УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ З РОЗДІЛУ «СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ», УКРАЇНСЬКА МОВА

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ З РОЗДІЛУ «СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ», УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ З РОЗДІЛУ «СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ», УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Узагальнення й систематизація теоретичних положень з теми

Тестовий взаємоконтроль

1. Указати на рядок зі складною синтаксичною конструкцією.
А Стояла тиха, ласкава година, коли вже віястий липень поскладав сіно в копиці і думав собі про те, що з неділі треба складати в полукіпки жито.
Б Падав і не падав перший сніг, курилась і не курилась земля, підбиваючись під димчасту куделю осіннього вечора.
В Блиснула блискавка, в її маревному світлі гойднулося червоне поле пшениці, над якою Ярослав бився і тремтів кілька років.
Г Скрадаючись, лісник добрів до борсукових нір, обколесував їх, знайшов перші після зимової сплячки сліди звірів і попрямував до оселі (З тв. М. Стельмаха).

2. Установити відповідність між складними синтаксичними конструкціями і кількістю умовно простих речень, що входять до їх складу.

Речення

Кількість частин
А Улітку краплинами крові червоніють вишні, восени здригається лист, узимку намерзає сніг, а весною він нанизується силянкою сліз.

Б Літа ніколи не повертаються до людини, а людина завжди повертається до своїх літ, і минувшина вже так підійшла до Данила, що, здавалося, простягни руку — і доторкнешся до неї.

В Уже з синіх одяганок неба випадала роса, коли Чигирин у подиві зупинився: уся лісникова обора була напакована дорідною худобою.

Г Спочивало село, спочивали люди, спочивали й небесні сіячі, що встигли обсіяти всю землю росами.

Д У теплиці стояло літо, надворі ж покректував мороз, хугувала хвижа, і тепер звичайнісінький житній колос, що думав про цвіт, нахилився до тебе казкою чи святом (З тв. М. Стельмаха).

1. 3.

2. 4.

3. 5.

3. Визначити складні синтаксичні конструкції із безсполучниковим і сурядним зв’язком.

А З лівої руки зблиснула покарлючена річечка, біля неї на заотавленій луці пасеться старий кінь: почувши кроки, він підіймає голову і синім оком, у якому залягла розумна печаль, дивиться на старого.

Б Над самою водою пролетів білобровий перевізник, а з очерету тихо-тихо випливла молода качка; вона обережно повела точеною голівкою, заспокоїлась і вже пливе на чистовід.

В Над тихим світом курилася зоряна імла, за татарським бродом на болотах бродив долинний туманець, і в ньому по груди паслися селянські коні, що пахли оранкою, туманом і молодою м’ятою.

Г Кінь по коліна зайшов у брід, м’яко почав перебирати губами підсвічену воду, потім заіржав, і тоді з того берега на оболоні теж озвалось іржання; воно ніби підхльоснуло воронця.

Д Скрипливими східцями дівчина почала підійматися до дзвонів, вони дрімотно озвалися на її ходу, наче хотіли заговорити до неї (З тв. М. Стельмаха).

Ключ. 1 — В. 2. А — 2; Б — 3; В — 1; Г — 2; Д — 3. 3 — Б, Г.

ІV. Виконання системи практичних завдань на узагальнення практичних умінь і навичок

Творче спостереження з елементами аналізу

Прочитати мовчки текст. Визначити його стильову й типологічну будову. Проаналізувати складні синтаксичні конструкції, ужиті у висловлюванні (визначити структуру, виділити засоби зв’язку). Накреслити рівневі схеми.

Не буде великим перебільшенням сказати, що астрономія — одна з найдавніших наук на Землі: спостереження положень Сонця, Місяця та найяскравіших зір на небосхилі були конче необхідні вже першим племенам при їх далеких мандрах у пошуках родючих земель або багатих живністю лісів, першим хліборобам для прогнозування розливів річок, повеней чи посух.

Важко переоцінити важливість астрономічних знань у наш час для пошуку відповідей на загрози сьогодення — зміни клімату, кометно-астероїдну небезпеку, сонячну активність тощо. Астрономія — дуже специфічна наукова дисципліна, бо мало знайдеться наук з таким велетенським просторово-часовим масштабом обхвату своїх володінь — від глибин мікрокосмосу до таких глибин у просторах макрокосмосу, куди спроможні заглянути лише найпотужніші сучасні телескопи. А чого варті намагання астрономів заглянути в незбагненні для нашого розуму у най-най-перші моменти творення Всесвіту — і водночас зазирнути на N мільярдів років наперед — у найнай-останніший момент його існування.

Дехто з астрономів, жартуючи, стверджує, що саме бажання наших предків наблизитися до зір, до зоряного неба спонукало їх випростатися, зіпнутися на ноги — справді, так простіше ми- луватися небом…

Здавалось би, можливість цікавитися астрономією мають всі без винятку шість з гаком мільярдів землян. Так, адже об’єкти дослідження астрономії — зорі, планети, галактики — щоночі перед ними, не потрібно мати спеціальної лабораторії чи унікального обладнання (З виступу президента Української астрономічної асоціації Я. Яцківа).

Пояснити вжиті в складних синтаксичних конструкціях розділові знаки за допомогою пунктуаційних правил.

Пунктуаційний практикум

Записати текст, розставляючи потрібні розділові знаки. Дослідити синтаксичну організацію висловлювання. Знайти складну синтаксичну організацію. Визначити вид її. Накреслити рівневу схему.

Третє тисячоліття час змін епоха нових ідей і більш досконалих розробок винайдення таких речей про які досі не було відомо формулювання найновіших теорій. Багато чого ще й досі залишається незрозумілим ще є що досліджувати є що доводити та навіть спростовувати. Цей час дасть нам а можливо і нашим нащадкам величезну кількість найновітніших концепцій і поглядів. Цю історію вже творитимуть нові постаті проте у нашій пам’яті назавжди залишаться ті чий внесок дав початок цим змінам і ми із вдячністю будемо згадувати їх ще не одне століття (П. Царенко).

Зробити письмовий синтаксичний розбір складної синтаксичної конструкції, ужитої в тексті.

Зробити усний пунктуаційний аналіз записаного тексту, скориставшись алгоритмом.

АЛГОРИТМ
пунктуаційного розбору речення

Omelchuk_usi_uroky_9-klas.indd

Дослідження-відновлення

Відновити речення з різними видами зв’язку: вставити потрібні за змістом засоби зв’язку (сурядні сполучники, підрядні сполучники чи сполучні слова). Визначити смислові відно- шення між частинами складних синтаксичних конструкцій.

1. Далекі дзвони гуділи в ясному повітрі тихо й мелодійно, … здавалося, … то дзвенить золото сонця.

2. Проте Андрій плекав таємну надію, … все минеться якось … жінка не зачепить.

3. У вікна било полудневе проміння, … видко було, … цілим морем пливли кудись ще зелені ниви, дев’ятсот десятин панського поля, … спускалося часом у балку, а потім здіймалося знову, як хвиля.

4. Челядь гуляє на майдані; старі гомонять під ворітьми,… в Маланки звичайні гості — думи.

5. Одна тільки хвиля одділяла минуле од того, … сталось, … здавалось, … проминула вічність, … попереднє раптом впало у прірву, … щось порвалось і увільнилось од пут (З тв. М. Коцюбинського).

Дослідити структурну організацію складних синтаксичних конструкцій. Накреслити схеми.

Лінгвістична діагностика

Записати складну синтаксичну конструкцію. Визначити її структурні частини, підкресливши граматичні основи. Розставити потрібні розділові знаки.

Страшенне дуб’я гордо повиганяло свої голови вгору широко розпросторило гілки на всі боки гінка бугилова та широколисті лопухи примостилися коло їх у холодочку по широких полянах молода ліщина з жовто-зеленим листом гріється на сонячній спеці на низах кущі темно-зеленої калини посхиляли віти додолу по їх солов’ї неугавні засіли безперестанно несеться їх щебетання впродовж усього лісу невеличкі пташки сперечаються з ними своїми піснями прицмокує в чорнобилі кропив’янка щось белькоче чижик з високого вязу віщує літа сива зозуля жовтобрюха іволга перегукує з одудом а з кущів ліщини йде-несеться важке горличчине туркотання (Панас Мирний).

Виконати тестові завдання

1. Зі скількох частин складається складна синтаксична конструкція?
А Десяти.
Б Одинадцяти.
В Дванадцяти.
Г Тринадцяти.

2. Які типи зв’язку властиві реченню?
А Сурядний і підрядний.
Б Безсполучниковий і сурядний.
В Безсполучниковий і підрядний.
Г Безсполучниковий, сурядний і підрядний.

3. Якому стилю мовлення характерна складна синтаксична конструкція?
А Художньому.
Б Публіцистичному.
В Науковому.
Г Офіційно-діловому.

4. Який тип мовлення поданої синтаксичної конструкції?
А Розповідь.
Б Опис.
В Роздум.
Г Розповідь з елементами опису.

Ключ. Страшенне дуб’я гордо повиганяло свої голови вгору, широко розпросторило гілки на всі боки; гінка бугилова та широколисті лопухи примостилися коло їх у холодочку; по широких полянах молода ліщина з жовто-зеленим листом гріється на сонячній спеці; на низах кущі темно-зеленої калини посхиляли віти додолу; по їх солов’ї неугавні засіли, безперестанно несеться їх щебетання впродовж усього лісу; невеличкі пташки сперечаються з ними своїми піснями — прицмокує в чорнобилі кропив’янка, щось белькоче чижик з високого вязу, віщує літа сива зозуля, жовтобрюха іволга перегукує з одудом, а з кущів ліщини йде-несеться важке горличчине туркотання (Панас Мирний).

Творче конструювання (робота в міні-групах)

Об’єднавшись у міні групи (4–5 учнів), з поданих речень утворити складні синтаксичні конструкції. Пояснити типи зв’язку між частинами й визначити модель структурної організації речень.

Група 1

1. Вечоріло.

2. Ми в’їхали в місто.

3. Дорога повз фортецю захрясла підводами.

4. Десь здіймався гуркіт, гомін, дзвони, чудне клекотіння.

Група 2

1. Сонце прикрашає путь кораблеві.

2. Без жалю віддає небо всі свої кольори грайливому морю.

3. Мінливе, зрадливе, тільки небу вірне море відбиває всі ці дивовижні барви.

Група 3

1. Життя людське схоже на криницю.

2. Чим довше живе людина, тим глибша криниця.

3. Глибина в ній незмірна.

4. Вода чиста, джерельна, без каламуті та жабуриння.

Група 4

1. Тихо в лісі.

2. Не колихнеться найтонша гілочка.

3. І раптом у цю тишу ввірвався далекий, ледь вловимий шум.

4. Він наближався до дороги.

5. Сонце сховалося.

Визначити тип мовлення кожного речення (опис, розповідь, роздум). Свій вибір обґрунтувати.

Яка смислова й стилістична роль поданих складних синтаксичних конструкцій?

Простежити структурний зв’язок умовно простих речень у складному з різними видами зв’язку. Звернути увагу на їхню змістову й тематичну єдність. Яка основна думка речення? Чи кожна наступна частина додає до сказаного щось нове?

VІ. Домашнє завдання

Скласти узагальнювальну схему з розділу «Складне речення з різними видами зв’язку», на основі якої підготувати повідомлення в науковому стилі.

Довести, чому в усному діалогічному мовленні складні синтаксичні конструкції не використовуються. З чим це пов’язано?

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ З РОЗДІЛУ «СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ’ЯЗКУ», УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *