ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В КОРЕНЯХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В КОРЕНЯХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В КОРЕНЯХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація пізнавальної діяльності

Бліц-опитування

Назвіть значущі частини слова. Наведіть приклади.

Яка значуща частина слова називається коренем? Наведіть приклади спільнокореневих слів.

Вправа-пошук

Прочитайте слова і скажіть, за яким принципом правопису коренів вони згруповані.

І. Первинний, зупинятися; минулий, кишеня; восени — осінь, кінь — коня, водити — вести, сідати — садити — сидіти; чистий, щит, шість.

ІІ. Боротьба, молотьба, легко; життя, гілля, лляний; молоддю, матір’ю; віддати, міськком, юннат; проїзд — проїзний; тиждень — тижневий, щастя — щасливий; шістнадцять, хвастливий; око — на оці; друг — дружити; батько, близько; кінчик, літнє.

Узагальніть правила про написання в коренях слів голосних та приголосних.

IV. Закріплення й удосконалення орфографічних навичок щодо написання коренів слів

Виконання системи практичних завдань

Перепишіть, вставляючи пропущені букви е, и, о і поясніть їх правопис. Поставте наголос у словах.

Бл..скати, хв..люватися, пл..нарний, скр..піти, заст..лати, р..зультат, в..л..чати, к..жух, мат..мат..ка, зап..тання, с..мінар, защ..міти, д..сц..плінарний, розв..вати, страт..гічний.

Доберіть і напишіть спільнокореневі слова чи інші форми слів, щоб було видно чергування приголосних. Підкресліть слова, в яких чергування приголосних відбувається і в російській мові.

Вухо, возити, книга, ходити, сохнути, поріг, пекти, просити, універмаг, бібліотека, ловити, бік, пух, хотіти, сікти, могти, стерегти.

Перекладіть слова українською мовою. В один стовпчик випишіть слова, в яких приголосні подовжуються, в інший — без подовження.

Предместье, соцветье, бытие, счастье, листья, Илья, столетие, судья, стойкостью, Поволжье, Закарпатье, соленье, вечность, нежностью.

Перекладіть слова українською мовою; запишіть їх, увівши до словосполучень; порівняйте вимову і написання груп приголосних у коренях слів двох споріднених мов.

Поздний, костлявый, участник, доблестный, проездной, сердце, честность, буревестник, гигантский, целостный, контрастный, ненавистный, туристский.

Виразно прочитайте речення. Знайдіть слова, в яких відбулося спрощення в групах приголосних. Запишіть кілька речень (на в ибір) і підкресліть усі члени речення в них.

1. Ти не був на нашій Україні, Хліба-солі з нами не ділив, Але знай, що серцем ми єдині, що навік не розбратать братів (М. Рильський).

2. Мати увечері своїм пестливим голосом нашепче дитині про любов до всього живого (Панас Мирний).

3. Художнє скло — одна з наймолодших галузей декоративного мистецтва західних областей України (З журналу).

4. Осінь слала по землі свій золотий килим (Ю. Збанацький).

5. Щоб ти був щасливим, Не впав у біду, Найкращому вчися, мій друже,— труду (М. Познанська).

Пояснювальний диктант

Поясніть розділові знаки. У виділених словах визначте корінь і з’ясуйте в ньому правопис голосних і приголосних.

ХЛІБ

Яке щастя, яке добро, що є хліб на світі! Спочатку він у землі, потім у борошні й, нарешті, на столі — зарум’янений, пахучий, вірний наш годувальник, смачний хліб. Народжений працею. Розкажімо дитині про хліб. Заспіваймо їй пісень, розмалюймо фарбою колоски, нагадаймо вкотре: мий руки, коли берешся за хліб! І ви збагатите її, допоможете суспільству виростити працьовиту й чесну людину.
Якби в нас було хліба стільки, що могли ним прогодувати весь світ, ми все одно сказали б: бережіть кожну скибочку хліба, кожний колосок, кожну зернину, бережіть не тому, що ми скупі, а тому, що це наш хліб!
Споконвіку називали хліб святим. Епітет цей у нас у щирій пошані й тепер. І, певно, залишиться він при слові «хліб» на вічні часи в усіх народів. Ще з давніх-давен люди складали на честь хліба радісні й бентежні, повні відданості й любові пісні, де говорилося про святість хліба, про його велич. Дідусі й бабусі, батьки й матері, співайте цих пісень дітям. Малюйте колоски на полотні, кладіть їх в узори. Прославляйте хліб та людей, які вирощують його (М. Польовий).

Як ставляться до хліба у вашій сім’ ї?

До якого стилю належить цей текст? Доведіть.

VІІІ. Домашнє завдання

Напишіть твір на одну з тем:

1. «Моє покликання», використавши такі слова: питання, життя, роздоріжжя, навчання, дозвілля, утвердження, знання, невіддільний, бездоганно, передбачення, чуття, зусилля, надбання, незрівнянно, напруженість, радісний, завзяття, повністю, безліччю, мудрістю, щоденно, сумлінно, навмання;

2. «Осіння мелодія», вживаючи слова: спросоння, зрання, бездоріжжя, верховіття, гілля, узбережжя, вдячністю, павутиння, надвечір’я, листя, узлісся, затишшя, беззахисні, несподіваністю, мелодійністю.

ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В КОРЕНЯХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *