НАСЕЛЕННЯ. РАСОВИЙ ТА ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ. РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ НА МАТЕРИКУ, ГЕОГРАФІЯ

Населення. Расовий та етнічний склад населення. Розміщення населення на материку, географія

Хід заняття Населення. Расовий та етнічний склад населення. Розміщення населення на материку, географія

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

 • Назвіть головні особливості природних зон Євразії.
 • Які природні зони Євразії найбільше змінені людиною?
 • Чому людина суттєво впливає на природу материка?
 • Які приклади наслідків господарської діяльності людини на природу Євразії ви можете навести?
 • Наведіть приклади позитивного впливу людини на природу Євразії.
 • Наведіть приклади негативного впливу людини на природу материка.
 • Які заходи вирішення екологічних проблем вам відомі?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Грандіозність Євразії виявляє себе безліччю способів. Це і величезні розміри материка, і кількість євразійського населення, і кількість представників расового та етнічного складу населення. За цими та багатьма іншими показниками Євразія стабільно утримує світову першість. На материку мешкає понад 4 млрд чоловік (це близько 2/3 усього населення Землі). На сьогоднішньому уроці ми здійснимо загальне знайомство з особливостями населення та розміщенням населення на материку. Хто ж вони, ті люди, що мешкають на материку?

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Розповідь про раси, що проживають на території Євразії

2. Творча лабораторія

Завдання. За картою «Раси» визначте основні регіони розміщення рас територією Євразії. На основі особистих спостережень поясніть різницю в зовнішньому вигляді представників рас. (Завдання виконується по рядах: І ряд — європеоїдна раса, ІІ ряд — екваторіальна раса, ІІІ ряд — монголоїдна раса.)

3. Мандрівка

В Євразії проживає дуже багато народів. Кожен з них має свою мову, звичаї, традиції і саме за цими ознаками формує етнос, мовну сім’ю та групу. Так, українці належать до індоєвропейської мовної сім’ї, до слов’янської групи народів, китайці — до китайсько-тібетської мовної сім’ї. Найбільш численна — індоєвропейська мовна сім’я, народи якої живуть в Європі, Індії, Ірані.

Завдання. За картами атласу визначте:

 • Яку частину Європи заселяють представники слов’янської групи народів?
 • Які народи заселяють Азію?
 • Якими мовами розмовляють мешканці Євразії?

4. Творча лабораторія

Завдання. За картами атласу визначте територію з максимальною та мінімальною густотою населення. Користуючись надбаними знаннями про природу Євразії, поясніть взаємозв’язок густоти населення з природними умовами. Наведіть конкретні приклади.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Бліцопитування

1.Коротко охарактеризуйте населення Євразії: расовий склад, мови, кількість та густота.

2.У чому ви бачите причини нерівномірного розміщення населення на материку Євразія?

2. Експрес-тест

1.Частина Євразії, в якій проживають слов’янські народи:

а) Східна Європа і Північна Азія;
б) Північна Азія і Північна Європа;
в) Північна Європа і Південна Азія;
г) Південна Азія і Східна Європа.

2.Найбільша чисельність населення характерна для:

а) росіян;
б) індусів;
в) китайців;
г) японців.

3.Регіон для країн якого характерна найвища густота населення:

а) Північна і Центральна Азія;
б) Центральна і Східна Азія;
в) Східна і Південно-східна Азія;
г) Південно-східна і Південно-західна Азія.

4.Густота населення на острові Ява:

а) низька;
б) середня;
в) висока;
г) одна з найвищих на Землі.

5.Півострів, для якого характерна найнижча щільність населення:

а) Індокитай;
б) Аравійський;
в) Корея;
г) Індостан.

6.Країни в яких переважає слов’янське населення:

а) Угорщина і Словаччина;
б) Словаччина і Польща;
в) Польща і Німеччина;
г) Німеччина і Голландія.

7.Предками яких народів були мадярські племена?

а) Поляків;
б) угорців;
в) словаків;
г) чехів.

8.Найменша частка міського населення властива країнам… Європи.

а) Південної;
б) Східної;
в) Західної;
г) Північної.

9.Релігії, батьківщиною яких є Південно-Західна Азія:

а) християнство і мусульманство;
б) мусульманство і буддизм;
в) буддизм і ламаїзм;
г) ламаїзм і християнство.

10.Частина Азії, для якої найбільш характерне кочове населення, зайняте тваринництвом:

а) Південна;
б) Південно-Східна;
в) Центральна;
г) Південно-Західна.

11.Виробництво паперу з кори тутового дерева було винайдено в:

а) Індії;
б) Китаї;
в) Японії;
г) Пакистані.

12.Головна проблема сучасного Китаю:

а) виснаження природних ресурсів;
б) швидке зростання чисельності населення;
в) брак оброблюваних земель;
г) дефіцит водних ресурсів.

VI. Підсумок

 • Населення Євразії є найчисленнішим порівняно з населенням інших материків.
 • На території Євразії мешкають представники трьох рас, у Європі переважають європеоїдна, в Азії — монголоїдна.
 • Природні умови та рівень економічного розвитку обумовили нерівномірне розселення населення Євразії по території материка.

VII. Домашнє завдання

 • Опрацювати відповідний текст у підручнику.
 • Нанести на контурну карту розміщення населення по території Єв­разії.
 • Підготувати повідомлення про населення, країни, міста Євразії.

Населення. Расовий та етнічний склад населення. Розміщення населення на материку, географія

Повернутися на сторінку географія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *