ДІЛОВІ ПАПЕРИ. СУБСИДІЯ, ВАУЧЕР, ПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ДІЛОВІ ПАПЕРИ. СУБСИДІЯ, ВАУЧЕР, ПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ДІЛОВІ ПАПЕРИ. СУБСИДІЯ, ВАУЧЕР, ПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Уведення у поняттєво-термінологічний простір уроку

Творча робота «Закінчіть речення»

Складіть зв’язне монологічне висловлювання про особливості офіційно-ділового стилю, закінчивши речення:

Офіційно-діловий стиль використовується в … . Мета — … . Висловлювання відрізняються … . Використовуються … слова, переважають … речення. Основною рисою офіційно-ділового стилю є … , заміни термінів синонімами і займенниками у ділових паперах … . Серед інших ознак офіційно-ділового стилю можна назвати … .

Бесіда за питаннями

1. Що таке документ?

2. Я кий документ називається оригіналом?

3. Ч им відрізняється копія від оригіналу?

4. До якого стилю належить будь-який документ?

5. Я кі ви знаєте вимоги до документів?

6. З яких елементів складається документ?

Коментар. Документ — це діловий папір, що закріплює інформацію про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людей. Будь-який службовий документ належить до офіційно-ділового стилю. Важливими вимогами документів є достовірність, повнота, точність, переконливість. Стислість документа забезпечується відсутністю зайвої інформації. У документі не повинні вживатися стилістично знижені або емоційно-експресивні слова. Будь-яка фраза у документі повинна тлумачитися однозначно. У документах можуть повторюватися слова і фрази. Важливою ознакою є використання стандартних форм висловлювання.
Будь-який документ складається з окремих елементів, які називаються реквізитами. До реквізитів належать код організації, назва виду документа, дата, резолюція, печатка тощо.

ІV. Вивчення нових понять

Опрацювання таблиць

Види ділових паперів

Критерії

Види документів

За стадіями виготовлення— оригінали (перший або єдиний примірник);— копії
За ступенем гласності— звичайні;— для службового користування;

— таємні

За місцем складання— внутрішні (фіксують внутрішні питання підприємства);— зовнішні (вхідна та вихідна документація).
За походженням— службові;— особисті
За змістом— організаційні (положення, правила, статути тощо);— розпорядчі (постанови, ухвали, рішення, розпорядження тощо)

— довідково-інформаційні (пояснювальні, доповідні, службові листи, оголошення, довідки, акти, плани роботи тощо);

— документи особового складу (автобіографії, резюме, характеристики, контракти, трудові книжки та ін.);

— особисті офіційні документи (доручення, розписки, заяви, пропозиції, скарги та ін.)

Характеристика ділових паперів

Назва документаВизначенняОсобливості
СубсидіяВид допомоги, в основному грошової, що надається державою або якою-небудь установоюНайуживаніша субсидія — допомога держави, здійснювана з метою відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг малозабезпеченим сім’ям
ВаучерДержавний цінний папір, що підтверджує право власності або документ, що підтверджує оплату товарів та послугВикористовується для придбання предметів приватизації. Квитанція, що дає можливість отримувати сплачені товари та послуги
Приватизаційний сертифікатДержавний цінний папір, що засвідчує право власника на власністьУ 1992 р. державні сертифікати дорівнювали одній п’ятдесятидвохмільйонній усього державного майна

Коментар.

Субсидії використовуються для фінансування фундаментальних наукових досліджень (ґранти). З одного боку, субсидії можуть допомагати розвитку перспективних галузей, з іншого — підтримувати нерентабельні, але стратегічно важливі галузі. Крім того, субсидії — це допомога «покупцю», тобто суб’єкту, який не має достатньо коштів, аби придбати якісь ресурси.

Субсидія — це адресна допомога від держави для сім’ї з метою оплати житлово-комунальних послуг. Це гроші з державного бюджету, які не підлягають поверненню і користування якими не вплине на право власності на житло. Субсидія є безповоротною та її отримання не пов’язане і не тягне за собою зміни форми власності житла.

Приватизація — процес передання державної власності приватним особам. У процесі приватизації державного майна кожному громадянину видавалися безкоштовні приватизаційні сертифікати, за якими громадянин міг отримати майно одним із нижченаведених способів: вкласти приватизаційний майновий сертифікат у підприємство, на якому він працював, вкласти приватизаційний сертифікат на аукціоні у невідомий об’єкт за деяку кількість акцій; вкласти свій майновий приватизаційний сертифікат у будь-яку інвестиційну компанію або фонд, отримавши взамін немайновий сертифікат. Саме тому більшість громадян України продали свої ваучери, але значно нижче зазначеного у сертифікаті номіналу.

V. Виконання творчих завдань, спрямованих на розвиток комунікативних умінь

Спостереження-аналіз документу

Ознайомтесь зі зразком туристичного ваучеру. Зверніть увагу на реквізити. Підтвердженням права на які послуги є наведений ваучер? Доведіть, що перед вами зразок ділового документа. (Див. додаток)

Ситуативні вправи
Поясніть значення терміну «субсидія» у поданих мовленнєвих ситуаціях.

Ситуація 1

Адресат мовлення — ваш однокласник, який був відсутній на уроці з цієї теми. Мета — пояснити вивчений на уроці матеріал.

Ситуація 2

Адресат мовлення — старенька сусідка, яка жаліється на високі тарифи оплати комунальних послуг.

VІІ. Домашнє завдання

Повторити теоретичний матеріал, що вивчався на уроках розвитку комунікативних умінь протягом року.

ДІЛОВІ ПАПЕРИ. СУБСИДІЯ, ВАУЧЕР, ПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *