ПРАВОПИС НЕЗМІНЮВАНИХ ІМЕННИКІВ. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ, ЩО МАЮТЬ ФОРМУ ЛИШЕ МНОЖИНИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Правопис незмінюваних іменників. відмінювання іменників, що мають форму лише множини, українська мова

Хід заняття Правопис незмінюваних іменників. відмінювання іменників, що мають форму лише множини, українська мова

II. Актуалізація опорних знань з теми

Спостереження над мовним матеріалом

Прочитати текст мовчки. Визначити тему й основну думку його. Про що нове ви дізналися? Доповнити текст власною інформацією з даної теми.

На порозі ХХІ століття людина знову, як і в попередні століття, стоїть перед загрозою всього людства. За статистикою ЮНЕСКО, людство вступило в нове тисячоліття, маючи один мільярд голодуючих, один мільярд неписьменних, один мільярд безробітних.

Із зростанням населення планети проблеми, які ми не вирішили в ХХ столітті: політичні, економічні, релігійні, екологічні — стануть жахливо фатальними.

Природа — єдина по своїй суті, тому долю кожного великого проекту має вирішувати населення регіону. В історії трапляються вже проекти, які призвели не просто до ушкодження природи, але й зруйнували цілу державу. Досить згадати проект повороту північних рік або спущені води озера Севан, зруйновану затоку Кара-Богаз на Каспії, целюлозний комбінат на Байкалі. Проблеми ж в Україні вирішуються вкрай повільно.

Особливу проблему саме для України становить знешкодження відходів атомних електростанцій та безпека на законсервованій Чорнобильській АЕС. Ніхто, часто навіть владні структури, не знають, де саме накопичуються ці небезпечні для людини відходи.

Майбутнє народжується сьогодні. Кожен із нас мусить добре розуміти, в якому світі він хоче жити завтра. Майбутнє неможливе без духовного розвитку та збереження духовних цінностей минулого, без суспільної свідомості (З журналу).

З’ясувати лексичне значення виділених слів. Скласти з ними прості речення.

Виписати абревіатури. Поміркувати, чи можна їх провідміняти? Довести правильність своєї думки.

III. Ознайомлення з темою, метою й завданнями уроку. Оголошення епіграфа й робота з ним

Українці — нація, яка споконвіку прагне багато знати, а це утверджує нашу віру, що вічно будемо на цій землі.
Я. Гоян

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Коментар. Не всі іменники змінюються. Так, існує певна група іменників, що не відмінюються за відмінками. Тому їх не можна віднести ні до однієї з чотирьох відмін:

1) іншомовні слова з кінцевим голосним: кіно, радіо, колібрі, рагу, меню; але: пальто, пальта, в пальті;

2) жіночі прізвища на приголосний та о або на -ко, -ло: про Зою Гайдай, із Зоєю Гайдай, від Оксани Петрусенко; але чоловічі відмінюються;

3) більшість складноскорочених слів-абревіатур: у БМУ, будинок ГЕС, але: на ЛАЗі.

До чоловічого роду відносять назви, що стосуються осіб чоловічої статі, а також назви тварин (крім цеце). До середнього роду відносять назви предметів. Рід географічних назв визначають за родовою назвою: місто Сочі, держава Перу. Рід незмінюваних абревіатур визначають за опорним словом: ХДУ (Херсонський державний університет).

Колективна робота над створенням таблиці

На основі теоретичного матеріалу підручника скласти узагальню-вальну таблицю з теми «Відмінювання і правопис незмінюваних іменників».

Дослідження-аналіз

Провідміняти іменники. Виділити закінчення. Двері, граблі, сани, Альпи, окуляри.

Зробити висновок про відмінювання іменників, що мають лише форму множини.

Скласти речення з кожним іменником і визначити відмінок. Коментар учителя. Іменники, що мають лише форму множини, характеризуються такими особливостями:

1) у родовому відмінку мають закінчення -ів, -їв, -ей та нульове: виборів, Гімалаїв, саней, роковин, Альп, Карпат;

2) в орудному відмінку деякі іменники мають паралельні форми: дверми — дверима, ворітьми — воротами.

Для тих іменників, які в родовому відмінку мають закінчення -ей, властива форма на -ми: людьми, гусьми.

V. Виконання системи завдань творчого характеру

Лінгвістичне дослідження

Переписати словосполучення. Слова, що в дужках, поставити в потрібній формі. Довести правильність виконаного завдання.

1) Поїдемо в (метро).

2) У зимовому (пальто).

3) Домовлюся з Петром (Охріменко).

4) Зустрілися з Танею (Карпенко).

5) Передам Миколі (Руденко).

6) Зошит Петра (Коваленко).

7) Книжка Наталки (Василенко).

Скласти кілька подібних словосполучень із прізвищами учнів вашого класу. Визначити відмінок.

Пояснювальний диктант

Записати. Визначити відмінок іменника.

На горі, Таню, книжкою, телевізора, Наталці, машиною, дерево, в дужках, рагу, депо, Іване, Коваленком, у фойє, з леді, для Федорченко.

З’ясувати приналежність кожного іменника до визначеного відмінка.

Скласти речення з виділеними іменниками. Розібрати їх як частину мови.

Розвиток усного мовлення на основі творчого завдання

Прочитати текст. Визначити стиль мовлення. Аргументувати свою думку. Дібрати заголовок. Виписати ключові слова і словосполучення, за допомогою яких можна переказати цей текст.

Історія велосипеда давня і захоплююча. Щось подібне до велосипедів уперше з’явилося в Європі на початку сімнадцятого століття. На самому задку триколісного возика сидів водій і щосили тиснув на педалі. Людину, а не возика, якого вона рухала, в ті часи називали велосипедом!

До створення першого двоколісного велосипеда доклав своїх рук лісничий Баденського князівства Карл Фрідріх Крістіон Людвіг Драйз фан Сацербранн. Ця дивовижна веломашина була дерев’яною з гальмами і поворотним механізмом, зате без педалей. Тож доводилося відштовхуватися від землі ногами. Для простих людей ці «самоїзні машини» лишалися недосяжними, аж доки англієць Джеймс Старий не подарував світові звичайного, або «копійчаного», як його тоді називали, велосипеда (З журналу).

Назвати незмінювані іменники. Яку роль вони відіграють у тексті?

Переказати текст, доповнюючи власне вигаданою незвичайною розв’язкою поданих фактів.

VII. Домашнє завдання

Виписати з художніх творів 7 незмінюваних іменників та 7 іменників, що мають форму лише множини. Увести їх у власний діалог, складений на будь-яку тему.

Правопис незмінюваних іменників. відмінювання іменників, що мають форму лише множини, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *