ЧИСЛІВНИК. ПРАВОПИС ЧИСЛІВНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ЧИСЛІВНИК. ПРАВОПИС ЧИСЛІВНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ЧИСЛІВНИК. ПРАВОПИС ЧИСЛІВНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Виконання системи творчих завдань на основі повторення вивченого

Колективна робота з текстом

Прочитати уривок тексту. Пригадати, з якого він твору? Про що розповідається в тексті? Визначити тему й основну думку.

Шостий «Б» готувався до президентських виборів. Кандидатів було дев’ять. Але семеро з них були нещасні самовисуванці, які жодних шансів не мали. Ми їх навіть не називатимемо. Реальних претендентів було двоє — Вовочка Таратута і Боря Бородавко. Вовочка був білявий, кирпатий, веснянкуватий з щербатим зубом. І дуже симпатичний. Усі в класі його любили. Особливо за те, що він весь час розповідав анекдоти про Вовочку і підсміювався сам із себе, наче то він був героєм тих анекдотів. Але у Вовочки був один серйозний недолік — Вовочка був ледар. Замість того, щоб виконувати домашні завдання, він дивився телевізор. А контролювати його було нікому — батьки цілий день працювали. Тому у Вовоччиному щоденнику раз у раз проскакували то двійки, а то й одиниці… (В. Нестайко).

Дібрати заголовок до тексту. Пояснити свій вибір. Чи є у вашому класі хлопчик, схожий на Вовочку?

Знайти числівники. На що вони вказують? Яку синтаксичну роль виконують у реченні?

«Четверте зайве»

У кожному рядку сховалися «зайві» слова. Знайти їх. До якої частини мови вони належать?

1) Чотири, один, п’ятірка, шостий.

2) Ходять, п’ять, сидять, стояти.

3) Восьмий, далекий, восьмиповерховий, давній.

4) Два, двійня, двійка, дворіччя.

5) Сорока, рушниця, мішок, сорок.

6) Бігти, червоніти, їсти, п’ятий.

7) Дев’яносто, сто, двадцять, другий.

З одним із числівників скласти речення, зробити синтаксичний розбір.

У виділених словах пояснити вживання апострофа.

Навчальне аудіювання

Прочитати текст. Визначити тему та основну думку. Дібрати заголовок. До якого стилю він належить? Аргументувати відповідь.

Слово сорок влилося в лави числівників і почуває себе в цьому середовищі вельми добре. Тепер уже не звертають уваги на його неподібність до інших числівників, які вишиковуються у шеренги чисел разом з ним. Числівник сорок, як і п’ять, походить від іменника. Гадаю, що походження цього числівника можна пояснити так. У давні часи в’язка білячих шкурок кількістю чотири десятки була своєрідною «ходячою монетою». Її завжди тримали в мішку, який називався сорок. Поступово назва мішка стала сприйматися як число 40. І якщо числівник сорок був раніше іменником, то він трохи зберіг іменникову властивість поєднуватися з родовим відмінком залежного іменника: сорок хлопчиків співали пісню; письменник написав сорок повістей… (І. Вихованець).

Назвати числівники. Визначити їх синтаксичну роль у реченнях.

Виписати спільнокореневі слова до іменника числівник.

Моделювання речень

Прочитати. Утворити з кожної групи слів речення, поставивши слова в потрібній формі.

П’ять, хлопці, іти, ліс. Четвірка, гребці, почати, тренування. Десять, три, остача, ділиться. Четвірка, диктант, бути, засмучений. Сотня, бути, підрозділ, козацький, військо.

Поміркувати, чи можна було б скласти речення, не використовуючи числівники? Що зміниться при цьому? Навести приклади.

Зробити словотворчий розбір виділеного слова. До слова засмучений дібрати синоніми.

Конструювання зв’язного висловлювання

Скласти діалог з теми «Мій друг», використовуючи числівники.

Що нового ви дізналися про свого друга (його хобі, улюблені й не-улюблені справи, стосунки з однокласниками, в родині тощо)?

Творче спостереження над мовним матеріалом

Прочитати вголос прислів’я та образні народні порівняння своєму однокласникові. Запитати його про зміст кожного з них і висловити власну думку.

Говорить так, як 3 дні хліба не їв. Працює до 7 поту. Грати 1 скрипку. 7 1 не чекають. У 3 дуги зігнути. Робить 5 через 10. Знаю, як свої 5 пальців. 7 мішків гречаної вовни. До 1 грому земля не розмерзається. 7 літ мак не родив, і голоду не було. Заробив у пана плату: з 4 дощок хату. 1 рукою в долоні не заплещеш. 7 п’ятниць на тиждень.

Списати прислів’я та образні народні порівняння, замінюючи числа відповідними числівниками.

Дібрати власні приклади прислів’їв та образних народних порівнянь з числівниками.

Творчі завдання на конструювання словосполучень і речень

Утворити словосполучення, записуючи цифри словами.

2 (ножиці), 3 (штани), 4 (двері), 5 (люди), 6 (діти), 7 (вікно).

Із створеними словосполученнями скласти три-чотири речення. Визначити синтаксичну роль числівників.

IV. Систематизація й узагальнення вивченого

Розглянути таблицю і дати відповіді на питання:

1. Що називається числівником?

2. На які питання відповідає числівник?

3. Які має розряди за значенням?

4. Яку синтаксичну роль може виконувати числівник?

Що означає?

На які питання відповідає?

Які має розряди за значенням?

Яку синтаксичну роль виконує?

Число або кількість

Скільки?Кількісні (змінюються за відмінками)Підмет, частина складеного присудка, додаток, означення

Порядок при лічбі

Котрий?Порядкові (змінюються за числами, родами, відмінками)

Означення, присудок

VI. Підсумок

На яких уроках вам доводиться найчастіше використовувати у мовленні числівники? Навести приклади. Подумати, чи однакову роль виконують числівники на різних уроках?

VII. Домашнє завдання

1. Розглянути таблицю. Розказати про випадки порушення норм української літературної мови та про вимоги до культури мовлення людей, використовуючи подані приклади.

Культура мовлення

Як трапляєтьсяЯк потрібно
Біля 5 грамівБлизько (приблизно) 5 грамів
У двох словахДвома словами
Другим разомІншим разом
З однієї (другої) сторониЗ одного (іншого) боку
7 метрів у секунду7 метрів за секунду
Написав три строчки (стрічки)написав три рядки
Пів другогопів на другу
У четвертій степеніу четвертому ступені
Більша половинабільше половини, значна частина

2. Скласти текст про ваш робочий або вихідний день, використовуючи числівники (години та хвилини, кількість днів, уроків тощо). Це може бути розповідь або діалог з товаришем (однокласником, подругою, незнайомою, близькою людиною).

ЧИСЛІВНИК. ПРАВОПИС ЧИСЛІВНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *