СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СЛОВОТВОРУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СЛОВОТВОРУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СЛОВОТВОРУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Згрупуйте і запишіть слова за способами словотвору:
а) за допомогою суфіксів;
б) префіксів;
в) основоскладання;
г) словоскладання.

Лікар-терапевт, малоземелля, багатоплановість, інформування, зітхання, натуралізм, мовознавець-лексикограф, антропологія, братик-голубчик.

ІV. Розширення і поглиблення засвоєного матеріалу

Прочитайте речення. Назвіть стилістичні засоби словотвору. Випишіть речення, в яких є слова, утворені способом основота словоскладання… Поясніть стилістичну роль цих засобів.

1. Ані хмарки на небі — лише височінь, глибочінь (Л. Перво-
майський).

2. Сонечко пломенисто гралося у небі, вітерець жвавенько хитав деревами, що попадалися де-не-де по дорозі, і шумів у міських садочках (Марко Вовчок).

3. Сосни махали кошлатими лапищами (О. Донченко).

4. Паморозь розкішним мереживом покрила нерухомі дерева (М. Стельмах).

5. У Сквирі, в тихій, Живе мій друг, старий казкар вечірній (М. Рильський).

6. Не пустоцвіту барви золоті нас ваблять і чарують у житті, Ми квітку жита любимо за те, що в ній зачато зерно золоте (О. Ющенко).

7. Спом’янула Олеся: вона в свойому селі йде,— той привітає, другий про здоров’я спитає, декотрий пожартує, інший стане та свій смуток-жаль повістить (Марко Вовчок).

Виразно прочитайте текст. Які стилістичні відтінки мають виділені слова? Завдяки чому? Знайдіть й інші стилістичні засоби у вірші. Поясніть розділові знаки.

Там сонце, як серце, дзвенить-виграє,
Кленовий листочку, дівчатко моє!
Злотава доріжка од сонця до вій…
Кленочок-листочок танцює на ній.
Там Лади-Ладусі співають пісень,
Там ночі блакитні й фіалковий день,
Там срібні ковалики квіти кують,
Там зорі-комарики в небі снують.
Ой тіні рожеві, ой сон золотий,
Ой стежка-мережка й дівчатко на ній —
Дівчатко-кленчатко, злотава струна…
Ой пісня блакитня, ой срібна луна…
(С. Тельнюк)

До якого функціонального стилю тяжіють подані слова? За допомогою чого ви це визначили? Складіть із ними кілька речень і запишіть.

Концертмейстер, лебідка, невдаха, недовершеність, осьдечки, контрамарка, лежбище, лишечко, манаття, звірюга, мюзик-хол, місяченько, зеренце.

Перепишіть речення. Які стилістичні відтінки мають використані в них складні слова? Підкресліть їх як члени речення.

1. І він хвилюється. Солодкозвучна мова, скорившись розміру віршованих дворядь, розполивалася… (М. Бажан).

2. Хліб-сіль, вода і світанковий світ, Шовки небес і сині очі квітня (А. Малишко).

3. А коси у неї були чорні-пречорні, а очі вона мала сині-пресині, а найбільша урода її добре-предобре серце (Народна творчість).

4. Однак такі написання можуть бути і традиційними, що відбивають правопис кирило-мефодіївського періоду (З підручника).

Творча робота в групах (3 групи)

Напишіть по 10 слів з стилістично забарвленими суфіксами (група 1), префіксами (група 2), складними словами (група 3).

V. Систематизація й узагальнення засвоєного матеріалу

Складіть речення, використавши слова з суфіксами,префіксами, стилістично забарвленими. Які ще стилістичні засоби словотвору ви знаєте? Наведіть приклади усно.

VІІ. Домашнє завдання

Підберіть і запишіть по 3 речення, в яких би знайшли відображення стилістичні засоби суфіксів, префіксів та складних слів.

СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СЛОВОТВОРУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *