в окропі, як білка в колесі;
Б кривити душею, крутити хвостом, надягати овечу шкуру;
В горло драти, криком кричати, милити шию;
Г лежати лежнем, дурня валяти, брати на сміх.

6. У якому рядку фразеологізми мають значення молодий?
А Ні пари з уст, мало ще каші з’їв;
Б молоко на губах, курча жовтороте;
В горобеня жовтодзьобе, наробити галасу;
Г немає гаразду в голові, жуки в голові.

7. Якими лексичними одиницями є виділені слова: з’їзд письменників — кінний заїзд?
А Синонімами;
Б антонімами;
В паронімами;
Г омонімами.

8. У якому рядку фразеологізм має значення говорити щось беззмістовне?
А Ковтати слова, відкривати душу, сон рябої кобили розказувати;
Б різати правду у вічі, кидати слова, розводити балачки;
В точити балачки, на весь голос, не своїм голосом;
Г городити теревені, смаленого дуба плести, химині кури розводити.

9. Укажіть рядок синонімів до слова дискусія.
А Говоріння, балакання, балачка, погроза;
Б сперечання, суперечка, словесний бій, обговорення;
В багатослів’я, незгода, дорікання, докір;
Г базікання, звинувачення, колотнеча, спір.

Завдання 10–12 мають по шість варіантів відповіді, серед яких два правильні варіанти. Потрібно вибрати два правильні варіанти відповіді.

10. Позначте рядки, у яких слова утворюють синонімічний ряд.
А Дбати, піклуватися, турбуватися, клопотатися;
Б любо, мило, весело, приємно;
В горизонт, обрій, небосхил, височина;
Г рясний, густий, буйний, розкішний;
Д слабкий, нечутний, добрий, сумирний.

11. Позначте рядки, куди входять фразеологізми-синоніми до слова втекти.
А Дремнути навтікача, зачепити за живе, робити публіку;
Б п’ятами накивати, дати драла, дати ногам знати;
В дати лиха закаблукам, мов горохом сипати, ще прийде коза до воза;
Г розводити боби, збігло за водою, розводити теревені;
Д дати ногам волю, дати тягу, намастити п’яти салом.

12. Позначте речення, у яких вжиті слова-антоніми.
А Решта байдаків розсипалась без ладу, пливуть — котрий попереду, а котрий десь позаду (М. Пригара).
Б Ледве зійшло сонце, козаки сипнули на берег (М. Пригара).
В Тридцять весел зліта вгору одним помахом, падає, не хлюпнувши (М. Пригара).
Г Байдак сидить у воді глибоко: сім десятків козаків у кожному й вантажу багато (М. Пригара).
Д Човни летіли по бистрині, мов чудернацькі птахи (М. Пригара).

Завдання 13 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, потрібно дібрати відповідник, позначений буквою. Кожна цифра може використовуватися лише один раз.

13. Встановити відповідність між фразеологізмами та їх значеннями.
А У чорта на болоті;                                              1 Гарний
Б ні за цапову душу;                                              2 Відстати
В ні в казці сказати, ні пером описати;       3 Далеко
Г класти зуби на полицю;                                  4 Даремно
Д пасти задніх.

Завдання 14 потребує самостійного розв’язання.

14. Пояснити значення фразеологізмів, з двома скласти речення.
Росинки в роті не мати; обводити поглядом; не по кишені; міряти поглядом; як по писаному; стріляна птиця.

Варіант 2

Завдання 1–9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. У якому рядку всі словосполучення є фразеологізмами.
А Сидіти склавши руки, дбайливо доглядати, бігти стрімголов;
Б п’ятами накивати, швидко втекти, хапати дрижаки;
В ні пари з уст, комарика придушити, як кіт наплакав;
Г стояти як пень, весела людина, зуб на зуб не попадає.

2. Позначте рядок, у якому є контекстуальні синоніми.
А Минуло кілька днів, як Озиваймо не чув і не бачив вовка. З його володінь принаймні сіроманець зник. Лісовичок навіть хвилюватися почав — все-таки живе створіння пропало (А. Давидов).
Б Було, як почують хуторяни, що йде татарва, то ховаються по байраках і котловинах (О. Стороженко).
В Шлях лежав на вододілі Дніпра й Бугу, лежав високо і рівно. Турчанська могила присядькувато чапіла над чорним шляхом прибіленою копицею (С. Колесник).
Г Тут було створено Кирило-Мефодіївське товариство, революційне крило якого очолив Т. Г. Шевченко (З журналу).

3. З’ясуйте, якими лексичними одиницями є виділені слова в реченні Взимку віє хутровина, влітку прийде тепла днина (П. Воронько).
А Синонімами;
Б омонімами;
В паронімами;
Г антонімами.

4. У якому рядку всі словосполучення містять омоніми?
А Піщана коса — дівоча коса, веселі люди — сумні люди;
Б розгорнути книгу — закрити книгу, мітити крейдою — мітити в серце;
В плакати від щастя — сміятись від щастя, написати листа — одержати листа;
Г материнська ласка — хижа ласка, маскарадний бал — високий бал.

5. У якому рядку всі фразеологізми становлять синонімічний ряд?
А Кривити душею, крутити хвостом, надягати овечу шкуру;
Б горло драти, криком кричати, милити шию;
В лежати лежнем, дурня валяти, брати на сміх;
Г зуби з’їсти, мов муха в окропі, як білка в колесі.

6. У якому рядку фразеологізми мають значення молодий?
А Немає гаразду в голові, жуки в голові;
Б горобеня жовтодзьобе, наробити галасу;
В молоко на губах, курча жовтороте;
Г ні пари с уст, мало ще каші з’їв.

7. Якими лексичними одиницями є виділені слова: з’їзд письменників — кінний заїзд?
А Антонімами;
Б синонімами;
В омонімами;
Г паронімами.

8. У якому рядку фразеологізм має значення говорити щось беззмістовне?
А Городити теревені, смаленого дуба плести, химині кури розводити;
Б ковтати слова, відкривати душу, сон рябої кобили розказувати;
В різати правду у вічі, кидати слова, розводити балачки;
Г точити балачки, на весь голос, не своїм голосом.

9. Укажіть рядок синонімів до слова дискусія.
А Багатослів’я, незгода, дорікання, докір;
Б базікання, звинувачення, колотнеча, спір;
В говоріння, балакання, балачка, погроза;
Г сперечання, суперечка, словесний бій, обговорення.

Завдання 10–12 мають по шість варіантів відповіді, серед яких два правильні варіанти. Потрібно вибрати два правильні варіанти відповіді.

10. Позначте рядки, у яких слова утворюють синонімічний ряд.
А Горизонт, обрій, небосхил, височина;
Б слабкий, нечутний, добрий, сумирний;
В дбати, піклуватися, турбуватися, клопотатися;
Г рясний, густий, буйний, розкішний;
Д любо, мило, весело, приємно.

11. Позначте рядки, куди входять фразеологізми-синоніми до слова втекти.
А Розводити боби, збігло за водою, розводити теревені;
Б дати ногам волю, дати тягу, намастити п’яти салом;
В дремнути навтікача, зачепити за живе, робити публіку;
Г п’ятами накивати, дати драла, дати ногам знати;
Д Дати лиха закаблукам, мов горохом сипати, ще прийде коза до воза.

12. Позначте речення, у яких вжиті слова-антоніми.
А Ледве зійшло сонце, козаки сипнули на берег (М. Пригара).
Б Тридцять весел зліта вгору одним помахом, падає, не хлюпнувши (М. Пригара).
В Байдак сидить у воді глибоко: сім десятків козаків у кожному й вантажу багато (М. Пригара).
Г Човни летіли по бистрині, мов чудернацькі птахи (М. Пригара).
Д Решта байдаків розсипалась без ладу, пливуть — котрий попереду, а котрий десь позаду (М. Пригара).

13. Встановити відповідність між фразеологізмами та їх значеннями.
А У чорта на болоті;                                                1 Відстати.
Б ні за цапову душу;                                                 2 Даремно.
В ні в казці сказати, ні пером описати;          3 Гарний.
Г класти зуби на полицю;                                    4 Далеко.
Д пасти задніх.

Завдання 14 потребує самостійного розв’язання.

14. Пояснити значення фразеологізмів, з двома скласти речення.
Стріляний вовк; діймати до серця; виводити з терцю; сам не свій; викинути з голови; прикусити язика.

Оцінювання контрольного тестуusi-uroki-ukrainska-mova-10-klas3VІІ. Домашнє завдання

Індивідуальне завдання з повторення вивченого.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ), УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

One thought on “КОНТРОЛЬНА РОБОТА (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ), УКРАЇНСЬКА МОВА”

  1. Поясніть, будь ласка, чому сьомі завдання в обох варіантах однакові, а відповіді різні. Я щось не зрозуміла?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *