НАПИСАННЯ Й ВІДМІНЮВАННЯ ЧОЛОВІЧИХ І ЖІНОЧИХ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Написання й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові, українська мова

Хід заняття Написання й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові, українська мова

III. Актуалізація мотиваційних резервів з теми

Спостереження над мовним матеріалом (колективна робота з текстом)

Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Дібрати заголовок, який виражав би основну думку тексту.

Над Зоряним погожий ранок. Такий саме ранок і на Київщині, де минуло дитинство. Схожий він і на Кіровоградщині, де край поля іде уславлений Олександр Васильович Гіталов. Де виглядає мати біля вікна його славетного земляка з космічних висот Леоніда Івановича Попова. Де з мудрим усміхом мовби благословляв на новий ранок відкриттів під квітучою яблунею зграйку школярів незабутній Василь Олександрович Сухомлинський. Такий самий — умитий росою і свіжий у високості цей ранок і на Донеччині, де іде до шахти Іван Іванович Стрельченко (П. Попович, А. Дринь).

Яким буває ранок у вашій місцевості найчастіше? З якими іменами відомих людей ви можете пов’язати розповідь у продовження цього тексту?

Виписати імена по батькові. Продовжити ряд виписаних імен по батькові, власне дібраними. Виділити закінчення.

З’ясувати правопис власних назв.

До виділених слів дібрати синоніми.

Творча робота

Записати у вигляді генеалогічного дерева імена та імена по батькові членів свого роду.

Скласти 3—4 речення із записаними іменниками про улюблені справи членів вашої родини.

Усно визначити морфологічні ознаки використаних іменників та їх синтаксичну роль.

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Колективний аналіз таблиці

Розглянути таблицю і скласти зв’язну розповідь про утворення й написання чоловічих та жіночих імен по батькові.

Утворення й написання чоловічих та жіночих імен по батькові

Чоловічі імена по батькові утворюються за допомогою суфікса -овичЖіночі імена по батькові утворюються за допомогою суфікса -івн(-а), -ївн(-а)
Євген

Павло

Василь

Андрій

Євгенович

Павлович

Васильович

Андрійович

Євген

Павло

Василь

Андрій

Євгенівна

Павлівна

Василівна

Андріївна

Дібрати власні приклади, назвавши імена по батькові вчителів, однокласників, друзів.

Коментар. Відмінюються чоловічі та жіночі імена та імена по батькові як іменники відповідної відміни. Утворюються — від власних імен за допомогою суфіксів.

Увага! Ілля, Ілліч, Іллівна; Лука, Лукич, Луківна; Хома, Хомич, Хомівна; Сава, Савич, Савівна; Кузьма, Кузьмич, Кузьмівна, Микита, Микитович, Микитівна; Яків, Якович (Яковлевич), Яківна (Яковлівна).

V. Виконання системи завдань творчого характеру

Лінгвістичне дослідження

До поданих імен дібрати чоловічі й жіночі імена по батькові. Записати їх. Позначити суфікси.

Анатолій, Андрій, Гордій, Герасим, Захар, Іларій, Лук’ян, Микола, Кость, Яків, Кузьма, Василь, Юліан, Орест, Віталій.

Довести правильність виконання завдання.

Скласти зв’язне висловлювання на тему «Нові знайомства під час подорожі», використовуючи утворені імена по батькові.

Самостійна робота з прийомом взаємоперевірки

Переписати, уставляючи на місці крапок потрібні суфікси. Аргументувати свій вибір.

Батьківщина — це твоє рідне слово. Бережи і вивчай мову українську. Це мова великого народу. Українською мовою написані безсмертні твори Івана Петров… Котляревського, Тараса Григор… Шевченка, Івана Яков… Франка, Ольги Юліан… Кобилянської, Олександра Євдоким… Корнійчука, Максима Тадей… Рильського, Миколи Платон… Бажана, Івана Кіндрат… Микитенка, Михайла Панас… Стельмаха, Олеся Терентій… Гончара.

Українська мова живе у прекрасних піснях твого народу (М. Стельмахович).

Визначити відміни іменників.

Виділені слова провідміняти. З’ясувати особливості їх правопису.

Дослідження-моделювання

Провідміняти чоловічі й жіночі імена по батькові. Позначити закінчення.

Іван Васильович, Тетяна Сергіївна, Петро Васильович, Ганна Олександрівна, Валентина Степанівна, Ігор Іларіонович.

Скласти 3—4 речення, щоб імена по батькові були в родовому й орудному відмінках.

Робота в парах (за варіантами)

Скласти діалог, використовуючи імена й імена по батькові та слова ввічливості.

Варіант 1. Підготовка до привітання вчителів із Днем учителя.

Варіант 2. Зустріч активу школи з діловими партнерами.

Прослухати діалоги, складені вашими однокласниками. Указати на недоліки у репліках текстів і шляхи їх подолання.

VI. Узагальнення й систематизація зробленого

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Як утворюються чоловічі імена по батькові? Навести приклади.

2. Як утворюються жіночі імена по батькові? Навести приклади.

3. Як відмінюються чоловічі й жіночі імена по батькові? Довести на прикладах.

VIII. Домашнє завдання

Скласти розповідь на тему «Відомі постаті мого краю», використовуючи їхні імена по батькові. Визначити синтаксичну роль використаних іменників.

Написання й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *