СПІВВІДНОШЕННЯ ЗВУКІВ І БУКВ. ЗВУКОВЕ ЗНАЧЕННЯ БУКВ Я, Ю, Є, Ї (ПРОДОВЖЕННЯ), УКРАЇНСЬКА МОВА

Співвідношення звуків і букв. звукове значення букв я, ю, є, ї (продовження), українська мова

Хід заняття Співвідношення звуків і букв. звукове значення букв я, ю, є, ї (продовження), українська мова

II. Перевірка домашнього завдання

1. Аналіз учнівського висловлювання про співвідношення звукової і буквеної системи української мови.

2. Робота в парах. Перевірити твір-мініатюру товариша по парті.

IV. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Оголошення епіграфа уроку

Безслідно так нічого не пройде —
Для цього й пам’яттю нас доля наділила.
Ми пам’ятаємо і як, коли і де,
Хороша чи тяжка хвилина пролетіла.
Іван Меркотан

V. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Вибірковий словниковий диктант

Записати в зошит тільки ті слова, в яких букви я, ю, є, ї позначають два звуки. Розтлумачити незрозумілі слова.

Задерев’янілий, їжачок, європеєць, жахання, життєлюбний, їдок, зщулювання, кав’ярня, єретик, порядок, моряк, миля, єфрейтор, тюль, поїсти, зілля.

Лексико-фонетична робота

Прочитати історичну пісню. Що вам відомо про Івана Сірка? Яка основна думка пісні?

Зробити звуко-буквений аналіз виділених слів.

Гей, та то ж не грім в степу гуркотає,
А то ж Сірко, кошовий отаман,
До громади своєї в Січі гукає:
«Дітки ж мої, січові козаченьки,
Гей, ви сідлайте ж коні вороненькі
Та й до хана ми поїдемо в гості,
Аж до його ясноханської мосці,
Так наробимо ми великого дива,
Та наварим кривавого пива!»
То ж не густий туман поле покриває —
То Сірко із Січі з військом виступає.
Гей, ми ж думали — орли злітаються,
Аж то військо Сірка виряджається…
Як набігли на татарську засаду,
Крикнув Сірко на козацьку громаду:
«Гей, молодці, добре бийте, рубайте,
Татарву геть на боки розкидайте!»
Пішли ж козаки між ордою шататься,
Почала орда, як снопи, валяться.
Ми ж думали, що дуб вгору в’ється,
Аж то козак Сірко та з ордою б’ється.
Як верба навесні розвивається,
Гей, так Сірко назад повертається,

Гей, Сірко, Сірко, ти славний із славних,
Встань ти, подивися на внуків поганих
(Нар. творчість)

Турнір ерудитів

Знайти слова, які б читалися зліва направо і справа наліво, не змінюючи свого значення.

Довідка: Алла, Пилип, потоп, око, наган, зараз … творча робота

Скласти повідомлення-мініатюру з теми «Видатні постаті українського козацтва», використовуючи слова, в яких букви я, ю, є позначаються одним-двома звуками. Виписати ці слова й підкреслити відповідно однією (якщо позначається одним звуком) або двома (якщо позначається двома звуками) рисками.

VI. Систематизація знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на запитання:

1) Від чого залежить значення букв я, ю, є?

2) Чому у словах рад і ряд різні приголосні звуки?

3) Для чого служить фонетична транскрипція?

VIII. Домашнє завдання

1. Повторити теоретичний матеріал з теми «Фонетика. Графіка».

2. Скласти питання для однокласників за вивченим матеріалом.

3. Виписати з орфографічного словника слова, в яких неоднакова кількість звуків і букв. Пояснити цю розбіжність.

Співвідношення звуків і букв. звукове значення букв я, ю, є, ї (продовження), українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *