ЗАСОБИ МІЖФРАЗОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В ТЕКСТІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ЗАСОБИ МІЖФРАЗОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В ТЕКСТІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ЗАСОБИ МІЖФРАЗОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В ТЕКСТІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів з теми

Навчальне аудіювання

Прослухати уривок з листа Василя Сухомлинського до дочки. Визначити тему й основну думку. Усно переказати текст, замінивши третю особу першою, використовуючи складні речення.

…Сьогодні тобі чотирнадцять років. Ти переступаєш ту межу, за якою народжується жінка. Ти запитуєш: «Батьку, що таке любов?»

Моє серце прискорено б’ється при думці, що я розмовляю вже не з маленькою дитиною. Будь же щасливою, переступаючи цю межу. А щасливою ти будеш, коли будеш мудрою. Мільйони жінок — так, юних чотирнадцятирічних жінок з трепетанням серця думають: що таке любов? Кожна осягла розуміння її по-своєму. Задумується над цим і кожен юнак, коли в ньому пробуджується чоловік. Тепер, дорога донечко, мої листи до тебе будуть не такі, як раніше. Моє потаємне бажання — передати тобі ту життєву мудрість, яка називається вмінням жити. Хочеться, щоб з кожного батьківського слова, як з маленького зернятка, народжувалися ростки твоїх власних поглядів і переконань.

Який вид міжфразового зв’язку характерний тексту? Відповідь обґрунтувати.

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи з теми

Дослідження-характеристика

Прочитати текст. Визначити його стильову й типологічну належність. Дослідити, який вид міжфразового зв’язку домінує в тексті. Схарактеризувати виділені засоби зв’язку.

Важко знайти людину, яка б не мріяла про подорожі, чи не хотіла б опинитися на маловідомих землях. Усе це вабить не лише охочих до пригод, а й науковців-географів та натуралістів. Науці відомо чимало вчених, які змінили розуміння світу та його будови саме завдяки своїм славнозвісним подорожам…

І ось, доля склалася так, що одне із відкриттів трапилося завдяки молодому досліднику Чарльзу Дарвіну, який, долаючи перешкоди, 27 грудня 1831 року вирушив у подорож на кораблі «Бігль». Експедиція мала на меті дослідити східні та західні береги Південної Америки та прилеглі острови, щоб потім скласти детальні морські карти. Крім того, перед експедицією «Бігля» було поставлене й інше завдання, яке ґрунтувалося на проведенні серії хронометричних вимірів навколо Землі, з чим і була пов’язана навколосвітня подорож (О. Білоус).

Визначити синтаксичну організацію висловлювання. Зробити пунктуаційний аналіз тексту.

Дослідження-пошук (колективна робота)

Прочитати висловлювання. Чи можна вважати його текстом? Виділити його структурні компоненти. Скориставшись схемою, дослідити, які лексичні і граматичні засоби зв’язку використані автором у тексті.

Omelchuk_usi_uroky_9-klas.inddВІДКРИТТЯ СЕБЕ

Юність — це вік, коли людина робить одне з найвеличніших своїх відкриттів — відкриває саму себе. Відкриття самої себе — найпрекрасніше, що може відчути людина. У цих пошуках глибокий зміст: кожен може розкрити свої реальні, доти незнані можливості. Щоб виявити й використати їх, треба знайти себе, тобто вивчити й зуміти оцінити. Це дасть змогу «вибудувати» себе для життя на багато років уперед.

Здавалося б, приватне питання твого життя. Далебі! Це актуальні питання сучасного суспільного життя, оскільки людині необхідна не лише оцінка себе самої з позицій соціального ідеалу, а й усемірне прагнення до нього. Юності притаманна віра в ідеальне, романтична відданість винятковому й незвичайному. Та чи замислювалися ви, що виняткове й незвичайне народжується незвичайними можливостями звичайних людей?

А як звичайні люди йдуть до незвичайного? Як вони стають богатирями, носіями могутнього інтелекту, моральної цільності? Від народження і до останніх днів своїх людина так чи інакше розв’язує безліч завдань, які ставить перед нею життя, намагаючись здійснити мрію: навчитися керувати своїм життям, своєю долею.

А для цього слід озброїтися системою сучасних знань про розвиток особистості, знати форми й механізми самовдосконалення у трьох сферах: у фізичному вихованні, в інтелектуальному розвитку, в моральному оновленні (За В. Пекелісом).

З’ясувати, з кількох складних синтаксичних цілих складається висловлювання. Визначити залежність між поділом тексту на абзаци й синтаксичні цілі. Навести приклади складного синтаксичного цілого, що а) дорівнює абзацу; б) охоплює два-три абзаци.

Лінгвістичне експериментування

Прочитати. Визначити межі речень. Записати, розставляючи потрібні розділові знаки. Дослідити мовні засоби, властиві висловлюванню (лексичний повтор, близькі за значенням слова, займенники, контекстуальні синоніми, видо-часове співвідношення присудків, порядок слів тощо).

Старі люди розказують що колись у повітрі колихалось щось таке ніби шар-м’яч хтось його штовхнув і він розірвався полетіли куски цього шару в різні сторони й утворилися земля сонце місяць зорі з одного куска утворилася земля що ми на ній живемо завдяки китові затрималася наша земля а то була б полетіла в безодню цьому китові довго лежать обрида і починає ковилять хвостом а земля починає ворушитись (Нар. творчість).

Визначити тему й основну думку тексту. Дібрати заголовок.

Знайти складні речення, визначити їх вид. Яку стилістичну роль вони відіграють у висловлюванні? Трансформувати перше речення в безсполучникове складне. Назвати тип смислових відношень між частинами складного речення. Дібрати синонімічний засіб зв’язку до сполучного слова що в реченні З одного куска утворилася земля, що ми на ній живемо.

Творчий диктант

Прочитати текст. Дібрати до нього заголовок, який виражав би тему висловлювання. Переписати, визначаючи межі речень і розставляючи потрібні розділові знаки. Дослідити синтаксичну організацію висловлювання.

Рослини і тварини були предметом пильної уваги наших предків адже свою залежність від них люди відчували на кожному кроці предки гадали ніби природа живе за тими самими законами споріднення що й вони і немов між ними та природою існують особливі зв’язки більше того люди вважали навіть що рослини й тварини є тими далекими предками від яких бере початок їхній рід іменами котрих вони себе називали роди та племена що займалися рибальством мали за священних риб морських тварин мисливці обирали кенгуру ведмедя у збирачів коріння ягід горіхів священними були корисні їм рослини (З часопису).

Назвати мовні засоби вираження виділених у тексті слів. Знайти приклади паралельного й ланцюжкового видів зв’язку речень у тексті.

VІ. Домашнє завдання

Написати міні-твір на тему «Слава науковця», використавши як епіграф слова Альберта Ейнштейна «Видатні особистості формуються не шляхом красномовства, а власною працею та її результатами». Схарактеризувати засоби міжфразового зв’язку, використані в творі.

ЗАСОБИ МІЖФРАЗОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В ТЕКСТІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *