ВИМОВА ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ І ПОЗНАЧЕННЯ ЇХ НА ПИСЬМІ. НЕНАГОЛОШЕНІ ГОЛОСНІ Е, И, О В КОРЕНЯХ СЛІВ. НЕНАГОЛОШЕНІ ГОЛОСНІ, ЩО НЕ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ НАГОЛОСОМ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ВИМОВА ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ І ПОЗНАЧЕННЯ ЇХ НА ПИСЬМІ. НЕНАГОЛОШЕНІ ГОЛОСНІ Е, И, О В КОРЕНЯХ СЛІВ. НЕНАГОЛОШЕНІ ГОЛОСНІ, ЩО НЕ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ НАГОЛОСОМ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ВИМОВА ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ І ПОЗНАЧЕННЯ ЇХ НА ПИСЬМІ. НЕНАГОЛОШЕНІ ГОЛОСНІ Е, И, О В КОРЕНЯХ СЛІВ. НЕНАГОЛОШЕНІ ГОЛОСНІ, ЩО НЕ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ НАГОЛОСОМ, УКРАЇНСЬКА МОВА

II. Перевірка домашнього завдання

1. Мовна вікторина «Хто швидше?» З якої тканини можна зробити набір географічних карт? (Атлас — атлас). Як перетворити простий замок у великий будинок? (Змінити наголос) Що необхідно зробити, щоб повільне діяння висипати швидко закінчилося? (Змінити наголос)

2. Мовна вікторина «Хто більше?» Записати пари слів, які б різнилися наголосами. Усно ввести їх у прості речення, ускладнені вставними словами. Наприклад: Орган — оргАн.

3. Робота для взаємоконтролю. Учні читають записані зі всіма можливими переносами слова. Коментують за допомогою правил.

III. Установчо-мотиваційний етап

1. Психологічна настанова щодо вивчення теми уроку, ознайомлення зі структурою уроку. Акцентувати увагу п’ятикласників на відомостях щодо голосних букв і звуків.

2. Учням пропонується згадати основні правила вимови й написання голосних наголошених і ненаголошених.

3. Внутрішня мотивація навчально-розвивальної діяльності учнів з теми «Вимова й позначення на письмі голосних звуків».

IV. Повідомлення теми, мети, завдань. Оголошення епіграфа

З-під землі біжить водичка, Але це не озерце, Не струмочок і не річка, А цілюще джерельце. О. Важеніна

V. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок п’ятикласників Робота над епіграфом

1. Прочитати виразно віршований твір.

2. Дати відповіді на запитання:

а) Яка основна думка поезії?

б) Які цілющі джерела України ви знаєте?

в) Чим вони корисні?

3. Записати в зошит слова землі, озерце, джерельце, біжить, водичка, зозуля, урожай. Розставити наголоси.

Дати відповіді на питання:

а) Як вимовляються голосні звуки в наголошених складах?

б) Як вимовляються ненаголошені [е], [и], [о]?

в) Як вимовляються ненаголошені [а], [у], [і]?

Робота з теоретичним матеріалом узагальнювальної таблиці «Основні норми української літературної вимови голосних звуків»

1. Ненаголошені [е] та [и] у вимові зближуються і вимовляються то як [еи], то як [ие][веисна], [стеиповий], [жиеве], [виеш- невией]
2. Ненаголошений [о] здебільшого вимовляється чітко. Лише в деяких словах перед складом з наголошеним [у], [і] він наближається у вимові до [у][вода], [молоко], [додому], [зоузул’а], [поур’іг]

VІ. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу   Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань із базовими

В українській літературній вимові голосні під наголосом вимовляються завжди чітко: зелень, щебече, пити. В інших випадках, як правило, плутаються ненаголошений [е] з [и], [и] з [е], написання яких створює складність; [о] з [у] плутають лише перед складом з наголошеним [у] або [і].

Ненаголошені [е], [и] та [о], що перевіряються наголосом

У складах з ненаголошеним голосним пишеться та сама буква, що й під наголосом.Голубка, бо голуб; розумний, бо розум; великий, бо велич; непримиренний, бо мир

Ненаголошені [е], [и] та [о], що не перевіряються наголосом

Пишемо е, якщо при змінюванні слова неясний звук випадає або чергується з і в закритому складіВітер — вітру, каменя — камінь, але в кількох дієслівних коренях випадає и: згинати — зігну, починати — почну, проривати — прорву
Пишемо е в кореневих буквосполу- ченнях -ере-, -еле-Берег, стерегти, пелена, пелехатий, але на межі кореня і суфікса можливе буквосполучення -ери-, -ели-: величезний
Пишемо и в кореневих буквосполученнях -ри-, -ли- у словах:Бриніти, гриміти, дрижати, кривавий, криниця, тривати, тривога, глитати
Пишемо о, якщо при змінюванні в наступному складі немає наголошеного у чи іПоріг — порога, кожух — кожушина

У деяких словах (переважно іншомовних) написання ненаголошеного голосного не перевіряється: левада, бензин, бетон, кишеня, пиріг. У таких випадках краще користуватися орфографічним словником.

VII. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Прочитати текст. Дібрати заголовок. Що він виражає — тему чи основну думку?

Україна надзвичайно багата різноманітними лікувальними ресурсами. На її території більш як 500 джерел мінеральних вод, на базі яких функціонує 50 курортів, понад 20 лікувальних закладів, близько 40 заводів по розливу мінеральних вод. Є джерела мінеральних вод на Харківщині, у Криму, Карпатах. У західному Криму знайдені ще підземні гарячі води, які не тільки мають лікувальні властивості, а й господарчі (можуть дати тепло для опалення майже 50 тис. квартир). Багата Україна й лікувальними грязями, які застосовують для лікування у вигляді ванн і аплікацій (З підручника географії).

Назвати наголошені й ненаголошені голосні у словах тексту. Як перевірити правильність їх написання?

З’ясувати значення виділених слів за допомогою тлумачного словника.

Творча робота

1. Переписати подані слова, уставляючи замість крапок пропущені голосні букви. Розставити наголос. Свій вибір аргументувати вивченими правилами. Записані слова ввести у зв’язне висловлювання з теми «Мінеральні води України і їх користь». С…ло, спинитися, б…р…г, б…р…гти, три…вога, кр…ниця, в…л…чезні, пр…ч…нити, п…гані.

2. Продовжити прислів’я і приказки. Підкреслити ненаголошені голосні е, и, о в коренях слів. Як перевірити правопис слів з ненаголошеними голосними?

Вода, що тече повз двір … .

Вода сильніша . .

Вода солодша за . .

Вода Дніпрова над усе … .

Вода біля воріт . .

Вода в струмку не буває … .

Вода має своє . .

Вода м’яка, а камінь … .

Вода найчистіша біля . .

Довідка: ціни не має; за вогонь; всяке вино; здорова; ціни не має; каламутна; джерело; пробива; витоку.

VIII. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Дати відповіді на питання:

1. Які правила слід застосовувати щодо написання наголошених голосних?

2. Що треба знати при написанні ненаголошених голосних у коренях слів?

3. Як перевірити написання ненаголошених голосних, які не перевіряються наголосом?

X. Домашнє завдання

1. Підготувати повідомлення в науковому стилі з тем «Вимова голосних звуків і позначення їх на письмі», «Ненаголошені голосні е, и, о в коренях слів», «Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом».

2. Скласти невеликий твір-опис одного з мінеральних джерел Криму, Харкова або Карпат. Підкреслити ненаголошені голосні. Пояснити їх правопис за допомогою орфографічних правил.

ВИМОВА ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ І ПОЗНАЧЕННЯ ЇХ НА ПИСЬМІ. НЕНАГОЛОШЕНІ ГОЛОСНІ Е, И, О В КОРЕНЯХ СЛІВ. НЕНАГОЛОШЕНІ ГОЛОСНІ, ЩО НЕ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ НАГОЛОСОМ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *