ПРАВОПИС ТА ВЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ ТА ЗАЙМЕННИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ПРАВОПИС ТА ВЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ ТА ЗАЙМЕННИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ПРАВОПИС ТА ВЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ ТА ЗАЙМЕННИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Виконання системи творчих завдань на основі повторення вивченого

Робота над текстом (спостереження над мовними одиницями у зв’язному висловлюванні)

Прочитати текст. Визначити його основну думку. Дібрати заголовок, що відображав би тему висловлювання.

На землі існує 500 тисяч видів рослин, із них використовується 23 тисячі. До культурних можна віднести лише 600 видів. Але й ці нечисленні рослини, які годують людину, перебувають під постійною загрозою.

Із 1300 тисяч видів тварин людина приручила й одомашнила тільки 50. Решта перебуває в дикому стані. Іноді їх можна використати, але здебільшого вони завдають шкоди лісовому та сільському господарству (І. Заянчковський).

Виписати числівники, провідміняти їх.

Знайти й виписати займенники, визначити їх розряд і відмінок.

Дослідження-відновлення

Відновити фразеологізми, уставляючи замість крапок числівники. Розтлумачити відновлені звороти.

1) …смертям не бувати.
2) …вода на киселі.
3) …мішків гречаної вовни.
4) …вал.
5) …півні.
6) …п’ятниць на тиждень.

Визначити розряд за значенням числівників, їх граматичні ознаки.

Ти — редактор

Проаналізувати відмінкові форми числівників. Виправити їх і записати. Пояснити суть помилок.

Трохстам, сороками двома, восьмидесяти, шісти, сьомому, дев’яносто трьох, триста шести десяти восьми, сто двом, тисячю шестистам двома, одна ціла сімома десятими.


Творче конструювання

Написати словами математичні вирази.

1) Сума чисел дорівнює 4127.
2) Від 6371 відняти 69.
3) Додати 36 до 2264.

Моделювання синтаксичних одиниць

 Поєднати числівники з іменниками, записати їх. Пояснити свій вибір за допомогою правил.

3 (карбованець), 2 (апельсин), 1,5 (відро), 254 (вершник),1000 (пропозиція).

Складання висловлювання

 Використовуючи числівники, розповісти про один зі своїх робочих днів. Дотримуватися граматичних норм оформлення числівників на позначення часу і дат.

Дослідження-характеристика

 Визначити розряд за значенням поданих займенників. Записати їх у родовому, давальному й орудному відмінках.

Вона, він, весь, хто, що, вони, ми, я.

Вибірково-розподільний словниковий диктант

 Записати займенники, знімаючи риску, у три колонки: 1) ті, що пишуться з частками разом; 2) через дефіс; 3) окремо.

Де/хто, скільки/небудь, ні/чого, аби/який, ні/для/чого, аби/на/чому, будь/який, ні/про/кого, хто/знає/з/чим, чорт/зна/що, невідь/хто, бозна/кого, аби/з/ким.

ІV. Складання й розігрування діалогів відповідно до ситуації спілкування

1. Уявити, що ви прийшли записуватися до бібліотеки, щоб дібрати цікаву інформацію на урок біології за темою «Різноманітність рослинного і тваринного світу на Землі». Скласти й записати діалог, дотримуючись правил спілкування. Дбайте про те, щоб репліки діалогу були послідовними, доречними.

2. Уявити, що вам треба підготувати виступ перед однокласниками за темою «Необхідність охорони і збереження природи». Використовуючи точні дані про екологічний стан, побудувати монологічне висловлювання за поданою темою.

V. Підсумок уроку

Хвилина для кмітливих «Розгадай шараду»

Перша частина — особовий займенник (ІІ особа множини), друга — прийменник, третя — виявлення в результаті досліджень того, що раніше було невідомим, непоміченим (Винахід).

VІ. Домашнє завдання

1. Використовуючи числівники та займенники, скласти й записати розповідь про представників флори або фауни вашої місцевості.

2. Відредагувати подані сполучення слів. Пояснити свій вибір за допомогою правил.
Три ведмежат, чотири студентів, троє окуляр, четверо столів, троє книг

ПРАВОПИС ТА ВЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ ТА ЗАЙМЕННИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *