ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Уведення у поняттєво-термінологічний простір

Вибіркова робота

Виберіть із наведених характеристик стилів те, що стосується офіційно-ділового стилю і складіть монологічне висловлювання про офіційно-діловий стиль мовлення.

Чітке дотримання усталених у суспільстві форм; використання багатозначності слова; уникнення розмовних, просторічних, емоційно забарвлених слів і висловів; використання засобів стилістичного синтаксису (риторичні питання й оклики, інверсія тощо); широке використання термінології та абстрактної лексики; точність, ясність, стислість у викладі думок; вживання слів лише в прямому значенні; вживання слів із переносним значенням; використання всіх мовних засобів.

Лексична робота

Перекладіть українською мовні кліше, що вживаються в офіційно-діловому мовленні.

Пользуясь случаем — маючи нагоду, за пределы организации — за межі підприємства, ученая степень — науковий ступінь, заверить подписью — засвідчити підписом, соблюдать закон — дотримуватися закону.

ІV. Виконання системи практичних завдань, спрямованих на розвиток комунікативних умінь

Бесіда за питаннями

 Спираючись на власний досвід і знайомство з діловою документацією, спробуйте відповісти на питання:

1. Що таке звіт?

2. У яких випадках він складається?

3. З якою метою?

Коментар. Звіт — це документ, в якому в письмовій формі подається повідомлення про виконання якоїсь роботи. Звіти бувають статистичні (цифрові) й текстові, разові та періодичні. Періодичні затверджуються керівником, який підписав план подання звітів; разові адресуються посадовим особам, від яких одержано завдання. Матеріал звіту може бути поділений на частини, які нумеруються арабськими цифрами.

Методичний коментар.

План звіту може мати такий вигляд:

1. Назва документа.

2. Назва закладу, організації, посади особи або осіб, які звітують.

3. Визначення терміну, за який проводиться звіт.

4. Текст звіту (висвітлюються позитивні й негативні сторони роботи, наводяться факти, пояснюються причини невиконання, робляться висновки і вносяться пропозиції).

5. Дата складання звіту.

6. Підпис особи, яка складала звіт.

VІ. Домашнє завдання

Складіть письмовий звіт за вибором: про виконання якогось громадського доручення, про проведення культпоходів тощо.

ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ЗВІТ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *