ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ВИМОГАМИ ДО МОВЛЕННЯ. ПОМИЛКИ У ЗМІСТІ Й ПОБУДОВІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ВИМОГАМИ ДО МОВЛЕННЯ. ПОМИЛКИ У ЗМІСТІ Й ПОБУДОВІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ВИМОГАМИ ДО МОВЛЕННЯ. ПОМИЛКИ У ЗМІСТІ Й ПОБУДОВІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Ознайомлення з темою, метою й завданнями уроку

ІV. Опрацювання теоретичного матеріалу

Дати відповіді на запитання:

1) Які якості мовлення ви знаєте?

2) У чому виявляється правильність мовлення?

3) Назвати норми української літературної мови.

4) Чи обов’язково знати норми літературної мови? Пояснити.

Робота над текстом з метою актуалізації опорних знань школярів

Прочитати текст. Визначити основну думку. Дібрати заголовок.

Хата Чернявських у Шепоті завжди бриніла музикою… Грали тут скрипки, дзвеніли струни цимбал, заливались трелями захмелілі флояри….

Хата Чернявських завжди була гостинною, гамірною, веселою… Лунали тут співанки зринали дотепні жарти, тяглися цікаві оповіді… Так було завжди, коли зберуться втомлені роботою люди, щоб відпочити, зберуться спраглі до дзвону мелодій…

Найчастіше в господу Чернявських приходили музики. Завітає якийсь, навіть незнайомий чоловік, і господар безпомилково вказує: свіжий гість-музикант. А між музикантами балачка зав’язується швидко (Ю. Яновський).

Усно пояснити орфограми і пунктограми.

Звернути увагу на виділені слова. Дібрати до них синоніми, пояснити значення.

Лексична робота. (Цимбали — старовинний музичний іструмент, що складається з дерев’яного корпусу і металевих струн, на яких грають, ударяючи молоточками або паличками. Флояра — басова сопілка-зубівка, майже метрової довжини, поширена на Гуцульщині; дудка)

Вироблення орфографічних навичок для уникнення морфологічних помилок

Прочитати. Про що йдеться в тексті? Списати, вставляючи пропущені закінчення. Визначити рід і відмінок прикметників. Українськ.. музика та подія є найрозкішніш.. з усіх гілок світов.. народн.. творчості. Мінорн.. за змістом, смуга.., навіть у своєму весел.., пориві, українськ.. пісня славиться всіма знавцями на перше місце в музиці всіх народів. Українськ.. думи, що через століття передавалися Гомерами України — кобзарями, світять свої.. барвами, почуваннями, лицарством у любові й ворожнечі, розмахом козацьк.. відваги (За А. Луначарським).

Виділити орфограми в словах і пояснити їх.

З’ясувати лексичне значення слова мінор. (Мінор — музичний акорд; у переносному значенні — смутний настрій). У разі потреби звертатися до словника.

Дослідження-пошук (розвиток морфологічних і синтаксичних навичок)

Розкрити дужки і скласти словосполучення.

1) Навчати (мова); впливати (рішення); дякувати (батьки); вітати (друзі); опановувати (знання); ігнорувати (думка); милуватися (село); запобігати (помилки).

2) Припливали, добратися, досягти — берег; говорити, розмовляти, розповідати — сестра; надіятися, сподіватися, уповати — друг.

Дібрати синоніми до виділеного слова. Скласти з ним речення.

Розвиток навичок дотримання норм української літературної мови

Прочитати виразно вірш з дотриманням усіх норм сучасної української літературної мови. Усно пояснити орфограми і пунктограми.

Я вірив, що краще всього
Пісні, які знав дідусь.
Вмощусь на коліна до нього
Я в очі йому дивлюсь.
А він вимовляє, виспівує
Гарячі прості слова —
І все давниною сивою
В очах моїх оживають
Мелькають червоні жупани,
Вирує, кипить Дніпро,
І Байда стріляє в султана,
Підвішений за ребро.
І грізні полки Богдана
Шляхетську орду женуть.
А з півночі десь за бураном
На поміч стрільці ідуть
(В. Симоненко)
Чому для поета немає нічого кращого у світі за дідусеві пісні? Які, на вашу думку, стосунки між дідусем та онуком? Обґрунтувати свою думку, підтверджуючи її рядками з вірша.

Навчальне редагування

Виправити лексичні помилки, спричинені змішуванням двох мов. Не мішай мені; вулиці пересікаються; опасний поворот; нажми на тормоз; купіть пирожене; бумажні салфетки; розбитий стакан; мебельний магазин; корзина з клубнікою.

Прочитати текст

Визначити, чи достатньо розкрита тема й основна думка твору? Чи відповідає зміст твору заголовкові? Свою думку обґрунтувати.

НАРОДНА ПІСНЯ

«Народна пісня,— писав М. Гоголь,— це жива, яскрава, сповнена барв істини народна історія, яка розкриває життя народу». І далі продовжував: «Покажіть мені народ, у якого було б більше пісень… Україна дзвенить піснями».

Ось так визначав суть народної пісні письменник. Тієї пісні, чиє коріння сягає сивої-пресивої давнини, коли наші пращури виливали в цих перлинах усної народної творчості й біди свої, і жалі, розповідали одне одному про минуле краю свого, разом мріяли про щастя. Перейнявшись якоюсь окремою мелодією, почутою одного разу, інша людина змінювала її аби пісня стала ще кращою. Таким чином колективно твердились пісні, думи та балади, які ввійшли у скарбницю українського народу (За І. Лепшею).

З якою метою автор використовує слова М. Гоголя про народну пісню?

V. Підсумок

Розглянути таблицю. Зробити висновок про види помилок і способи їх уникнення.

Види помилок

ОрфографічніМорфологічніСинтаксичніПунктуаційніЛексичні
• неправильне написання слів: історічний (історичний)• сплутування категорій роду і числа: продажа (продаж), моя (мій) підпис;

• неправильне відмінювання слів: кручою (кручею), лебедей (лебедів)

• неправильна побудова словосполучень і речень:  говорити на українській мові (українською мовою);

• неправильне вживання дієприкметникових зворотів: «книжка розповідаюча» (книжка, що розповідає про українську мову)

• пропущені або зайві розділові знаки: У пісні і біль і туга і мрії на краще (Упісні і біль, і туга, і мрії на краще)• перенос окремих слів і словосполучень з російської мови в українську приймати участь (брати);

• фразеологічні русизми: гра по правилам (гра за правилами)

Змістові помилки:

1) Тема розкрита неповно;

2) є щось зайве;

3) про щось сказано недостатньо;

4) думки викладаються непослідовно;

5) нечітко розкривається основна думка.

VI. Домашнє завдання

Скласти зв’язне монологічне висловлювання про види помилок.

Якості мовлення

Правила мовлення

ЗмістовністьПродумати текст і основну думку висловлювання; розкрити їх, підпорядковуючи темі й основній думці; говорити і писати лише те, що добре відомо; не говорити й не писати зайвого
Логічність і послідовністьГоворити й писати послідовно; виділяти мікротеми; установлювати зв’язок між складовими частинами тексту; складати план висловлювання
БагатствоВикористовувати різноманітні мовні засоби, уникати невиправданих повторів слів, речень
ТочністьДобирати слова і будувати речення так, щоб найточніше передати зміст висловлювання; передавати точно і зрозуміло
ВиразністьДобирати слова і будувати речення так, щоб якнайкраще, найточніше передати думку, бути оригінальним у висловлюваннях і впливати на співрозмовника
ДоречністьУраховувати мовленнєву ситуацію й обставини спілкування, ураховувати, кому адресовано висловлювання і як воно буде сприйняте
ПравильністьДотримуватися норм літературної мови: орфоепічних, лексичних, фразеологічних, словотворчих, граматичних, стилістичних, орфографічних, пунктуаційних

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ВИМОГАМИ ДО МОВЛЕННЯ. ПОМИЛКИ У ЗМІСТІ Й ПОБУДОВІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *