СЛОВО, СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

СЛОВО, СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ СЛОВО, СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

II. Ознайомлення із темою, метою і завданнями

Тему уроку допоможе сформулювати такий запис:
Життя сенс життя
Життя — це вічний пошук

Слово вчителя. Отже, над якими мовними одиницями будемо сьогодні працювати? Які проблеми будемо розглядати? Назвіть тему уроку. Пригадайте, що вам відомо з теми? Доповніть подану схему.

1

III. Процесуально-діяльнісний етап

Робота з діаграмою

Слово вчителя. Суть словосполучення найкраще виявляється під час зіставлення його, з одного боку, зі словом, а з другого боку — з реченням. Тож порівняйте слово і словосполучення, речення і словосполучення, слово і речення.

Зробіть висновки. Заповніть діаграму Ейлера-Венна.

Діаграма Ейлера-Венна словосполучення

2

Довідка:
Словосполучення — це сполучення двох або кількох самостійних слів, пов’язаних одне з одним змістом і граматично. Як і слово, словосполучення називає певний предмет, ознаку чи дію, проте дає їм конкретнішу, точнішу назву. Якщо речення є одиницею повідомлення, служить засобом комунікації (спілкування), то словосполучення — це номінативна одиниця, одиниця називання, позначення. На відміну від речення словосполучення не виражає закінченої думки, виступаючи засобом спілкування лише через речення. Воно позбавлене основної ознаки речення — предикативності (присудковості). Тому сполучення підмета і присудка не слід вважати словосполученням: між підметом і присудком існують відношення, характерні для речення.

Стратегія «Прес»

Визначте мовну одиницю. Відповідь обґрунтуйте.

Життя. (Слово і речення) Сенс життя. (Словосполучення і речення)

Робота в мікрогрупах

Прочитайте статтю чеського соціолога Іржі Томана. З тексту виберіть мовні одиниці (слово, словосполучення, речення — за групами), схарактеризуйте їх стилістичні особливості. Побудуйте схеми речень останнього абзацу.
Уявіть собі надзвичайно широку ріку, в якій один біля одного пливуть багато човнів, кожен з яких уособлює людську долю. Вільна течія річки — це ніби плин часу.

Більшість човнів несе течія життя. Мало є таких людей, які із самого початку плавання знають або в ході його усвідомлюють, куди їм треба доплисти, і скеровують свій човен у цьому напрямку — до певної мети. Цілком ймовірно, що вони до неї допливуть.
З решти плавців багато хто здивується, куди це їх винесла вода і чому вони засіли на мілині. Саме до них і належать люди, які ніколи не аналізували своїх бажань, своєї мети, ніколи не замислювалися, яким чином можна їх здійснити. Принаймні їх завжди обійдуть ті, хто відзначається цілеспрямованістю.

Що уособлює у собі течія річки?

Чому більшість човнів пливе за течією, не задумуючись куди?

Що станеться з цими людьми?

Що станеться з людьми, які знають куди пливуть?

Яка основна думка тексту? Чи погоджуєтесь ви з нею?

Робота над висновками

Бесіда.

Що таке слово?

Що таке словосполучення? З чого воно складається?

Які сполучення слів не вважаються словосполученнями?

Які синтаксичні зв’язки існують між словами у словосполученні? Поясніть особливості кожного.

Які є види словосполучень за будовою і за головним словом?

Дайте визначення реченню.

Які є види речень за будовою і метою висловлювання?

Заповнення таблиці (колективно за результатами роботи груп).

Мовна одиницяВиди

Приклади

Слово
Словосполучення
Речення

Вправи на застосування узагальнювальних правил

Прослухайте притчу. Дайте їй назву, визначаючи тему й мету висловлювання, тип та стиль тексту. Виділіть у реченнях останнього абзацу словосполучення, визначте їхню будову і вид. Складіть схеми словосполучень.

Був чудовий тихий вечір. Біля відкритого вікна сидів чоловік, поринувши в глибокі роздуми. Його мучило питання: що таке життя? На тротуарі з’явилася група студентів, які жваво обговорювали різні теми. Проходячи повз вікна, один із них сказав, що життя — це постійне навчання.
— Правильно, — сказав про себе чоловік. Та все ж ця відповідь не задовольнила його розум.
У пошуках відповіді він підняв свої очі до неба і погляд його зупинився на павукові, який сидів на своєму «троні» над вікном, який нібито йому сказав:
— Життя — це вічна плутанина. Але цією плутаниною я швидко рухаюся з місця на місце, досягаючи навіть царських палат.
Після довгих і безрезультатних роздумів наш учений вийшов на свіже повітря. Він проходив густим гаєм і почув прекрасний спів солов’я, який нібито говорив:
— Життя — це постійний спів.
Ідучи далі, чоловік побачив на лузі вола, який жадібно їв траву і нарікав на свою долю:
— Життя — це взаємне поїдання. Сьогодні я їм траву, а завтра з’їдять мене!
Згодом чоловік побачив курку, яка вела своїх курчат. Коли курчата наблизилися до води, кинулись у воду і попливли, залишивши курку в повному нерозумінні. Вона, звичайно, не розуміла, що господиня підклала їй качині яйця.
— Життя — це неможливість! — бідкалася курка.
Направляючи свої кроки додому, вчений-шукач почув плач
дитини. Від болю стиснулося його серце, а якийсь тихий голос шепотів йому:
— Життя — це ж сльози і переживання.
Потім він повернувся додому і, поклавши свою стомлену голову на подушку, сам собі сказав:
— Життя — це вічний пошук.
Питання про життя є найбільш актуальним у наш час. Людські відповіді різноманітні, оскільки прояв життя і умови життя в людей різноманітні. А життя — це є любов, шлюб і сім’я.

Робота в мікрогрупах

Що таке життя у вашому розумінні? Сформулюйте свою думку
за допомогою:
1-ша група — слів;
2-га група — словосполучень;
3-тя група — речень.

Проблемне завдання

З’ясуйте, які пари слів є словосполученнями, а які ні і чому. Зробіть синтаксичний розбір словосполучень.

Питання про життя, сьогодні я, тихий вечір, з’явилась група, жваво обговорювали, над вікном, спів солов’я, сльози і переживання, умови життя, шлюб і сім’я.

Дослідницьке завдання

Перекладіть текст українською мовою, порівняйте синтаксичні конструкції в українській та російській мовах. Визначте стиль тексту, вказуючи на його мовні ознаки.

Жизнь — активная форма существования материи, в некотором смысле высшая по сравнению с её физической и химической формами существования. Также под словом «жизнь» понимают период существования отдельно взятого организма от момента возникновения до его смерти. Живым является то, что удовлетворяет собственные потребности, активно анализируя и используя условия окружающей среды.
Имеется большое число определений понятия «жизнь», отражающих различные подходы. Многочисленные определения сущности жизни можно свести к трём основным. Согласно первому подходу, жизнь определяется носителем её свойств; согласно второму подходу, жизнь рассматривают как совокупность специфических физико-химических процессов. И, наконец, третий подход — определить минимально возможный набор обязательных свойств, без которых никакая жизнь невозможна.
Жизнь можно определить, как активное, идущее с затратой полученной извне энергии, поддержание и самовоспроизведение специфической структуры. Согласно взглядам М. Биша, жизнь — это совокупность явлений, сопротивляющихся смерти (3 вікіпедії).

Творче завдання (у парах)

Що треба людині для повного щастя? Прослухайте вірш і дайте відповідь на запитання. Допишіть рядки вірша. Зробіть стилістичний аналіз використаних у тексті синтаксичних одиниць.

Свобода і мир та ранкова… (роса),
А ще небеса мирні, райдужні, … (сині)
І неповторна безмежна… (краса).
А ще треба радість і сонце… (в зеніті),
Здоров’я і сили, багато… (тепла)
Ще тато і мама найкращі… (у світі)
І пісня чарівна, щоб завжди… (була).
Хай сонячний зайчик стрибає… (по хаті),
Хай казку дарує і щире… (тепло),
Щоб всі ми були і здорові й (багаті)
І щастя веселе у хаті… (жило).
Щоб сонце ласкаве усіх… (зігрівало),
А сонячний промінь світився… (в душі).
Бо ж, справді, нам треба для щастя… (чимало):
… (Довкілля прекрасне і поклик душі).

V. Контрольно-рефлексивний етап

Рефлексія

Чи досягли верхівки надій?

Чи справдилися сподівання від уроку?

Що допомогло у роботі?

Які труднощі відчували?

Яку тему ми обговорювали?

Стратегія «Мікрофон»

Життя — це…

VI. Домашнє завдання (на вибір)

Підготувати лінгвістичне повідомлення з теми уроку, ілюструючи його власними прикладами.

Доберіть афоризми про життя, схарактеризувати синтаксичні конструкції.

Напишіть твір-мініатюру «Кожен коваль своєї долі», використовуючи відомі синтаксичні конструкції.

СЛОВО, СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *