ВІДОКРЕМЛЕНІ ДОДАТКИ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ДОДАТКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ВІДОКРЕМЛЕНІ ДОДАТКИ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ДОДАТКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ВІДОКРЕМЛЕНІ ДОДАТКИ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ДОДАТКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Усвідомлення теоретичного матеріалу у процесі виконання практичних завдань

Колективне опрацювання опорної схеми

За допомогою схеми розказати про відокремлений додаток: на які запитання відповідає, що позначає, чим виражається.

ul_8_17

Опрацювавши теоретичний матеріал підручника, зробити висновок про те, які розділові знаки вживаються в реченнях з відокремленими додатками.

Пунктуаційний практикум

Записати речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Виділити відокремлені додатки. З’ясувати, яке смислове навантаження несуть відокремлені додатки в кожному реченні.

1. Учитель завжди підтримував Сашкове захоплення поезією особливо народною (С. Плачинда).

2. Окрім посуду трипільці виробляли фігурки Матері-землі (В. Таїк).

3. Софія Київська — джерело для пізнання історії нашої культури зокрема мистецтва Київської Русі (Д. Горбачов).

4. Окрім друкованого в Україні «Богословника» Шевченко, перебуваючи в дяка, міг ознайомитися і з окремими творами художньої літератури (Б. Чайковський).

5. До сьогодні перших українських книжок дійшло небагато зокрема «Повість минулих літ» Нестора Літописця, «Слово про Ігорів похід» невідомого автора, «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона.

6. Хлопець любив дерева, квіти, тварину, усе крім молока (Б. Лепкий).

7. За кошти князя Володимира Великого було придбано внутрішнє начиння Десятинної церкви включаючи ікони, хрести, посуд тощо (А. Багнюк).

Дослідження-відновлення

Відновити й записати речення, ускладнені відокремленими додатками, уставляючи потрібні за змістом слова з довідки. Пояснити вживання розділових знаків.

1. Формула бінома Ньютона відіграє важливу роль майже в усіх галузях математики, особливо … .

2. Спіралевидну поверхню нагадують шнеки транспортерів, зокрема … .

3. Праці Ж. Дезарга і Б. Паскаля присвячені науковому обґрунтуванню перспективи, зокрема … .

4. Делоська задача про подвоєння куба, тобто … , об’єм якого вдвоє більший від об’єму даного.

5. В Європі були знайдені інші способи наближеного обчислення коренів, зокрема …

6. Кібернетика знаходить застосування в різних галузях науки і техніки та в народному господарстві, зокрема … .

Довідка: Архімедів гвинт; при створенні нових засобів автоматизації виробництва; задача на побудову куба; в алгебрі; в живопису; за допомогою неперервних дробів.

Яке місце займають відокремлені додатки в реченні? Відповідь проілюструвати прикладами речень.

Творче моделювання

За зразком змоделювати речення, ускладнені відокремленими додатками. З’ясувати, на яке значення (включення, виключення чи заміщення) вказують відокремлені додатки.

Зразок

ul_8_18

1. На краю поля червоно зоріли маки.

2. Під місяцем виблискують блискучими боками кавуни.

3. У дворах по-родинному затишно гомоніли селяни.

4. Шумлять старезні дерева.

5. У садках починають жовтіти дерева.

Визначити, який порядок слів характерний реченням.

Мовознавча гра «Уточни визначення»

Прочитати визначення лінгвістичних понять. Чи однозначно вони сприймаються? Уточнити поняття, уводячи в них відокремлені додатки.

1. В односкладних реченнях, окрім … , граматична основа складається з одного головного члена у формі присудка.

2. В українській мові всі самостійні частини мови є змінними, за винятком … .

3. Вставні слова і словосполучення, включаючи … , можуть надавати реченню різних значень.

4. Речення, до складу якого, крім … , входять один або кілька другорядних членів, називається поширеним.

5. Синтаксис — це розділ науки про мову, що вивчає будову синтаксичних одиниць, зокрема … .

6. У реченні, крім … , може мати місце і сурядний зв’язок, яким поєднуються однорідні члени.

Матеріал для вчителя. 1 — називних; 2. — прислівника; 3 — вставні речення; 4 — головних членів; 5 — словосполучення й речення; 6 — підрядних зв’язків.

Навести приклади визначень математичних, фізичних або біологічних понять, у яких уживаються відокремлені прикладки.

Лінгвістична гра «Так чи ні»

Свою згоду чи незгоду із запропонованими вчителем твердженнями висловити словами «так» чи «ні», обґрунтовуючи відповідь.

1. За винятком Карпатських гір на заході й невеликого Кримського кряжа на півдні, 95 % території України — це рівнина.

2. Окрім Дніпра, своє ім’я «запозичили» й інші річки.

3. Найменша кількість опадів зафіксована на Азовсько-Чорноморському узбережжі, за винятком району озера Сиваш.

4. Усі річки України належать до Азовсько-Чорноморського басейну, включаючи Західний Буг.

5. Окрім річок, велику частину водних запасів України становлять 3 тис. озер, 80 водосховищ і 20 тис. ставків.

6. Концентрація солі в деяких озерах, зокрема в Перекопському та Сиваші, сягає 200–240 %.

7. У місцях впадання річок утворюються лимани, зокрема Дністровський, Хаджибейський, Куяльницький, Дніпровський.

8. На узбережжі Криму розташовано багато санаторіїв, пансіонатів, за винятком дитячих (Зенц.).

Матеріал для вчителя. Хибні твердження: 3, 4, 7.

Навчальне редагування

Твердження, з якими ви не згодні, зредагувати, замінивши прийменник, що з’єднує відокремлений додаток з реченням.

VІ. Домашнє завдання

З підручника географії, біології, математики та ін. виписати 5–6 речень з відокремленими додатками. Обґрунтувати розділові знаки. З’ясувати, яке смислове навантаження у кожному реченні несуть відокремлені додатки.

ВІДОКРЕМЛЕНІ ДОДАТКИ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ДОДАТКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *