КОНТРОЛЬНА РОБОТА («НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА: М. ГОГОЛЬ, Т. ШЕВЧЕНКО, П. КУЛІШ, МАРКО ВОВЧОК»), УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Контрольна робота («Нова українська література: М. Гоголь, Т. Шевченко, П. Куліш, Марко Вовчок»), українська література

Хід заняття Контрольна робота («Нова українська література: М. Гоголь, Т. Шевченко, П. Куліш, Марко Вовчок»), українська література

І варіант

Початковий рівень (3 б.)

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Кого із видатних українських письменників Т. Шевченко називав батьком:
а) П. Куліша;
б) М. Гоголя;
в) Є. Гребінку;
г) Г. Квітку-Основ’яненка.

2. Укажіть автора твору «Троє схотінок».
а) Марко Вовчок;
б) П. Куліш;
в) М. Гоголь;
г) Т. Шевченко.

3. Укажіть твір, у якому герой вимушений був пов’язати свою долю з нечистою силою:
а) Т. Шевченко «Великий льох»;
б) П. Куліш «Заворожена криниця»;
в) Марко Вовчок «Максим Гримач»;
г) М. Гоголь «Вечір проти Івана Купала».

Середній рівень (3 б.)

Укажіть одну, дві і більше правильних відповідей:

4. Хто із героїв твору через непорозуміння у коханні вимушені були закінчити життя самогубством:
а) Ганна (Т. Шевченко «Наймичка»;
б) Катерина (Т. Шевченко «Катерина»);
в) Пріся (Т. Шевченко «Великий льох»);
г) Пидора (М. Гоголь «Вечір проти Івана Купала»);
д) Катря (Марко Вовчок «Максим Гримач»);
е) Козак (Т. Шевченко «Причинна»)

5. Установіть ознаки роману як жанру художньої літератури:
а) Наявність розгорнутого сюжету або кількох сюжетних ліній, об’єднаних спільним задумом.
б) Піднесена, яскраво-емоційна мова.
в) Підкреслена узагальненість, відсутність деталізації.
г) Велика кількість дійових осіб.
д) Докладність описів і розповідей.
е) Стислість діалогів і авторських ліричних відступів.

6. Установіть за характеристикою героїв їх належність до твору Т. Шевченка «Гайдамаки».
а) «Не витерпів святої кари, / Упав, сердега. Пропадай, / Душа, без сповіді святої!»;
б) «…гнувся, бо не знав, / Не знав, сіромаха, що виросли крила, / Що неба достане, коли полетить»;
в) «А на ліжку … ох, аж душно! / Білі рученята / Розкидала, розкрилася… / Як квіточка в гаю, / Червоніє»;
г) «Довго, довго, сердешная, / Все йшла та питала; / Було й таке, що під тином / З сином ночувала»;
д) «Прости мене. Я каралась / Весь вік в чужій хаті… / Прости мене, мій синочку! / Я… я — твоя мати»;
е) «Лютий ворог України, / Голодна вовчиця».

Достатній рівень (3 б.)

Завдання на встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник із буквою.

7. Установіть відповідність між героями і назвами творів:
1. Пидора;              а) Т. Шевченко «Наймичка»;
2. Катря;                б) Т. Шевченко «Гайдамаки»;
3. Ганна;                 в) Т. Шевченко «Великий льох»;
4. Пріся;                 г) П. Куліш «Чорна рада»;
5. Леся.                   д) Марко Вовчок «Максим Гримач»;
е) М. Гоголь «Вечір проти Івана Купала».

Ключ: 1 — е; 2 — д; 3 — а; 4 — в; 5 — г.

8. Установіть відповідність між жанрами і назвами творів.
1. Поезія-медитація;       а) Т. Шевченко «Наймичка»;
2. Поема-містерія;           б) Т. Шевченко «Доля»;
3. Історичний роман;     в) Т. Шевченко «Причинна»;
4. Поема-інвектива;        г) Т. Шевченко «Кавказ»;
5. Балада.                              д) П. Куліш «Чорна рада»;
е) Т. Шевченко «Великий льох»

Ключ: 1 — б; 2 — е; 3 — д; 4 — г; 5 — в.

9. Установіть відповідність між характеристикою героя і його твором.
1. «…Наймит, якого звали.., може, тому, що ніхто не пам’ятав його батька й матері. Церковний староста казав, що вони на другий же рік померли від чуми…»;
2. «Він був добрий син і щирий козак, лучче йому з нудьги загинути, ніж пан-отця навік преогорчити і золоту свою славу грязную закаляти»;
3. «І хороший був: повновидний, чорнобривий, чорновусий, а веселий, а жартовливий! Було, як вийде в неділю поміж люди, то так його обступлять. Дуже його любили»;
4. «…Як вода .. причепиться було до красних дівчат: надарує стрічок, сережок, намиста — дівати нікуди»;
5. «Добрий він, і душа щира, козацька, хоч удає з себе ледащицю і характерника. Де вже без юродства в їх не буває?»
а) Максим Гримач (Марко Вовчок «Максим Гримач»);
б) Семен (Марко Вовчок «Максим Гримач»);
в) Кирило Тур («П. Куліш «Чорна рада»);
г) Петро Шраменко (П. Куліш «Чорна рада»);
д) Петрусь Безродний (М. Гоголь «Вечір проти Івана Купала»);
е) Басаврюк (М. Гоголь «Вечір проти Івана Купала»)

Ключ: 1 — д; 2 — г; 3 — а; 4 — е; 5 — в.

Високий рівень (3 б.)

10. Напишіть міні-твір-роздум на одну із запропонованих тем:
а) «У нашім раї на землі / Нічого кращого немає, / Як тая мати молодая / З своїм дитяточком малим». (За творчістю Т. Шевченка);
б) Зображення історичного минулого України в романі П. Куліша «Чорна рада»;
в) «Корені добра і зла у творі М. Гоголя «Вечір проти Івана Купала».

ІІ варіант

Початковий рівень (3 б.)

Виберіть одну правильну відповідь:

1. Хто є автором «Народних оповідань», де майстерно поєднано реалістичне зображення дійсності з елементами сентименталізму й романтизму:
а) Марко Вовчок;
б) Т. Шевченко;
в) М. Гоголь;
г) П. Куліш.

2. Герой твору П. Куліша «Чорна рада», який так розуміє сенс козацького життя: «А в нас над усе честь і слава, військова справа, щоб і сама себе на сміх не давала і ворога під ноги топтала»:
а) Я. Сомко;
б) П. Шраменко;
в) М. Черевань;
г) К. Тур.

3. Визначте твір Т. Шевченка, у якому герой врятував людство від каторги:
а) «Гайдамаки»;
б) «Наймичка»;
в) «До Основ’яненка»;
г) «Марія».

Середній рівень (3 б.)

Укажіть одну, дві і більше правильних відповідей.

4. Визначте поетичні твори Т. Шевченка, які не мають епіграфів із Біблії:
а) «І мертвим, і живим…»;
б) «Садок вишневий коло хати»;
в) «Катерина»;
г) «Гайдамаки»;
д) «Великий льох»;
е) «Кавказ».

5. Визначте ознаки оповідання як жанру художньої літератури:
а) характери героїв уже сформовані;
б) мала кількість дійових осіб;
в) важливу роль відіграє художня деталь (побут, психологічна)
г) різні протиставлення й раптові перетворення однієї ситуації на іншу;
д) повільність і докладність розповіді, часті повтори, потрійність;
е) відповідність мелодії ритмові тексту.

6. Установіть за характеристикою героїв їх належність до твору Марка Вовчка «Максим Гримач».
а) «Не плаває — літає Дніпром тільки човен хвилю розбиває»;
б) «Хліб та вода — козацька їда»;
в) «Хороша та пишна, як королівна»;
г) «Він добрий був син і щирий козак, лучче йому з нудьги загинути, ніж пан-отця навік преогорчити і золоту свою славу гряззю закаляти»;
д) «Такий-то богатир! Ходив у жупанах, та в сап’янцях, та в атласах»;
е) «А я думав, нещасний, іти в Крим та Туреччину, навоювати золота і з добром приїхати до тебе, моя красуне…»

Достатній рівень (3 б.)

Завдання на встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник із буквою.

7. Установіть відповідність між героями і назвами творів.
1. Оксана;                               а) Марко Вовчок «Максим Гримач»;
2. Катерина;                         б) Т. Шевченко «Лілея»;
3. Настя;                                в) Т. Шевченко «Катерина»;
4. Меланія;                           г) Т. Шевченко «Гайдамаки»;
5. Дівчина-байстря.        д) П. Куліш «Чорна рада»;
е) Т. Шевченко «Наймичка».

Ключ: 1 — г; 2 — в; 3 — е; 4 — д; 5 — б.

8. Установіть відповідність між жанрами і назвами творів.
1. Оповідання-бувальщина;            а) «П. Куліш «Заворожена криниця»;
2. Оповідання романтичне;            б) П. Куліш «Чорна рада»;
3. Посланіє;                                             в) Т. Шевченко «Сон»;
4. Комедія;                                              г) М. Гоголь «Вечір проти Івана Купала»;
5. Поезія.                                                 д) Марко Вовчок «Максим Гримач»;
е) Т. Шевченко «І мертвим, і живим…».

Ключ: 1 — г; 2 — д; 3 — е; 4 — в; 5 — а.

9. Установіть відповідність між характеристикою героя і його твором.

1. «Чоловік… гуляє, пиячить і враз пропаде, як у воду, і слуху немає. Там, зирк, знову мов з неба упав, вештається по вулицях у селі»;
2. «…Був собі дідусь такий мізерний, мов зараз тілько з неволі випущений: невеличкий, похилий, очі йому позападалі і наче до чого придивляються, а губи якось покривились, що ти б сказав — він і зроду не сміявся»;
3. «Очі так і грають, а чорні густі брови аж геть піднялися над тими очима, і враг його знає — гляне раз: здається, супиться, гляне удруге: моргне довгим усом так, наче зараз і підніме тебе на сміх»;
4. «Дала обітницю йти на прощу; зібрала майно, що залишилось після батька, і через кілька днів її справді не було в селі. Куди пішла вона, ніхто не міг сказати»;
5. «Так-то гарно убралась! Сорочка тоненька і плахта шовкова, пояс сріблом цвіт кований, черевички високі; дрібно, дрібнесенько косу заплела, і золотий перстень блищить на правій руці».
а) Басаврюк (М. Гоголь «Вечір проти Івана Купала»);
б) Пидора (М. Гоголь «Вечір проти Івана Купала»);
в) Василь Невільник (П. Куліш «Чорна рада»);
г) Кирило Тур (П. Куліш «Чорна рада»);
д) Настя Гвинтовка (П. Куліш «Чорна рада»);
е) Катря (Марко Вовчок «Максим Гримач»).

Ключ: 1 — а; 2 — в; 3 — г; 4 — б; 5 — е.

Високий рівень (3 б.)

10. Напишіть міні-твір-роздум на одну із запропонованих тем:
а) «От де, люди, наша слава, / Слава України» (За творами Т. Шевченка).
б) Зображення козацтва у творчості Т. Шевченка та П. Куліша.
в) М. Гоголь — «справжній віщатель душі людської» (За творчістю письменника).

ІІІ варіант

Початковий рівень (3 б.)

Виберіть одну правильну відповідь:

1. Визначте героя твору П. Куліша «Чорна рада», який виступає рупором сокровенних думок автора:
а) І. Брюховецький;
б) Я. Сомко;
в) полковник Шрам;
г) К. Тур.

2. Кого з видатних українських письменників Т. Шевченко у своїх поезіях назвав соловейком:
а) М. Гоголя;
б) П. Гулака-Артемовського;
в) І. Котляревського;
г) М. Костомарова.

3. Яке визначення відповідає суті жанру балади?
а) Ліроепічний віршований твір, у якому зображені значні події та яскраві характери, а розповідь про героїв супроводжується розкриттям авторських переживань і роздумів;
б) великий віршований твір із завершеним сюжетом;
в) жанр ліроепічної поезії фантастичної, історико-героїчної або соціально-побутової тематики з драматичним сюжетом;
г) невеликий віршований або прозовий твір із комічним сюжетом.

Середній рівень (3 б.)

Укажіть одну, дві і більше правильних відповідей.

4. Визначте поезії Т. Шевченка, які належать до його ранньої творчості:
а) «До Основ’яненка»;
б) «Гайдамаки»;
в) «Заповіт»;
г) «Великий льох»;
д) «І мертвим, і живим»;
е) «Лілея».

5. Визначте героїв твору «Чорна рада», які вважаються історичними:
а) Матвій Гвинтовка;
б) Кирило Тур;
в) Іван Брюховецький;
г) Петро Шраменко;
д) Яким Сомко;
е) Леся Черевань.

6. Установіть за характеристикою героїв їх належність до твору М. Гоголя «Вечір проти Івана Купала».
а) «Був воїн уроди, красоти дуже дивної, був високий, огрядний собі пан, кругловидий, русявий, голова в кучерях, як у золотому вінку»;
б) «По одежі і по сивій бороді, сказать би, піп, а по шаблюці під рясою, по пістолях за поясом і до довгих шрамах на виду — старий козарлюга…»;
в) «Нехай тільки станеться кому з нашого села пригода — головою ляже, а вирятує; нехай зачепить хто чужий, то й не збудеться лиха…»;
г) «Тільки і мав, що сіру свитку, у якій було більше дірок, ніж у якого жида в кишені золотих»;
д) «Кожного візьме страх, як нахмурить він було щетинисті брови і кине спідлоба, такий погляд, що, здається, забіг би бог знає куди»;
е) «Повненькі щоки в козачки були свіжі й яскраві, як мак найніжнішої рожевої барви, …що брови, мов чорні шнурочки; …що ротик, на який дивлячись облизувалася тодішня молодь».

Достатній рівень (3 б.)

Завдання на встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник із буквою.

7. Установіть відповідність між героями і назвами творів.
1. Ярема;                         а) П. Куліш «Чорна рада»;
2. Семен;                        б) Т. Шевченко «Кавказ»;
3. Прометей;               в) Т. Шевченко «Сон»;
4. Петрусь;                   г) Марко Вовчок «Максим Гримач»;
5. М. Гвинтовка;        д) М. Гоголь «Вечір проти Івана Купала»;
е) Т. Шевченко «Гайдамаки».

Ключ: 1 — е; 2 — г; 3 — б; 4 — д; 5 — а.

8. Установіть відповідність між жанрами і назвами творів Т. Шевченка.
1. Поезія;                                                                              а) «Доля»;
2. Ліроепічна соціально-побутова поема;        б) «Садок вишневий коло хати»;
3. Повість;                                                                           в) «Лілея»;
4. Подражаніє;                                                                 г) «Художник»;
5. Балада.                                                                            д) «Катерина»;
е) «Ісаія. Глава 35».

Ключ: 1 — б; 2 — д; 3 — г; 4 — е; 5 — в.

9. Установіть відповідність між характеристикою героя і його твором.
1. «Я сирота з Вільшаної, / Батька ляхи замучили, / А мене… боюся»;
2. «А мене, не знаю за що, / Убити — не вбили, / Тільки мої довгі коси / Остригли, накрили / Острижену ганчіркою… / Та й ще реготались…»;
3. «Не журиться… / Вмиється сльозою / Возьме відра, опівночі / Піде за водою, / Щоб вороги не бачили»;
4. «Я була багата… / Не лай мене, молитимусь, / Із самого неба / Долю виплачу сльозами / І пошлю до тебе»;
5. «…а ти… / Мов золото в тому горнилі, / В людській душі возобновилась, / В душі невольничій, малій, / В душі скорбящей і убогій».
а) Марія (Т. Шевченко «Марія»);
б) Катерина (Т. Шевченко «Катерина»;
в) Цариця (Т. Шевченко «Сон»);
г) Ганна (Т. Шевченко «Наймичка»);
д) Оксана (Т. Шевченко «Гайдамаки»);
е) Дівчина-байстря (Т. Шевченко «Лілея»).

Ключ: 1 — д; 2 — е; 3 — б; 4 — г; 5 — а.

Високий рівень (3 б.)

10. Напишіть міні-твір-роздум на одну із запропонованих тем:
а) «Учітесь, читайте, / І чужому научайтесь, / Й свого не цурайтесь». (За творчістю Т. Шевченка)
б) Мій лист до улюбленого героя (героїні) роману П. Куліша «Чорна рада».
в) «Загубив я твій вік молоденький». (За твором Марка Вовчка «Максим Гримач»)

VI. Домашнє завдання

Скласти план міні-доповіді для бесіди про новаторство в літературі ХХ ст.

Контрольна робота («Нова українська література: М. Гоголь, Т. Шевченко, П. Куліш, Марко Вовчок»), українська література

Повернутися на сторінку Української література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *