ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Уведення у поняттєво-термінологічний простір

Вибіркова робота

Виберіть із наведених характеристик стилів те, що стосується офіційно-ділового стилю і складіть монологічне висловлювання про офіційно-діловий стиль мовлення.

Чітке дотримання усталених у суспільстві форм; використання багатозначності слова; уникнення розмовних, просторічних, емоційно забарвлених слів і висловів; використання засобів стилістичного синтаксису (риторичні питання й оклики, інверсія тощо); широке використання термінології та абстрактної лексики; точність, ясність, стислість у викладі думок; вживання слів лише в прямому значенні; вживання слів із переносним значенням; використання всіх мовних засобів.

Лексична робота

Перекладіть українською мовні кліше, що вживаються в офіційно-діловому мовленні.

Пользуясь случаем — маючи нагоду, за пределы организации — за межі підприємства, ученая степень — науковий ступінь, заверить подписью — засвідчити підписом, соблюдать закон — дотримуватися закону.

ІV. Виконання системи практичних завдань, спрямованих на розвиток комунікативних умінь

Бесіда за питаннями

 Спираючись на власний досвід і знайомство з діловою документацією, спробуйте відповісти на питання:

1. Що таке звіт?

2. У яких випадках він складається?

3. З якою метою?

Коментар. Звіт — це документ, в якому в письмовій формі подається повідомлення про виконання якоїсь роботи. Звіти бувають статистичні (цифрові) й текстові, разові та періодичні. Періодичні затверджуються керівником, який підписав план подання звітів; разові адресуються посадовим особам, від яких одержано завдання. Матеріал звіту може бути поділений на частини, які нумеруються арабськими цифрами.

Методичний коментар.

План звіту може мати такий вигляд:

1. Назва документа.

2. Назва закладу, організації, посади особи або осіб, які звітують.

3. Визначення терміну, за який проводиться звіт.

4. Текст звіту (висвітлюються позитивні й негативні сторони роботи, наводяться факти, пояснюються причини невиконання, робляться висновки і вносяться пропозиції).

5. Дата складання звіту.

6. Підпис особи, яка складала звіт.

VІ. Домашнє завдання

Складіть письмовий звіт за вибором: про виконання якогось громадського доручення, про проведення культпоходів тощо.

ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.