СТИЛІСТИЧНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗНАЧУЩИХ ЧАСТИН СЛОВА: ПРЕФІКСІВ І СУФІКСІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

СТИЛІСТИЧНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗНАЧУЩИХ ЧАСТИН СЛОВА: ПРЕФІКСІВ І СУФІКСІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ СТИЛІСТИЧНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗНАЧУЩИХ ЧАСТИН СЛОВА: ПРЕФІКСІВ І СУФІКСІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Виразно прочитайте крилаті вислови. Як ви розумієте їх зміст?

Поясніть розділові знаки. У виділених словах виділіть префікси та суфікси і поясніть їх значення і правопис.

1. Хто бере — усе той тратить, хто дає — усе придбав (Ш. Руставелі).
2. Умій відгадати, де треба виявити любов, а де — справедливість, це — велика мудрість (І. І. Огієнко).

ІV. Поглиблення і розширення знань, умінь і навичок та засвоєння нового матеріалу

Словотвір як творення нових слів має і стилістичне значення. Так, суфікси -ння, -ття надають словам здебільшого книжного забарвлення (становлення, забуття), а також старослов’янські суфікси -ств(о), -зтв(о), -цтв(о) та-ість (людство, посередництво, дійсність) та греко-латинського походження -ізм (-изм, -їзм) — історизм, архаїзм, українізм).

Слова із суфіксами здрібнілості-пестливості та згрубілостізбільшеності частіше вживаються в розмовному і художньому стилях (рівнесенький, теплісінький; лапищі, хижачка).

Емоційно насиченими є і слова, утворені без суфіксів (вись, блакить).

Стилістичні можливості префіксів поступаються перед суфіксами. Відтінок урочистості надають застарілі префікси па-, пра-, уз- (узлісся, паморозь, прабатьківщина), книжний характер забезпечують запозичені префікси анти-, архі-, екстра-, контр-, псевдо-, ультра- і подібні (антитіла, псевдонародність, контраргументи, ультразвуковий).

Стилістичні можливості мають і інші способи словотвору — основоскладання (самоаналіз, мовознавство — книжний характер); словоскладання (цар — жайворонок — художній стиль, кіловат-година — науковий стиль).

V. Формування практичних умінь і навичок

Прочитайте текст. Випишіть виділені слова, виділіть у них суфікси і визначте, якого стилістичного забарвлення вони надають словам і тексту.

Перекладав Лукаш найбільше з німецької, французької, англійської, італійської, іспанської, польської, угорської. Переглядаючи ці приклади, можна впевнитись, що універсальність перекладацької праці Лукаша, широчінь її діапазону характеризується не лише кількістю мов, а також і тематичною різноманітністю.
Я мав на увазі розмаїтість мовних стилів, манер, інтонацій. Читаючи Бернсові пісні в Л укашевих перекладах, доходиш до переконання, що народнопісенні лірика — справжня стихія Лукаша, людини, обдарованої музично, знавця й ентузіаста народної пісні. Але береш до рук патетичного Гюго, схильного не так до слова, як до піднесеної декламації, і згадуєш, що Лукаш — театральна людина, що ораторська театральність та напушистість — це таки його стихія і що де в чому ці риси й збігаються (Г. Кочур).

Виразно прочитайте текст. До якого стилю він належить? Як цьому сприяють суфікси у виділених словах? Наведіть із цими суфіксами свої приклади і запишіть їх, виділіть суфікси.
Зорять усі на бабусю, чогось сподіваються. Побідкалась старенька, стала жалувати дітей.
— Гарні, любі діточки…— а гостинчика немає, ластів’ята, — не купила.— Почала гладити по голівці хлопчика.
Хлопчик приплющив очі й радісно засміявся.
— І його!— показав він ручкою на меншенького, що недавно навчився ходити й насилу стояв на тоненьких, як цівки, ноженятах (С. Васильченко).

Перепишіть речення. Поясніть у них розділові знаки. Якого відтінку надають суфікси у виділених словах?

1. З якого ти саду, чудовая роже? Тебе й морозище зв’янити не може! (А. Кримський).

2. Коники, коні, чого ви варті? Ти до коняги був схож не в жарті (А. Малишко).

3. По вузькому довжелезному насипу дамби кількома рядами розтяглася людська стіна (Я. Баш).

4. А наш Рябко, кажу, все спатки не вкладався (П. Гулак-Артемовський).

5. Марія, Мріє, Мрієчко моя, Моя Марієчко тривожна, Твоїм гірким, як світ, ім’ям Мені звучить хвилина кожна (М. Вінграновський).

Прочитайте речення. Назвіть префікси у виділених словах. Яким стилістичним забарвленням вони характеризуються? Утворіть з ними та подібними префіксами інші слова, складіть із ними речення і запишіть.

1. Вітер і павітер дме там у височині, обриваючи біле галуззя розквітлих вишень (Ю. Яновський).

2. Паморозь розкішним мереживом покрила нерухомі дерева (М. Стельмах).

3. Високо на Дніпрових кручах над прадавньою рікою піднімається. Канів, і гордий Славутич біля його підніжжя котить і котить свої срібно-сині хвилі (З газети).

4. Погода в антициклонах буває малохмарна, суха; на рівнинах вона жарка влітку і холодна взимку (З журналу).

Перепишіть речення. Підкресліть префікси, які виконують стилістичні функції; визначте, які саме.

1. Пронісся вітер над гримучим дахом, застукотів, задеренчав, затих.. (М. Бажан).

2. Роздзюрчалося навколо, Розспівалася весна, стали верби в дружне коло, І пішла ставком луна (І. Муратов).

3. Відгриміло грозою, відблискало, розлилося в гаряче проміння. І над сивими обелісками Молоде піднялось покоління (А. Малишко).

4. Народ — як шукач золота, він вибирає, зберігає й несе, шукаючи протягом багатьох століть, тільки найцінніше, найгеніальніше (З газети).

VІ. Систематизація та узагальнення засвоєного матеріалу

Яку стилістичну роль можуть виконувати суфікси і префікси? Наведіть приклади.

VІІ. Домашнє завдання

Напишіть міні-твір або окремі 6–7 речень, використавши слова з префіксами і суфіксами, стилістично забарвленими.

СТИЛІСТИЧНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ ЗНАЧУЩИХ ЧАСТИН СЛОВА: ПРЕФІКСІВ І СУФІКСІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *