ОСНОВНІ ЕТАПИ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ТВАРИННОГО СВІТУ, БІОЛОГІЯ

Основні етапи історичного розвитку тваринного світу, біологія

Хід заняття Основні етапи історичного розвитку тваринного світу, біологія

I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

  1. Які типи безхребетних ви знаєте? Коли вони виникли?
  2. Які класи хребетних ви знаєте? Коли вони виникли?

II. Вивчення нового матеріалу

Еволюція — безперервний необоротний процес історичного розвитку живих організмів, у результаті якого вони змінюються.

Спадковість — здатність організмів передавати ознаки нащадкам.

Мінливість — відмінності між тваринами одного виду або породи.

Природний добір — вибіркове виживання особин одного виду за умов впливу на них однакових факторів навколишнього середовища.

Мікроеволюція — процеси, що відбуваються всередині популяцій та приводять до утворення нового виду.

Макроеволюція — процеси виникнення груп родинних видів.

Етапи розвитку тваринного світу

ЕраПеріод

Головні події в розвитку тваринного світу

АрхейськаЗародження життя
ПротерозойськаВиникнення найпростіших і багатоклітин­них тварин, що не мають твердого скелета (кишковопорожнинних, червів тощо)
ПалеозойськаКембрійськийВиникнення тварин із твердим скелетом. Поширення трилобітів, двостулкових, головоногих і черевоногих молюсків. Поява перших хордових
ОрдовікськийРозквіт безщелепних хребетних і головоногих молюсків
СилурійськийВиникнення риб, вихід на сушу малощетинкових червів, багатоніжок і скорпіонів
ДевонськийВихід на сушу павуків і кліщів, виникнення земноводних, розквіт дводишних і хрящових риб
Кам’яновугільнийПоява перших плазунів і крилатих комах
ПермськийПоширення звіроподібних плазунів і комах, вимирання багатьох давніх форм
МезозойськаТріасовийРозквіт плазунів і кісткових риб. Поява черепах, крокодилів, лускатих і динозаврів. Виникнення перших ссавців
ЮрськийЗначне поширення наземних, водних і літаючих плазунів, виникнення птахів, поширення зубатих птахів
КрейдянийЗначне поширення наземних, водних і літаючих плазунів, виникнення покритонасінних рослин. Поява сумчастих і плацентарних ссавців, а також справжніх птахів. Наприкінці періоду — вимирання багатьох давніх форм
КайнозойськаПалеогеновийЗначне поширення птахів, ссавців і комах- запильників. Виникнення сучасних і вимирання давніх рядів птахів і ссавців
НеогеновийПоширення степових просторів і видів, пристосованих до перебування в цих умовах. Значне поширення й розвиток копитних, хижаків і хоботних. Виникнення людини
АнтропогеннийВимирання великих ссавців, поширення людини, збільшення ролі антропогенного фактора в житті тварин

III. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь

  • Які групи тварин процвітали в мезозойську еру?
  • Які групи тварин процвітали в палеозойську еру?
  • Які групи тварин процвітали в кайнозойську еру?

Приклади питань і завдань для самостійної роботи

  • Як розвивалися членистоногі?
  • Як розвивалися риби?

Основні етапи історичного розвитку тваринного світу, біологія

Повернутися на сторінку Біологія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *