ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

II. Повідомлення теми, мети і завдань

Методичний коментар. Після оголошення теми, мети і завдань уроку вчитель пропонує учням ознайомитися з оцінювальними листами, з якими учні будуть працювати на уроці. Учитель пояснює, що не всі види робіт можуть бути оцінені, але учні повинні уважно поставитися до заповнення двох останніх колонок.

Вид роботиСамооцінкаОцінка вчителяПомилкиЩо залишилося незрозумілим?
Комунікативний практикум
Тестове завдання
Пунктуаційна робота
Орфографічна хвилинка
Робота з текстом

а) визначення теми і ідеї;

б) письмова пунктуаційна робота;

в) усна пунктуаційна робота;

г) складання схем;

д) синтаксичний розбір речення

III. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Комунікативний практикум

Як ви розумієте лінгвістичні терміни «синтаксис», «пунктуація»? Охарактеризуйте ці терміни з точки зору походження, уживання, стилістичного забарвлення

Дайте визначення простого і складного речень для різних адресатів: молодшого школяра, п’ятикласника, екзаменатора з вищого навчального закладу.

IV. Виконання системи завдань, спрямованих на узагальнення знань, удосконалення практичних умінь і навичок

Тестові завдання

1. Як поділяються речення залежно від наявності чи відсутності структурно обов’язкових членів речення?

А поширені, непоширені;

Б двоскладні, односкладні;

В сполучникові, безсполучникові;

Г повні, неповні;

Д прості, складні, ускладнені.

2. Знайдіть речення з іменним складним присудком, у якому наявна абстрактна зв’язка.

А Пустити непевного чужинця — необачно (Леся Українка).

Б Імення матері — священне, імення матері єдине (О. Ющенко).

В Ранок був сонячний і чудовий (.Ю. Смолич).

Г Яке це багатство — уміти зрозуміти іншого, уміти подати руку допомоги (Р. Іванченко).

Д Не кров’ю братерською рідна людина людині — їх віра братає, хоч, може, й одвіку чужі (С. Голованівський).

3. Знайдіть речення з обставиною мети.

А По забутих стежках ти приходиш до мене (В. Івасюк).

Б Ти знайшов собі дорогу, ти знайшов собі мету (І. Франко).

В Бережи маєток про чорну годину, та віддай маєток за вірну дружину (І. Франко).

Г Наливаймо, браття, кришталеві чаші, щоб шаблі не брали голівоньки наші (Народна творчість).

Д Щоб ваші людські клопоти збагнути, то треба справді вирости не в лісі (Леся Українка).

4. Визначте означено-особове односкладне речення.

А У палітрі щастя любові колір не так вже й часто розпізнають (Т. Севернюк).

Б У стремлінні до влади й кар’єри губим небо ясне, голубе, землю, воду (С. Реп’ях).

Г Ти мене накличешся ночами, несучи розлуку за плечима, і навиглядаєшся одна (А. Малишко).

Д Полиняло, оджовтіло, зголубіло. Всі печалі мої встигли на експрес (Б. Олійник).

5. Визначте, структура якого речення ускладнена відокремленим зворотом із значенням включення?

А В полі, мамо, з пісні проросло жито (М. Ткач).

Б Проблем для людей не стає менше й сьогодні, в епоху НТР, життя висуває все нові й нові творчі завдання, масштабні, вселюдські (О. Гончар).

В Література, у тому числі й критика, має сьогодні жити з іще більшою творчою напругою (О. Гончар).

Г І водночас творилася пісня, бриніла бандура, ця українська арфа (О. Гончар).

Д Там десь далеко, за тисячі кілометрів звідси, загинула дорога серцю Віра (І. Цюпа).

6. Укажіть просте ускладнене речення з відокремленою обставиною, вираженою порівняльним зворотом.

А Все, як ти кажеш, так буде навіки (О. Пахльовська).

Б Він так ніколи не чекав вечірньої години, як того душного дня (М. Хвильовий).

В Це вона говорила, ніби виправдовувалась (О. Чорногуз).

Г Але часом одна здібна, щира, незалежна людина може зробити більше, ніж можуть зробити сотні залежних бюрократів (Б. Винниченко).

Д А вітер грає, мов орган (Д. Павличко).

7. Структура якого речення ускладнена однорідними означеннями?

А Найпрекрасніші і в той же час найщасливіші ті люди, хто прожив своє життя, дбаючи про інших (І. Цюпа).

Б Вода була холодна, пахуча, смачна, ніби березовий сік (І. Цюпа).

В Така вона, Сардинія, така. Горда. Сміла. Робітнича.

Г Здавалося, швидка, поспіхом, двохвилинна розмова тривала довго-довго і почалась — не пригадати коли (Ю. Смолич).

Д Хлопці сиділи похнюплені, ображені (Б. Козаченко).

8. Серед наведених речень укажіть безсполучникове.

А У цих краях торгуючи давно, грек прорубав у Скіфію вікно (Л. Костенко).

Б Це був останній вечір, проведений на Україні (Р. Іваничук).

В Маєш маму — тепло її хати перейме щемні болі твої (Б. Василашко).

Г А осторонь — так до шосе ближче — машини битим шляхом курно мчать (С. Галябарда).

Д Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води (Б. Сосюра).

9. Визначте складносурядне речення з протиставними відношеннями.

А Кожна птиця має свій голос, кожне поле має свій колос, кожна справа — свої почини, кожна казка — свої причини (Л. Костенко).

Б Зазнали ми тоді гіркої втрати… Багато сліз сама я пролила, зате тепер навчилась шанувати любов і мир родинного житла (І. Кочерга).

В Наснилася радість, торкнулась чола, і я телефон Ваш набрала (Т. Севернюк).

Г Пожадливого гроші розпалюють, а не насичують (Народна творчість).

Д З високих круч луна орлиний клекіт, лиш тихі води все стоять мовчазно (Леся Українка).

10. Знайдіть складне речення.

А А вдома десь — сім’я, хатина і клаптик поля край села (Д. Фальківський).

Б Ішли ми з поля. Джміль гудів у глоді. Коли назустріч Галя на підводі (Л. Костенко).

В Пісні, приказки та казки! Скільки чув я їх од матері моєї (О. Ільченко).

Г Я казками снити захотів, а небо найнялось напевне плакать (М. Хвильовий).

Д Споконвіків люди закохуються, одружуються, народжуються — продовжують свій рід (А. Дімаров).

11. Визначте складнопідрядне речення означальне.

А Подумайте, яка цивілізація загинула, — вона гуде під ногами… (В. Коломієць).

Б Сталева каска, очі карі, — такою, пісне, будь — моя! (В. Сосюра).

В Скільки оком, брате, глянеш, то й верховина, та яка ж зелена, мила серденьку вона (П. Усенко).

Г Він говорив про речі, повні жаху для мене, так просто й спокійно, як жайворонок кидав на поле пісню (М. Коцюбинський).

Д А що вже там казати про людину, яка сама собі господар і творець своєї долі (З часопису).

12. Укажіть речення з пунктуаційною помилкою.

А І де б я не був за далекою даллю тебе, Україно, завжди пізнаю (А. Малишко).

Б Збоку дивитися легко, одначе не так воно просто бігти (О. Гончар).

В А ця рука, що тільки не торка, дає усьому руху, льоту, росту (Б. Бичко).

Г Що було — не вернеться (Б. Олійник).

Д Народ мій тут, на рідних цих просторах, від Києва до Ладоги живе (І. Кочерга).

Правильні відповіді

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Г В В Б В Д Г В Д Г Д А

Пунктуаційна робота

Розставте розділові знаки у лівій колонці, заповніть праву.

Речення

Пунктограми

Григір Тютюнник письменник того покоління що на своєму віку всього скуштувало і сирітського горя і голоду та холоду німецько-фашистської навали і повоєнних злиднів покоління що рано вставало й пізно лягало в ненастанних трудах витворюючи в собі людину
Про все це він і розповів у багатьох оповіданнях а надто в прекрасних повістях «Климко» і «Вогник далеко в степу» за які був удостоєний високої літературної премії імені Лесі Українки
У Григора Тютюнника не було так званого раннього періоду творчості вже в перших оповіданнях він постав цілком сформованим письменником бо вся підготовча внутрішня робота відбулася до того як він взявся за перо

Правильний варіант. Григір Тютюнник — письменник того покоління, що на своєму віку всього скуштувало: і сирітського горя, і голоду та холоду німецько-фашистської навали, і повоєнних злиднів, покоління, що рано вставало й пізно лягало, в ненастанних трудах витворюючи в собі людину. (Тире між підметом і присудком, коми у складному реченні, двокрапка і коми при однорідних членах речення, відокремлена обставина). Про все це він і розповів у багатьох оповіданнях, а надто в прекрасних повістях «Климко» і «Вогник далеко в степу», за які був удостоєний високої літературної премії імені Лесі Українки. (Кома при однорідних членах речення, кома у складному реченні). У Григора Тютюнника не було так званого раннього періоду творчості: уже в перших оповіданнях він постав цілком сформованим письменником, бо вся підготовча, внутрішня робота відбулася до того, як він взявся за перо. (Розділові знаки у складній синтаксичній конструкції з безсполучниковим та підрядним зв’язком, кома при однорідних членах речення).

Орфографічна хвилинка

Напишіть по п’ять прикладів на орфограми:
а) м’який знак і апостроф в іншомовних словах;
б) подовжені приголосні і позначення їх;
в) чергування е з и;
г) правопис складних слів;
д) правопис слів з частинами напів-, пiв-.

Робота з текстом

Прочитайте текст. Визначте його тему і головну думку.

Дитинство щаслива пора безтурботності чи не тому що всі турботи беруть на себе близькі люди мати батько бабуся й дідусь. Часто саме бабусині поради які слухав колись неуважно виявляються дуже важливими. Батьки працюють а бабусі завжди поряд. Усе їхнє життя в онуках. Кажуть саме онукам вони віддають те що не встигли віддати дітям. Отож бабуся це символ дитинства. Вона читає казку на ніч у неї можна спитати про все що хвилює.
Бабуся наче створена з любові й тепла. До неї завжди хочеться повернутися хочеться зігрітися щирою і незрадливою любов’ю і повернути їй бодай крихітку того добра яким дізналися ми про те чого не можна робити в житті про те що за кожен вчинок людина відповідає перед совістю від якої не сховаєшся. Значить неможливо безкарно обманювати ні себе ні інших. Значить твої вчинки добрі й погані повернуться до тебе. Може наші бабусі не завжди освічені й сучасні але життя сповнене різних вчинків любові й каяття навчило їх життєвої мудрості для щоденного життя. Для них воно може вже не таке й довге та бабусі залишають онукам те що відгукнеться в душі що допоможе зробити правильний моральний вибір вбереже від зайвих помилок і розчарувань рідну душу (168 слів).

Перепишіть перший абзац, розставляючи розділові знаки. Графічно виділіть пунктограми.

Усно розставте розділові знаки у другому абзаці, поясніть їх.

Складіть схеми складних речень із другого абзацу.

Зробіть синтаксичний розбір позначеного речення

V. Підсумок

Заповнення таблиць, що були роздані на початку уроку. Самоаналіз

Аналіз помилок, яких припускалися протягом уроку.

VI. Домашнє завдання

Зробити опорну таблицю, відобразивши в ній відомості з синтаксису, що повторили на сьогоднішньому уроці.

Виконати роботу над помилками, яких припустилися протягом уроку.

Орфографічно-пунктуаційна робота

Благословен хто п..є рідну воду.
Як пр..красно жити над в..ликою водою. Можна любити моря ок..ани можна мріяти про них але (не) можна нічого (в) світі так любити як в..лику річ..ку в..лику свою воду що т..че безупи(н,нн)
О (по) між рідних б..регів. І б..p..ги дивлять..ся (в) воду і (не) надивлятися.
Описати річ..ку (раннім) ранком коли з рожевого туману поч.. нают.. (ви) пл..вати д..рева верби гуси чов..н а там десь і хата, чи білий пісок. Яка прозора й м..яка в річ..ці вода. Як живуть по її мал…овнич..х б..р..гах люди як миют..ся в ній складают.. про неї свої піс..ні мелодії. І благословен той, хто п..є рідну воду і (не) сумує по ній все жи(т,тт)я. Коли думаю я про старі часи од (давніх) давен ще (скіфсько) старослов..янс..ких до (З, з)апоріз..ких включно мисляч.. звичайно про історію свого народу м..ні чомусь
І Дніпро і народ (с,з)дают..ся однаково молодими, й подібними один до одного в ті часи. Нині Дніпро постарів а народ виріс і п..p.. буває у віці повної мужнос..ті.. (О. Довженко; 154 слова).

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *