НЕ З ІМЕННИКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Не з іменниками, українська мова

Хід заняття Не з іменниками, українська мова

III. Актуалізація мотиваційних резервів

Колективна робота з текстом

Прочитати текст уголос. Що відбиває заголовок: тему чи основну думку тексту? Аргументувати своє твердження. Яка картина постала перед вами? Стисло переказати текст.

У ЛІСІ

Ви в лісі… Страшенне дуб’я гордо повиганяло свої голови вгору, широко розпросторило гілки на всі боки. Гінка бугилова та широколисті лопухи примостилися коло них у холодочку — розкошують. По широких полянах молода ліщина з жовто-зеленим листом гріється на сонячній спеці. На низах кущі темно-зеленої калини посхиляли віти додолу; по них солов’ї неугавні засіли, безперестанно несеться їх щебетання вподовж усього лісу. Невеличкі пташки сперечаються з ними своїми піснями — цьомка та прицмокує в чорнобилі кропив’янка. Щось белькоче чижик з високого в’яза, віщує літа сива зозуля, жовтобрюха іволга перегукується з одудом, а з кущів ліщини йде-несеться важке горличчине туркотання (За Панасом Мирним).

(Бугила — трав’яниста рослина з родини зонтичних із солодким стеблом. Гінкий — такий, що буйно і швидко росте, буйний, стрункий.)

Поміркувати, які речення можна перебудувати, додаючи до іменників частку не? Що при цьому відбувається?

Зробити фонетичний і морфологічний розбори виділеного іменника.

До слова голова дібрати омоніми. Усно скласти з ними речення.

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Опрацювання теоретичного матеріалу

Не з іменниками пишеться разом:

1) якщо слова без не не вживаються: ненависть, нероба, немовля;

2) якщо додаванням не до слів утворюється новий іменник із протилежним лексичним значенням (не є префіксом): щастя — нещастя (біда), друг — недруг (ворог), правда — неправда (брехня);

3) у складі префікса недо-: недовага, недоїдок, недолік, недобиток.

Не з іменниками пишеться окремо:

1) якщо не заперечує лексичне значення слова (не є часткою): не добро, а зло; не воля, а рабство;

2) якщо у реченні щось заперечується: Він мені не друг. Це не сестра.

Спостереження над мовним матеріалом

Прочитати прислів’я і приказки. Пояснити їх зміст.

1) Не звання дає знання, а навпаки.

2) Не смерть страшна, а недуга.

3) У нероби завжди неврожай.

4) То не козак, що боїться собак.

5) Не так лінь, як неохота.

6) Не ходи поночі, не шукай немочі.

7) Щастя і нещастя на однім коні їздять.

8) На тобі, небоже, що мені не гоже.

9) Слово не стріла, а глибше ранить.

10) Не земля родить, а руки.

11) Не краса прикрашає, а розум (Нар. творчість).

З’ясувати правопис не з іменниками.

Дібрати 2—3 власні приклади прислів’їв і приказок на подану орфограму.

Ігрове завдання

Відгадати загадки.

1) Круглий, та (не) місяць; зелений, та (не) діброва; з хвостом, та (не) миша.

2) Кинув (не) палку, піймав (не) галку; скубу (не) пір’я, їм (не) м’ясо.

3) Сам чорен, та (не) ворон; є роги, та (не) бик; шість ніг без копит.

4) Солоне, а (не) сіль; біжить, а (не) річка; блищить, а (не) золото (Нар. творчість).

Довідка: кавун, риба, рогатий жук, сльози.

Записати загадки, розкриваючи дужки. Довести правильність виконаного завдання.

Дослідження-моделювання

Записати іменники з не. З’ясувати, коли не може бути префіксом і часткою, а коли лише часткою.

Правда, задоволення, клен, вихованість, стадіон, багаття, воля, озеро, щирість, людство.

Скласти речення, увівши до їх складу виділені іменники з не. Визначити їх синтаксичну роль.

Творче завдання

Дібрати до поданих іменників синоніми з префіксом не. Пояснити орфограми, що зустрічаються у правописі слів.

Хвороба, горе, ворог, повага, кривда, воля, постійність, безталання, зневага.

Матеріал для вчителя: недуг, нещастя, недруг, неправда, необмеженість, неповторність, недоля, ненависть.

Зробити словотворчий розбір виділеного іменника. Дібрати спільнокореневі слова.

V. Узагальнення й систематизація зробленого

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Коли не з іменниками пишеться разом? Навести приклади.

2. Коли не з іменниками пишеться окремо? Навести приклади.

3. Як перевірити правопис іменників з не?

4. Навести приклади іменників, які без не не вживаються.

VII. Домашнє завдання

Виписати з творів української літератури 8 речень: 4 — з іменниками, які пишуться з не разом, 4 — з іменниками, які пишуться з не окремо. Розібрати як частину мови два іменники.

Не з іменниками, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *