СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СЛОВОТВОРУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СЛОВОТВОРУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СЛОВОТВОРУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Згрупуйте і запишіть слова за способами словотвору:
а) за допомогою суфіксів;
б) префіксів;
в) основоскладання;
г) словоскладання.

Лікар-терапевт, малоземелля, багатоплановість, інформування, зітхання, натуралізм, мовознавець-лексикограф, антропологія, братик-голубчик.

ІV. Розширення і поглиблення засвоєного матеріалу

Прочитайте речення. Назвіть стилістичні засоби словотвору. Випишіть речення, в яких є слова, утворені способом основота словоскладання… Поясніть стилістичну роль цих засобів.

1. Ані хмарки на небі — лише височінь, глибочінь (Л. Перво-
майський).

2. Сонечко пломенисто гралося у небі, вітерець жвавенько хитав деревами, що попадалися де-не-де по дорозі, і шумів у міських садочках (Марко Вовчок).

3. Сосни махали кошлатими лапищами (О. Донченко).

4. Паморозь розкішним мереживом покрила нерухомі дерева (М. Стельмах).

5. У Сквирі, в тихій, Живе мій друг, старий казкар вечірній (М. Рильський).

6. Не пустоцвіту барви золоті нас ваблять і чарують у житті, Ми квітку жита любимо за те, що в ній зачато зерно золоте (О. Ющенко).

7. Спом’янула Олеся: вона в свойому селі йде,— той привітає, другий про здоров’я спитає, декотрий пожартує, інший стане та свій смуток-жаль повістить (Марко Вовчок).

Виразно прочитайте текст. Які стилістичні відтінки мають виділені слова? Завдяки чому? Знайдіть й інші стилістичні засоби у вірші. Поясніть розділові знаки.

Там сонце, як серце, дзвенить-виграє,
Кленовий листочку, дівчатко моє!
Злотава доріжка од сонця до вій…
Кленочок-листочок танцює на ній.
Там Лади-Ладусі співають пісень,
Там ночі блакитні й фіалковий день,
Там срібні ковалики квіти кують,
Там зорі-комарики в небі снують.
Ой тіні рожеві, ой сон золотий,
Ой стежка-мережка й дівчатко на ній —
Дівчатко-кленчатко, злотава струна…
Ой пісня блакитня, ой срібна луна…
(С. Тельнюк)

До якого функціонального стилю тяжіють подані слова? За допомогою чого ви це визначили? Складіть із ними кілька речень і запишіть.

Концертмейстер, лебідка, невдаха, недовершеність, осьдечки, контрамарка, лежбище, лишечко, манаття, звірюга, мюзик-хол, місяченько, зеренце.

Перепишіть речення. Які стилістичні відтінки мають використані в них складні слова? Підкресліть їх як члени речення.

1. І він хвилюється. Солодкозвучна мова, скорившись розміру віршованих дворядь, розполивалася… (М. Бажан).

2. Хліб-сіль, вода і світанковий світ, Шовки небес і сині очі квітня (А. Малишко).

3. А коси у неї були чорні-пречорні, а очі вона мала сині-пресині, а найбільша урода її добре-предобре серце (Народна творчість).

4. Однак такі написання можуть бути і традиційними, що відбивають правопис кирило-мефодіївського періоду (З підручника).

Творча робота в групах (3 групи)

Напишіть по 10 слів з стилістично забарвленими суфіксами (група 1), префіксами (група 2), складними словами (група 3).

V. Систематизація й узагальнення засвоєного матеріалу

Складіть речення, використавши слова з суфіксами,префіксами, стилістично забарвленими. Які ще стилістичні засоби словотвору ви знаєте? Наведіть приклади усно.

VІІ. Домашнє завдання

Підберіть і запишіть по 3 речення, в яких би знайшли відображення стилістичні засоби суфіксів, префіксів та складних слів.

СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СЛОВОТВОРУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.