СКЛАДАННЯ Й РОЗІГРУВАННЯ ДІАЛОГІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ СИТУАЦІЇ СПІЛКУВАННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

СКЛАДАННЯ Й РОЗІГРУВАННЯ ДІАЛОГІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ СИТУАЦІЇ СПІЛКУВАННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ СКЛАДАННЯ Й РОЗІГРУВАННЯ ДІАЛОГІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ СИТУАЦІЇ СПІЛКУВАННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Висловлювання співрозмовників у діалозі називаються…

2. Діалог використовується в… формі мовлення.

3. Існують такі правила спілкування: …

4. Формули мовленнєвого етикету — …

5. Під час діалогічного мовлення необхідно дотримуватися таких норм літературної мови: …

Колективна робота з пам’яткою

Пам’ятка «Як вести діалог і дотримуватися вимог спілкування»

1. Дотримуйтеся теми й мети спілкування.

2. Під час спілкування не перебивайте співрозмовника.

3. Будуйте репліки так, щоб заохотити співрозмовника висловити власну думку.

4. Слухайте зацікавлено й доброзичливо.

5. Дбайте про те, щоб своїми висловлюваннями не образити співрозмовника.

6. Додержуйтеся етикетних норм і правил поведінки під час діалогу.

19

ІV. Виконання системи ситуативних завдань і вправ на спостереження, розігрування та складання діалогічних текстів

Спостереження над текстом із творчим завданням (робота в парах)

Прочитати діалогічний текст за ролями. З’ясувати особливості його змісту. Визначити, яку мету переслідував перший співрозмовник. Висловити власну думку щодо його поведінки. Чи траплялися подібні ситуації у вашому житті?

ТИПОВА РОЗМОВА

Зустрілися два сусіди.

— Добрий день!

— Вітаю.

— Ти десятки не позичиш?

— При собі не маю.

— А троячку?

— Теж немає.

— А рубля?

— Та йди ти!

— То дай мені хоч цигарку.

— Я кинув палити.

— То сірник дай.

— Теж немає…

— Що ти за людина? «Нема, нема»…

То скажи хоч, Котра година?

(П. Глазовий)

Скласти діалог між однокласниками відповідно до ситуації, що могла би статися у вашому колективі. Розіграти його.

Ситуативні завдання

Прочитати. Вставити пропущені репліки. Поміркувати, яких реплік бракує в діалогічному тексті. Доповнити його.

— Маринко, ти коли приїхала?

— У ту неділю!

— …?

— Я брала участь у конкурсі. Було багато учасників, але я посіла друге місце, бо наполегливо готувалася до цього заходу.

— …?

— Моя сестра вступила до університету, тепер вона — студентка.

— …?

— Так, вона задоволена своїм досягненням.

— …?

— Я бачила її минулого тижня.

— …?

— Так, ми ж придбали нову квартиру з телефоном.

— …?

— Телефонуй будь-коли за номером 43-71-22.

Розподілити ролі й розіграти діалог.

Ситуативні завдання

Прочитати частину діалогу. Уявити ситуацію і скласти діалогічний текст, який би відповідав нормам і вимогам цієї форми мовлення.

— Я збираюся у спортивний табір «Олімпієць». Хлопці були минулого року, їм дуже сподобалося. А ти що будеш робити влітку?

— Та… А навіщо щось робити? Буду гуляти та і все…

Ситуативні завдання

Скласти й розіграти діалог на одну з тем: «Два брати», «А ти підготувався?», «Комп’ютерна гра», «Невже це нас стосується?!»

Прослухати діалоги, складені вашими однокласниками, назвати недоліки у їх змісті, мовному чи мовленнєвому оформленні та вказати на шляхи їх подолання.

VІ. Домашнє завдання

Скласти і записати діалог на тему «Одна порада добре, а дві — краще», попередньо обмірковуючи зміст цієї приказки: варіант 1 — між однокласниками; варіант 2 — між батьком і сином.

СКЛАДАННЯ Й РОЗІГРУВАННЯ ДІАЛОГІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ СИТУАЦІЇ СПІЛКУВАННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *