РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Виконання системи практичних завдань творчого характеру, спрямованих на формування пунктуаційних умінь і навичок

Дослідження-зіставлення

Порівняти речення. Дослідити, чи впливає на розстановку розділових знаків у них місце дієприслівникового звороту відповідно до слова, до якого належить. Свої висновки зіставити з теоретичним матеріалом підручника.

ul_8_20

Записати речення, змінюючи місце відокремлених обставин й розставляючи потрібні розділові знаки.

1. Княгиня не сідаючи за стіл усе ходила слідом за дівчатами.

2. Узявши на ліву руку од дороги пішов козак вузенькою стежечкою.

3. А там стоять збившись у купу понурі голови (П. Куліш).

4. Бабуся сидячи за столом тихенько й величненько якусь думку собі думала (Марко Вовчок)

Диктант з усним обґрунтуванням

Записати речення під диктовку вчителя. Виділити відокремлені обставини. Пояснити вживання коми в реченнях з однорідними членами й відокремленими обставинами.

1. Майстер зрізав очеретини вирівнював і ладнав їх не відчуваючи ні втоми ні вогкості ні палких укусів комарів (В. Шевчук).

2. З дитинства всупереч схоластичній науці дяків Тарас прилучаючись до всього народного всотуючи в кожну жилку дух героїчності, незборності й високої поетичності своїх мужніх і талановитих пращурів осмислено дозбирував дорогоцінні зерна національної духовності (Б. Чайковський).

3. Тужливо подивившись у небо лелека від криниці повертається назад у бічну вуличку (Є. Гуцало).

4. Хіба ж я міг піти не пообідавши? (Б. Харчук).

5. Стомившись від напливу вражень Шептало спинився нашорошив вуха і сторожко скосив очі (В. Дрозд).

6. Відчинивши навстіж вікна і двері на ґанок я впивав у себе на повні груди чисте тепле вогкувато м’яке повітря морське (О. Кониський).

7. Дівчина маючи на своїй голові вінок володіє чарами (О. Воропай).

8. Пригнувшись під розбуялим кущистим бузком я ступив на стежку (Б. Харчук).

9. Перед нами відкрилося село розкинувшись серед хлібів (Б. Харчук).

10. І довго так стояв малий Мирон то схиляючись то повертаючись над бродом але лізти у воду все якось не смів (І. Франко).

11. Татари вбивають і палять залишаючи за собою пустош (Б. Харчук).

Яке речення є «зайвим» (обставина в ньому виступає невідокремленою)?

Пошуково-вибіркова робота

Прочитати речення. Скориставшись схемою, дослідити, у яких із них виділений дієприслівник виступає в ролі відокремленої обставини, а в яких — у ролі невідокремленої обставини. Записати речення до відповідної колонки таблиці. Пояснити розділові знаки.

1. Каже по другий бік сміючись запорожець.

2. Вражий запорожець аж за боки береться регочучи.

3. Розігнавшись скакнув Петро і якраз досяг до другого берега.

4. Василь Невільник не жалуючи поганяє коней.

5. Тихо сонечко заходячи грає по стіні з вишневими вітами.

6. Череваниха обернулася до Шрама та й каже сміючись.

7. Інші козаки вже лежать повивертавшись (З тв. П. Куліша).

8. Крикнула панночка плачучи.

9. Стара пані вигукує ридаючи.

10. Назар пішов попрощавшись (З тв. Марка Вовчка).

Відокремлення обставин, виражених одиничним дієприслівником

ul_8_21

Творче конструювання

У поданих словосполученнях виділені слова замінити фразеологізмами з довідки. Увести дієприслівникові звороти фразеологічного типу в самостійно складені речення. Пояснити відсутність коми перед такими зворотами.

Працювати невтомно. Дивитися сердито. Жити обережно. Говорити пильно. Працювати без охоти. Оглядатися грайливо. Йти з гідністю.

Довідка: оглядаючись назад; не покладаючи рук; спустивши рукава; закопиливши губу; тримаючи себе королем; не спускаючи очей; пускаючи бісики очима.

Які фразеологічні звороти є антонімічними?

Пунктуаційний практикум (самостійна робота)

Записати текст, розставляючи потрібні розділові знаки. Підкреслити відокремлені обставини.

Давно-давно колись в одному з наших наддніпрянських сіл жила дівчина на ім’я Марійка. Багато хлопців сохли за нею намагаючись привернути її увагу.

Якось пішла Марійка до Дніпра сіла в батьків човен та й попливла на Хортицю. Перепливла зійшла на берег острова й почала рвати квіти на вінок. Аж раптом відчула, що на неї дивиться молодий рибалка. Зустрілися молодята очима — і навіки полюбилися.

Марійка стояла випустивши квіти з рук і чекала. Може хоч слово скаже чарівний незнайомець… Але він мовчав. А по якійсь хвилі підійшов до неї нагнувся підняв упущені квіти і усміхаючись віддав їх дівчині. І ніжно-ніжно подивився на неї знову промовчавши. Отак вони того разу й розійшлися не сказавши одне одному жодного слова.

Аж згодом Марійка пливучи на Хортицю до свого милого задумалася засумувала й не помітила, що бистрина несе її човна на скелі, між якими вирувала й пінилася вода (З нар. оповідання).

ІV. Узагальнення й систематизація знань з теми

Диктант-тест

1. Записати речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Визначити, у якій синтаксичній конструкції відокремлена обставина виражена іменником із залежними словами.
А У саду якраз коло погребні під яблунею лежав у білій сорочці мій дід Семен (О. Довженко).
Б Веселка виграючи розмаїттям кольорів завжди викликала радість (О. Потапенко).
В Створивши низку глибоких наукових праць Олександр Потебня посів чільне місце в історії світового мовознавства (Л. Семака).
Г Співали пташки славлячи весну (О. Довженко).

2. Визначити речення, у якому одиничний дієприслівник не відокремлюється. Свій вибір обґрунтувати.
А З кожним роком прощаючись важче залишити стареньких батьків (М. Луків).
Б Білий димок хвилюючись здіймається догори понад чумацьким табором (М. Коцюбинський).
В Світова зірка блідне й тремтить догораючи (М. Коцюбинський).
Г Дрібні хвилі темніючи зливалися докупи (М. Коцюбинський).

VІ. Домашнє завдання

Змоделювати речення, ускладнені відокремленими обставинами, вираженими: а) дієприкметниковим зворотом; б) іменником із залежними словами. Записати змодельовані речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Пояснити пунктуацію в реченнях. Виділити граматичні основи. Дослідити, які речення за будовою є складними.

1. Двері відчинив сам господар (Ю. Мушкетик).

2. Вітер гнав перекотиполе, сік дрібним дощем, крупою (Ю. Клименко).

3. На околиці містечка височить сосновий паркан (А. М’ястківський).

4. Співають птахи, літають мотилі, пахнуть квіти (Б. Лепкий).

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *