Урок № 59 Тема. Основні етапи історичного розвитку тваринного світу, біологія, 8 клас

Урок № 59 Тема. Основні етапи історичного розвитку тваринного світу, біологія, 8 клас

Мета уроку: ознайомити учнів з основними етапами розвитку органічного світу й поділом історії Землі на ери й періоди.

Обладнання й матеріали: таблиця «Розвиток органічного світу», скам’янілості (натуральні або на фотографіях і малюнках), муляжі й малюнки викопних тварин, діафільм «Еволюція органічного світу».

Базові поняття й терміни уроку: еволюція, спадковість, мінливість, природний добір, боротьба за існування, ДНК, популяції, видоутворення, макро- й мікроеволюція; архейська, протерозойська, палеозойська, мезозойська й кайнозойська ери, періоди.

 

 

ХІД УРОКУ № 59 Тема. Основні етапи історичного розвитку тваринного світу, біологія, 8 клас

 

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання до учнів

  1. Які типи безхребетних ви знаєте? Коли вони виникли?
  2. Які класи хребетних ви знаєте? Коли вони виникли?

 

II. Вивчення нового матеріалу

Еволюція — безперервний необоротний процес історичного розвитку живих організмів, у результаті якого вони змінюються.

Спадковість — здатність організмів передавати ознаки нащадкам.

Мінливість — відмінності між тваринами одного виду або породи.

Природний добір — вибіркове виживання особин одного виду за умов впливу на них однакових факторів навколишнього середовища.

Мікроеволюція — процеси, що відбуваються всередині популяцій та приводять до утворення нового виду.

Макроеволюція — процеси виникнення груп родинних видів.

Етапи розвитку тваринного світу

ЕраПеріод

Головні події в розвитку тваринного світу

АрхейськаЗародження життя
ПротерозойськаВиникнення найпростіших і багатоклітин­них тварин, що не мають твердого скелета (кишковопорожнинних, червів тощо)
ПалеозойськаКембрійськийВиникнення тварин із твердим скелетом. Поширення трилобітів, двостулкових, головоногих і черевоногих молюсків. Поява перших хордових
ОрдовікськийРозквіт безщелепних хребетних і головоногих молюсків
СилурійськийВиникнення риб, вихід на сушу малощетинкових червів, багатоніжок і скорпіонів
ДевонськийВихід на сушу павуків і кліщів, виникнення земноводних, розквіт дводишних і хрящових риб
Кам’яновугільнийПоява перших плазунів і крилатих комах
ПермськийПоширення звіроподібних плазунів і комах, вимирання багатьох давніх форм
МезозойськаТріасовийРозквіт плазунів і кісткових риб. Поява черепах, крокодилів, лускатих і динозаврів. Виникнення перших ссавців
ЮрськийЗначне поширення наземних, водних і літаючих плазунів, виникнення птахів, поширення зубатих птахів
КрейдянийЗначне поширення наземних, водних і літаючих плазунів, виникнення покритонасінних рослин. Поява сумчастих і плацентарних ссавців, а також справжніх птахів. Наприкінці періоду — вимирання багатьох давніх форм
КайнозойськаПалеогеновийЗначне поширення птахів, ссавців і комах- запильників. Виникнення сучасних і вимирання давніх рядів птахів і ссавців
НеогеновийПоширення степових просторів і видів, пристосованих до перебування в цих умовах. Значне поширення й розвиток копитних, хижаків і хоботних. Виникнення людини
АнтропогеннийВимирання великих ссавців, поширення людини, збільшення ролі антропогенного фактора в житті тварин

III. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Питання до учнів

  • Які групи тварин процвітали в мезозойську еру?
  • Які групи тварин процвітали в палеозойську еру?
  • Які групи тварин процвітали в кайнозойську еру?

Приклади питань і завдань для самостійної роботи учнів

  • Як розвивалися членистоногі?
  • Як розвивалися риби?

 

IV. Домашнє завдання

Урок № 59 Тема. Основні етапи історичного розвитку тваринного світу, біологія, 8 клас

Повернутися на сторінку Конспекти уроків біології 8 клас

Комментарии закрыты.