ВІДОКРЕМЛЕНІ Й НЕВІДОКРЕМЛЕНІ ОЗНАЧЕННЯ, СПОСОБИ ЇХ ВИРАЖЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ВІДОКРЕМЛЕНІ Й НЕВІДОКРЕМЛЕНІ ОЗНАЧЕННЯ, СПОСОБИ ЇХ ВИРАЖЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ВІДОКРЕМЛЕНІ Й НЕВІДОКРЕМЛЕНІ ОЗНАЧЕННЯ, СПОСОБИ ЇХ ВИРАЖЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів з теми

Творче спостереження з елементами аналізу

Прочитати виразно текст, додержуючись відповідної інтонації в ускладнених реченнях. З’ясувати, що виражає заголовок — тему чи основну думку. Чому автор називає Земський будинок у Полтаві перлиною архітектури?

ПЕРЛИНА АРХІТЕКТУРИ

Будинок Полтавської земської управи вважається пам’яткою українського архітектурного стилю, започаткованого Василем Кричевським.

Перемога в конкурсі проектів стала особистою перемогою тридцятирічного художника-архітектора, який мав прекрасний естетичний смак і неабиякий будівельно-проектний досвід. Він наполегливо займався самоосвітою, стажувався у майстернях популярних на той час архітекторів, малював акварельні краєвиди околиць міста, у Харківському університеті слухав лекції відомих учених, був знайомий з багатьма художниками: Григорієм та Іваном М’ясоєдовими, Михайлом Врубелем, Миколою Уваровим.

Земський будинок, побудований за проектом Василя Кричевського, вигідно вирізняється своєрідною архітектурою, вдало вписується в природне середовище. Загальна імпозантність, урочистість і парадність витримана й доповнена вдалим добором національних форм.

Будівничий полтавського «палацу» широко використав, творчо переосмисливши, прийоми, форми й деталі традиційної архітектури та будівництва (народного, оборонного, культового). В. Кричевський органічно поєднав традицію з новітніми архітектурними потребами.

У численних композиціях, виконаних у майоліці, прикрасах на дереві, настінному малюванні, відчувається глибинне засвоєння В. Кричевським народної мистецької культури.

Зовнішня архітектура відповідає внутрішній. До речі, це було характерно для народної, церковної архітектури України і почало входити в професійну архітектурну практику на початку XX століття (В. Ханко).

Назвати речення, ускладнені: а) однорідними членами; б) вставними словами; в) відокремленими членами.

Виписати речення з відокремленими означеннями. Дослідити, чим виражені відокремлені означення. Пригадати з уроків української мови в 7 класі, що називається дієприкметниковим зворотом, умови його відокремлення.

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу у процесі практичної роботи з теми

Лінгвістична діагностика

Записати речення. Підкреслити відокремлені означення. Визначити, які з них — узгоджені, а які — неузгоджені. Свій вибір обґрунтувати.

1. У місті Умані біля палацу Потоцького зібралася сила-силенна панських екіпажів, позолочених, з родинними гербами, розмальовані (П. Наніїв).

2. Хто з нас не ласував ніжно-зеленими яблуками, смачними, соковитими, з жовтинкою? (Л. Мацько).

3. Найбільшим дивом було містечко Мліїв — з безплатною школою та лікарнею, з двома заводами, з чистими освітленими вулицями (Л. Мацько).

4. Таким учитель і піде в життя — точним, логічним, послідовним, відповідальним за свою справу (С. Плачинда).

5. Сам він, простий і доступний, добрий і щирий, готовий був кинутися на допомогу першому зустрічному (Л. Іванникова).

6. Понад тисячу чотириста пам’ятників та обелісків, установлених у містах і селах Чернігівської області, увіковічують мужність і героїзм воїнів (М. Тищенко).

7. Перегук билин, народжених багато віків тому, звучить тут і понині (М. Тищенко).

З’ясувати, чим виражені узгоджені й неузгоджені означення.

Творче моделювання

Із поданих пар простих речень за зразком змоделювати речення, ускладнені відокремленими означеннями. Указати на умови відокремлення.

Зразок. Заходимо до напівосвітленого храму. Храм сповнений музикою органа (О. Балабко). — Заходимо до напівосвітленого храму, сповненого музикою органа.

1. Чорний верх робив поставу княгині Ольги врочистою і стрункою. Цей верх був розшитий білими перлами (Р. Іванченко).

2. Нині ця пам’ятка нашої культури ХІ століття зберігається в приміщенні національної бібліотеки Франції. Ця пам’ятка названа Реймським євангелієм (О. Балабко).

3. Чарувала думку поета краса придунайських просторів із скіфськими могилами, гаями. Ці могили, гаї були вкриті пізньою осінньою позолотою (І. Пільгук).

4. Це старовинне козацьке полкове місто Переяслав тепер було зруйноване, занедбане. Місто Переяслав було колись красиве й горде (Д. Чуб).

5. Олександр Вертинський став виразником музичного обличчя Парижа 20–х — початку 30–х років, співаком. Співак був популярним у всій Європі (О. Балабко).

Визначити, до яких членів речення відносяться відокремлені означення і чим виражені.

Лінгвістичний експеримент

Перебудувати подані речення так, щоб відокремлені означення, виражені дієприкметниковими зворотами, стали невідокремленими. Звернути увагу на вживання коми в реченнях з відокремленими й невідокремленими означеннями.

1. Які страви, освячені традицією, мають бути на столі? (В. Таїк).

2. Багатокімнатні хати мали поряд ще й окремі господарські прибудови із чотирисхилими дахами, вкритими соломою чи очеретом (В. Таїк).

3. Дні, проведені в Богданівні, пробуджували в художника потяг до фольклору, любов до природи (В. Жадько).

4. Дядько Роман зовсім не помічає хлоп’ячих голів, занурених у полин (О. Гончар).

5. Був у Романовім садку куток, повитий особливою таємничістю (О. Гончар).

6.Віддалік мовчало громаддя копиць, схожих на вершників (В. Дрозд).

7. Я йшов вулицею, вдихав на повні груди повітря, настояне на пахощах розквітлих акацій та бузку (М. Красуцький).

Назвати слова, до яких належать відокремлені й невідокремлені означення.

Дослідити, як впливає місце означення відповідно до означуваного слова на його відокремлення.

Дослідження-трансформація

Трансформувати речення так, щоб виділені означення виконували роль відокремлених. Визначити спосіб їх вираження.

1. Вільний і винахідливий козак Степан жив у містечку Городище (Л. Мацько).

2. Обабіч уторованої дороги громадилися стрімкі й неприступні вершини (С. Плачинда).

3. Графу Потоцькому захотілося створити в Карпівці небачене у світі неповторне, незвичайне, казкове диво (П. Наніїв).

4. В уяві стояв безборонний, з величезними кулачищами полонений січовий стрілець (Б. Антоненко-Давидович).

5. Холодне й голодне дитя було відгороджене від усіх важкими стінами глухоти й німоти (М. Слабошпицький).

Дослідити, чи зміниться зміст речень при їх трансформації.

З’ясувати, у якому реченні вжито неузгоджене означення.

Лінгвістична гра «Ідеальна пара»

Поєднати в пари й записати речення з однотипними відокремленими означеннями. Свій вибір обґрунтувати.

А Уже біля корів, задихані, розбентежені, з блиском в очах, з видимим щастям у кожного в руці, ми по-справжньому надивляємося на яблука (О. Гончар).

Б Диякон, з рижою по пояс бородою, пер, наче з бочки, товстого баса (Панас Мирний).

В Вершники, озброєні рушницями, шаблями, ятаганами, оточили офіцерів (І. Пільгук).

Г Випливли в море, бурхливе, неспокійне, холодне (О. Іваненко).

 1 Прибув мій канівський земляк, молодий, рухливий, допитливий (Г. Костюк).

2 Ікону святого Миколая відтворив невідомий маляр, зі світськими рисами і великою бородою (В. Скуратівський).

3 Польова доріжка, сіра, буденна, у пилюці, стає зовсім інакшою (О. Гончар).

4 Похилі береги, розмиті дощами та весняною повінню, їжачилися брилами граніту (П. Наніїв).

Ключ.

А-3 (речення з узгодженими й неузгодженим означеннями);

Б-2 (речення з неузгодженим означенням);

В-4 (речення з узгодженим означенням, вираженим дієприкметниковим зворотом);

Г-1 (речення з узгодженим означенням, вираженим одиничними прикметниками).

Дослідження-відновлення

Відновити речення, уставляючи з довідки відокремлені означення. Указати на причини відокремлення їх і спосіб вираження.

1. Шестигранник, тіло, … , називається гексаедром.

2. Бісектрисою називають геометричне місце точок, … .

3. Сукупність букв, … , становить алфавіт.

4. Алгебраїчний вираз — це вираз, складений з букв і чисел, … .

5. Гекто застосовується для утворення похідних одиниць вимірювання, … .

6. Площини і прямі, … , називають горизонтальними (З математичного словника).

Довідка: більший від основної в 100 разів; однаково віддалений від сторін кута; прийнятий у системі письма якої-небудь мови і розміщений у певному порядку; обмежений шістьма площинами, гранями; паралельний до площини горизонту; поєднаний між собою скінчене число разів діями додавання, віднімання, множення і добування кореня.

Коментар учителя. Увага! Відокремлені означення, виражені дієприкметниковими зворотами або прикметниками, узгоджуються в тому ж роді, числі й відмінку, що й означуване слово, якого вони стосуються.

Об’єднавшись у пари, пригадати й записати 4-5 визначень лінгвістичних, хімічних, біологічних чи фізичних понять, до складу яких входять відокремлені означення.

VІ. Домашнє завдання

Скласти твір-мініатюру на тему «Чарівний світ рідної природи», використовуючи речення з відокремленими й невідокремленими узгодженими і неузгодженими означеннями.

ВІДОКРЕМЛЕНІ Й НЕВІДОКРЕМЛЕНІ ОЗНАЧЕННЯ, СПОСОБИ ЇХ ВИРАЖЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *